Aspergillus (schimmel)

Ziektebeeld

variërend

Klinische informatie

symptomen

Methode
  • Mycologie: Kweek
  • Serologie:  Galactomannan
Materiaalsoort

Afhankelijk locatie infectie (mycologische kweek)

Serologie: Serum of Bal voor galactomannan

Hoeveelheid benodigd materiaal
  • Serum: 1 mL
  • BAL voor Galactomannan: 1 mL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Mycologische kweek: dagelijks

Duur onderzoek
  • Serologie: maximaal 7 dagen
  • Kweek: maximaal 7 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Interpretatie van een gevonden Aspergillus is afhankelijk van klinisch beeld, hoeveelheid en soort gekweekte Aspergillus en evt beeldvorming.

Galactomannan is een antigeen dat kan vrijkomen in het bloed tijdens een invasieve infectie met Aspergillus fumigatus.

Bij neutropene patienten, is  sensitiviteit resp. specificiteit van de test volgens de literatuur:

  • serum 81% - 96% resp 77%-85%
  • BAL 76% resp 94%

De sensitiviteit bij niet-neutropene patienten is fors lager. Fout-positieve serum uitslagen (1-5%) kunnen zich voordoen bij kinderen, bij patiënten die cyclofosfamide, antibiotica (piperacilline-tazobactam), of antifungale middelen gebruiken, en bij patiënten die in het maag-darmkanaal uitgebreid besmet zijn met voedsel dat sporen van Aspergillus species bevat.

Bijzonderheden

Galactomannan wordt extern verricht.

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

Petrischaal

Petrischaal