Anti-pneumokokken antistoffen

Ziektebeeld

Pneumococcen vaccinatie respons

Klinische informatie

De indicatie voor het onderzoek. Onderliggend lijden.

Methode

Luminex (flowcytometrie)

Materiaalsoort

serum

Hoeveelheid benodigd materiaal

>1 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Onbekend wordt extern verricht

Duur onderzoek

Maximaal 14 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

De grenswaarden van beschermende titers worden bij elke uitslag vermeld.

Bijzonderheden

Het onderzoek wordt extern verricht.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel