Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)

Onderdeel van

inventarisatie op BRMO

Klinische informatie

Micro-organismen die resistent zijn tegen de eerste keuze-antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica noemen we Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO). Resistentie van micro-organismen tegen meerdere groepen antibiotica komt steeds vaker voor. Het gevolg is dat uitgeweken moet worden naar reservemiddelen waartegen ook in toenemende mate resistentie dreigt te ontstaan. Verspreiding van BRMO vormt een bedreiging voor zorginstellingen. Patiënten die een infectie hebben met een BRMO zullen in de regel langer opgenomen blijven in het ziekenhuis en mogelijk een slechtere prognose hebben. De meerkosten voor verlengde- en intensievere therapie kunnen aanzienlijk zijn, maar zijn moeilijk te voorspellen. Daarnaast zijn er vergaande gevolgen voor de continuïteit van zorg (door bijvoorbeeld opnamestop).

Om deze redenen is het van het allergrootste belang binnen een ziekenhuis maatregelen te treffen die gericht zijn op:

  • het voorkómen van resistentie-ontwikkeling,
  • het voorkómen van verspreiding van resistente micro-organismen.
Methode

kweek

Materiaalsoort
  • Rectumuitstrijk
  • Keeluitstrijk
Hoeveelheid benodigd materiaal

n.v.t.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Dagelijks

Duur onderzoek

2 tot 5 dagen

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab