Clostridium difficile

Ziektebeeld

Diarree, meestal bij recent antibiotica gebruik

Klinische informatie

symptomen

Methode
  • PCR
  • Antigeenbepaling (toxine bepaling)
Materiaalsoort

feces

Hoeveelheid benodigd materiaal

Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek
  • PCR: 1 dag
  • Antigeenbepaling: 1 dag
Referentie / interpretatie van het onderzoek
  • PCR en EIA positief: infectie met Clostridium difficile is aangetoond.
  • PCR positief en EIA negatief: Het is niet mogelijk om onderscheid tussen infectie en kolonisatie met een toxine producerende Clostridium difficile te maken.
  • PCR negatief: Gezien hoge gevoeligheid PCR is herhalen alleen zinvol bij een nieuwe episode.
  • Kinderen <1 jaar zijn vaak asymptomatisch gekoloniseerd met Clostridium: bepaling derhalve niet zinvol.
Bijzonderheden

Standaard wordt een PCR uitgevoerd. Als de PCR positief is, wordt er ook een antigeentest verricht.

Materiaal:

 A. Fecespotje

A. Fecespotje