Filmavond - verplaatst naar nog nader te bepalen datum begin 2022

zaterdag

1

januari 2022

17.30 - 22.00 uur

zie info locaties

zaterdag 1 januari 2022

17.30 - 22.00 uur, zie info locaties

Wegens aanscherpingen van de maatregelen zowel landelijk als in HMC is besloten de Filmavond te verplaatsen. We hopen dat we nieuwe data kunnen plannen begin 2022.
Zodra we meer weten , berichten wij u.

 

Doelgroep: huisartsen uit de Haagse regio

Accreditatie 3 punten

Kosten: €45,-

Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag

 

Jaarlijks organiseren Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden (FHA) en Hadoks academie een filmavond over een actueel cultureel onderwerp. Er is altijd een medisch raakvlak.

Eer gerelateerd geweld vloeit voort uit de overtuiging dat de eer moet worden gezuiverd wanneer die ‘beschadigd’ is.

Eer gerelateerd geweld is geen specifiek islamitisch fenomeen, het komt ook voor in andere traditionele, patriarchale samenlevingen. De meeste slachtoffers zijn jonge vrouwen die in twee culturen leven, maar ook jongens en mannen kunnen het slachtoffer worden.

Wat doet u als u vermoedt dat er sprake is van eerwraak – of plannen daartoe – in uw praktijk?
Naar welke instanties kunt u uw patiënt en diens familieleden verwijzen? Welke hulp kunt u
zelf inschakelen?

Tijdens deze avond wordt de film ‘Die Fremde’ vertoond: een indrukwekkende film over
eerwraak in een Duits-Turks milieu.

die_fremde_afbeelding.jpg

Daarnaast belicht een aantal sprekers het thema eerwraak.

We sluiten de avond af met een panelgesprek waarbij u vragen kunt stellen en we met elkaar in gesprek gaan over dit thema.

Programma

17.15 uur Inloop bij Het Nutshuis
17.30 uur Ontvangst met buffet
18.30 uur Start lezingen
19.30 uur Start film
20.30 uur Pauze met toetje
20.50 uur vervolg film
21.30 uur Vragen aan panel
22.00 uur Einde programma

Twee weken voor iedere geplande scholing gaan wij definitief beoordelen of de scholing binnen de dan geldende Covid maatregelen door kan gaan.

 We hopen u binennkort te verwelkomen!


Met vriendelijke groet,
Maaike Lunstroot, huisarts-voorzitter
Regina Kruse, directeur Stichting FHA
Annemijn Blok-Versteeg, Projectinitiator Stichting FHA
Bianca Sahadat, management assistente HMC
Gar van der Vet, coördinator nascholingen HMC