Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.)

Ziektebeeld

Ziekte van Lyme

Klinische informatie
 • Symptomen
 • Eerste ziektedag
 • Tekenbeet
Methode
 • Serologie (EIA en immunoblot)
 • PCR
Materiaalsoort
 • Serologie: Serum en Liquor (antistoffen). Liquor altijd in combinatie met serum insturen (maximaal 7 dagen interval)
 • PCR: Gewrichtspunctaat, oogkamervocht, biopt/weefsel en liquor.

Voor informatie over neuroborreliose, zie onder Bijzonderheden.

Hoeveelheid benodigd materiaal

Serum, liquor, vocht en punctaten: 1 mL

Biopten en weefsels: afhankelijk van de mogelijkheden.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Serologie: 1x per week

Serum-liquor paar  en PCR: onbekend worden extern verricht.

Duur onderzoek

Serologie: 1 - 8 dagen

Serum-liquor paar / PCR: maximaal 14 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek
 • Op serum wordt altijd IgG en IgM screening m.b.v. EIA gedaan.
 • Als de EIA positief is, dan wordt bevestigd met de immunoblot.
 • IgM en/of IgG antistoffen kunnen langer dan 1 jaar (IgM) of vele jaren (IgG) aantoonbaar blijven.
 • De sensitiviteit van IgG bij > 8  weken bestaande infectie is > 98%. Een negatieve IgG maakt een infectie dan onwaarschijnlijk.
 • Liquor wordt onderzocht als het serum positief is.
 • Bij vroeg behandelde infectie kan de seroconversie uitblijven (9 – 41%).

IgM

IgG

Interpretatie

-

-

 • Geen infectie
 • Windowfase (herhaal onderzoek bij kort bestaande klachten na 4 – 6 weken)

-   of n.d.*

-   of n.d.

 • Bij herhaling en langer dan 6 - 8 weken klachten: geen infectie
 • Bij kort bestaande klachten/sterke klinische verdenking: herhaal onderzoek na 2 weken

+

-   of n.d.

 • Acute infectie
 • Aspecifieke IgM, herhaal onderzoek na 4 weken

+   of n.d.

+

 • Acute infectie

-

+

 • Actieve infectie
 • Infectie in het verleden

* n.d. = niet doorslaggevend

Bijzonderheden
 • Indien serologie positief is, dan wordt automatische en blot verricht.
 • De serum-liquor paar en PCR worden extern verricht.
 • Diagnostiek neuroborreliose:

Insturen: serum en liquor (vermelden eerste ziektedag) (afname dag serum en liquor maximaal 7 dagen uit elkaar)

Vroeg gedissemineerde ziekte:

 • <6-8 weken klachten:
  • Serologie Borrelia
  • Indien tussen 2-6 weken: PCR op liquor (<6 weken geen lokale antistoffen in Liquor aan te tonen, dus index niet zinvol; ook serologie niet altijd positief)

Laat gedissemineerde ziekte (standaard indien >8 weken klachten of eerste ziektedag niet vermeld):

 • >8 weken klachten: serologie Borrelia negatief -> geen (neuro)Borreliose
 • >8 weken klachten: serologie Borrelia positief -> wordt opgestuurd door lab: serum + liquor voor index
 • Geen PCR op liquor

P.S. intrathecale antistoffen kunnen in de liquor levenslang aanwezig blijven

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab

Afgedopte spuit

Afgedopte spuit

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

Liquorbuis

Liquorbuis