Bloedkweken

Ziektebeeld

Sepsis

Klinische informatie

Klinisch beeld

Bij verdenking Brucella en histoplasma vermelden! (deze kweken worden langer geïncubeerd)

Methode

Kweek

Materiaalsoort

Bloed afgenomen direct in bloedkweek flesjes

Hoeveelheid benodigd materiaal
  • Aeroob en anaeroob bloedkweekflesje: 8-10 mL
  • PED bloedkweekflesje 1-5 mL
Bewaar- / transportcondities

Op kamertemperatuur

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek

Negatieve bloedkweek staat 5 dagen in het systeem alvorens deze negatief gerapporteerd wordt.

Bij vermelding van endocarditis of verdenking schimmels, histoplasma of Brucella op het aanvraagformulier: langere incubatie.

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Alle positieve bevindingen zijn in principe relevant en worden door de arts-microbioloog doorgebeld. Op basis van de uitslag in combinatie van het klinisch beeld kan in onderling overleg met de aanvrager worden besloten dat het contaminatie kan zijn.

Materiaal:

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)