AST (anti-streptolysinetiter)

Ziektebeeld

Streptokokken behoren tot de belangrijkste en meest voorkomende ziekteverwekkers bij de mens. Tot de complicaties van groep A Streptokokken-infecties behoren het acuut gewrichtsreuma en de acute glomerulonefritis.

Klinische informatie

Symptomen, eerste ziektedag

Methode

Serologie

Materiaalsoort

Serum

Hoeveelheid benodigd materiaal

Serum: 1 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

1x per week (dinsdag)

Duur onderzoek

Maximaal 8 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Streptolysine O is een enzym dat door de meeste groep A Streptokokken geproduceerd wordt. Dit enzym is een van de vele antigenen van Streptokokken dat een antistofproductie bij geïnfecteerde patiënten opwekt.

Vooral het beloop van de AST is van betekenis. Bij Streptokokken-infecties kan anti-DNAse B aanvullende informatie geven.

De normale waarden kunnen variëren met de leeftijd, het seizoen van het jaar en geografisch gebied, de ‘’ bovengrens van normaal ‘’ voor antistreptolysine –O  titers bij kleuters is < 100 IU/ml, en bij de schoolgaande kinderen of jonge volwassenen ligt het meestal tussen 166-250 IU/ml. Het gemiddelde is in elk geval <200 IU/ml. Titers groter dan de bovengrens (200 IU/ml) zijn een indicatie voor een streptokokkeninfectie . Bij een acute streptokokkeninfectie zal de antistreptolysine-O titer stijgen na een week tot een maximaal binnen 3-5 weken. De titer daalt tot de pre-infectie niveau in ongeveer 6-12 maanden.

Bijzonderheden

Altijd in combinatie met antiDNase

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel