Catheter intraventriculair / lumbaal

Ziektebeeld

Draingerelateerde meningitis

Klinische informatie

Soort catheter: EVD of ELD, klinisch beeld

Methode

Kweek op bacteriën, gisten

Materiaalsoort

Extraventriculair drain (tip), Extralumbale drain (tip)

Hoeveelheid benodigd materiaal

n.v.t.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek

3-7 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek
  • Interpretatie van kweek i.c.m. klinische symptomen en andere (liquor)kweken.
  • Bij verdenking op een drain gerelateerde meningitis eveneens liquor insturen voor kweek.
  • Het routinematig kweken van EVD’s en ELD’s is niet zinvol.

Materiaal:

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)