Darmkankermaand - vijf jaar BVO

donderdag

7

maart 2019

16.30 - 20.45 uur

zie info

donderdag 7 maart 2019

16.30 - 20.45 uur, zie info

Jaarlijks krijgen bijna 14.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Voor een succesvolle behandeling is het belangrijk dat darmkanker in een vroeg stadium wordt opgespoord. Daarom organiseert Boerhaave Nascholing op 7 maart een nascholing over darmkanker voor huisartsen en specialisten. De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van de internationale darmkankermaand en het vijfjarig bestaan van het Bevolkingsonderzoek (BVO) darmkanker.

Bevolkingsonderzoek darmkanker Op het programma staan diverse presentatie die ingaan op de doelstellingen, achtergrond en de logistiek van het BVO darmkanker. Ook worden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Met elkaar in gesprek Tijdens de nascholing gaat u in gesprek met andere huisartsen en specialisten over hoe de zorg voor darmkankerpatiënten het beste aangeboden kan worden. Ook wisselt u ervaringen uit en krijgt u de kans om het zorgproces voor darmkankerpatiënten vanuit het perspectief van uw collega’s te bekijken.

Aan u als deelnemer vragen wij u om uw eigen casuïstiek mee te brengen. Tijdens de nascholing kan deze gezamenlijk met andere professionals worden besproken.

Leerdoelen De avond is succesvol als de huisarts:

zowel de voor- als nadelen van deelname aan het onderzoek kan benoemen;

achtergrond verkrijgt waarmee hij of zij de individuele patiënt beter kan begeleiden bij zowel het maken van een keuze over wel of geen deelname, dan wel gedurende het BVO traject zelf;

De avond is succesvol als de specialist:

de voor en nadelen van het BVO kan toelichten zodat de huisarts en specialist de patiënt samen kunnen counselen m.b.t. het BVO;de gelegenheid krijgt om interactief met de huisartsen van gedachten kan wisselen zodat het huisartsenperspectief meegenomen kan worden in de spreekkamer van de huisarts of specialist.

Inschrijven : https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2019/darmkankermaand-vijf-jaar-bvo/