Brucella antistoffen

Ziektebeeld

Brucellose heeft veel aspcifieke symptomen. Recidiverende koorts in combinatie met hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid, zweten en gewrichtsklachten.

Methode

serologie

Materiaalsoort

serum

Hoeveelheid benodigd materiaal

serum 2 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

onbekend, wordt extern verricht.

Duur onderzoek

maximaal 14 dagen

Bijzonderheden

Altijd i.o.m. arts-microbioloog

Brucellose is een meldingsplichtige ziekte, groep C

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel