Catheter(tip) intravasaal

Ziektebeeld

Lijnsepsis

Klinische informatie

Soort catheter, locatie catheter, klinisch beeld

Methode

Kweek op bacteriën, gisten

Materiaalsoort

Catheter, cathetertip

Hoeveelheid benodigd materiaal

n.v.t.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek

3-7 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek
  • Interpretatie van kweek i.c.m. klinische symptomen en andere (bloed)kweken.
  • Bij verdenking op een lijnsepsis ook 2 sets bloedkweken afnemen: 1 set uit de lijn en 1 set uit een perifeer infuus.
  • Het routinematig kweken van lijntips is niet zinvol.

Materiaal:

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)