Aeromonas sp.

Ziektebeeld

Gastro-enteritis

Apart aanvragen?

Ja , alleen in overleg arts-microbioloog

Klinische informatie

symptomen

Methode

kweek

Materiaalsoort

Feces

Hoeveelheid benodigd materiaal

Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Werkdagen

Duur onderzoek

3 – 6 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Een positieve kweek is bewijzend voor de infectie.

Materiaal:

 A. Fecespotje

A. Fecespotje