Bijeenkomstenhmc_stempel_1.png

Naast overleg over de toekomst met alle partners, organiseert HMC ook:

Uitnodiging Buurttafel HMC Westeinde
Op maandagavond 25 november organiseert HMC een bijeenkomst voor omwonenden van HMC Westeinde. Onlangs zijn de vergunningen verleend voor de bouw van het nieuwe Moeder- en Kindcentrum en voor een nieuwe parkeervoorziening. Deze avond willen we buurtbewoners over onze plannen. Meer informatie >>

Informatiebijeenkomsten

Woensdag 30 januari, vrijdag 1 en maandag 4 februari organiseerde HMC een informatiebijeenkomst voor omwonenden van HMC Bronovo, HMC Antoniushove en HMC Westeinde. De avonden waren drukbezocht. Hier kunt u een terugblik lezen van de avond in HMC Bronovo. HMC belichtte eerst de koers, daarna konden de aanwezigen vragen stellen.

Een vergelijkbare sessie is 28 maart ook georganiseerd voor inwoners van Wassenaar; hier leest u het verslag van deze avond

Heeft u niet kunnen deelnemen aan een informatiebijeenkomst en heeft u wel interesse? Vertel het via . Bij voldoende aanvragen volgen extra avonden. 

Werkbezoeken

De wethouder Zorg en woordvoerders van de fracties van de gemeente Wassenaar brachten donderdagmiddag 28 maart een werkbezoek aan Gezondheidscentrum Wassenaar. Op het programma stonden een toelichting over de toekomst van HMC, de rol en meerwaarde van het Gezondheidscentrum Wassenaar, mogelijkheden van nieuwe zorgconcepten en de meerwaarde van de samenwerking tussen LUMC en HMC.

afbeelding_video_werkbezoek_wassenaar.jpg

Werkbezoek Raads- & Commissieleden Wassenaar aan Gezondheidscentrum Wassenaar

schermafbeelding_video_meekijkconsult_cardiologie.jpg

Werkbezoek Gemeente Den Haag aan Gezondheidscentrum De Koning

Dialoogtafels

Met het organiseren van dialoogtafels betrekt HMC de komende maanden inwoners bij de koers voor de toekomst. Er zijn twee soorten dialoogtafels. Buurttafels, die over de omgeving van de ziekenhuizen gaan, en Zorgtafels over de inhoud van de zorg.

Mogelijke onderwerpen voor dialoogtafels zijn:

  1. Zorgtafel = continuïteit van zorg (acute zorg, aanrijtijden bij spoed, specialisten, huisartsenpost, apotheek), patiënt centraal (bereikbaarheid en toegankelijkheid, service, sfeer) en Zorg dichtbij
  2. Buurttafel = bereikbaarheid met auto en OV, parkeren, overlast ambulances, hinder (ver)bouw en fijnstof, buitenkant HMC Westeinde en HMC Antoniushove, toekomst gebouw/grond Bronovo

Eerste Buurtafel voor omwonenden van HMC Westeinde
Op 8 maart hebben omwonenden van HMC Westeinde meegepraat over de toekomstplannen. Zij waren hier op persoonlijke uitnodiging om hun vragen, zorgen en ideeën te uiten. Lees het verslag

Dialoogtafel over opzet Zorgtafels in Haagse Hout/Scheveningen
Goede zorg in de toekomst, is alleen mogelijk als alle betrokkenen samenwerken. Op dinsdag 2 april waren o.a. twaalf vertegenwoordigers van bewonersverenigingen uit het Haagse verzorgingsgebied van HMC Bronovo aanwezig. Lees verder

Met verwijzers in gesprek over veranderingen deze zomer
Speciaal voor verwijzers (huisartsen, verloskundigen, apothekers, fysiotherapeuten…) was er een Zorgtafel over de veranderingen die deze zomer plaatsvinden. Cees Sterk (RvB HMC), Robert Jansen (RvB Hadoks) en de HMC-specialisten Marieke Overbeek en Jasmijn van Campen vertelden over de plannen en beantwoordden vragen. Lees verder

Inspirerende zorgtafel voor zorgprofessionals
Woensdagavond 15 mei was er een Zorgtafel over de toekomst van de zorg. Met nadruk op de zorg voor oudere inwoners en chronisch zieken in Haagse Hout/Scheveningen. Zorgprofessionals (van thuis- tot verpleegzorg, van huisarts, welzijnswerker tot lid Raad van bestuur) lieten zich inspireren, stelden vragen, deelden zorgen en ideeën. De uitkomst van deze Zorgtafel wordt gebruikt voor een Zorgtafel voor inwoners van Haagse Hout/Scheveningen in juli. Lees verder

Veel belangstelling voor tweede Buurttafel HMC Westeinde
Voor de tweede maal organiseerde HMC een Buurttafel voor omwonenden van HMC Westeinde. Na een korte terugblik op de bijeenkomst van 8 maart, werd stilgestaan bij de stand van zaken op 20 mei. Het gesprek ging vooral over het verbeteren van de doorstroming op de Lijnbaan en over parkeren. Er waren veel vragen, zorgen en ideeën. Lees verder

Betrokken inwoners denken mee
Donderdag 13 juni in HMC Antoniushove: ruim vijftig betrokken inwoners, raadsleden en zorgprofessionals denken mee over de toekomst van de zorg in Leidschendam-Voorburg. 
De deelnemers zijn goed geïnformeerd én hebben een aantal vragen. Wat kunnen we doen aan het personeelstekort in de ziekenhuizen en bij de thuiszorg? Leggen we niet een te grote druk op mantelzorgers en huisartsen? Hoe leren we digitaliseren? Lees verder

Gemeenten en huisartsen pakken handschoen op
De opkomst is groot op 19 juni. De aanwezigen laten goed van zich horen. Ze spreken hun zorg uit over de verhuizing van de Spoedeisende hulp (SEH) van HMC Bronovo naar HMC Westeinde. Over de bereikbaarheid van HMC Westeinde. En over de toenemende ‘complexiteit van het zorglandschap’.
Vragen hebben de mensen uit Wassenaar en Voorschoten ook. Over het Gezondheidscentrum Wassenaar. Over de keuze voor HMC Westeinde voor acute zorg. En ze denken mee over de toekomst van de gezondheidszorg. Kortom: een goede, kritische en vruchtbare avond. Lees verder

Samen met Haagse Hout en Scheveningen in gesprek tafel voor goede zorg
Zo’n zestig mensen bezochten de Zorgtafel op 10 juli over de toekomst van de zorg in Haagse Hout en
Scheveningen. Het eerste uur gaat het vooral over de noodzaak van de veranderingen en over het besluitvormingsproces. Hierna is er nog voldoende tijd om met elkaar na te denken over een nieuwe bestemming van het Bronovo-terrein en over de vraag hoe de zorg er daar dan zou kunnen uitzien. Het gaat ook over de rol van digitalisering in de zorg en over de vraag hoe de diverse zorgverleners in de keten kunnen samenwerken in de wijken en bij mensen thuis. Lees verder

Zorgprofessionals om tafel over goede zorg in de buurt
Zorgprofessionals gingen op 11 juli samen om tafel om na te denken over het organiseren van goede zorg in de buurt. Dit gebeurde op initiatief van HMC. "We hebben ons korte termijn herstructureringsplan uitgevoerd. Locatie Bronovo is sinds 2 juli een weekziekenhuis en de spoedeisende hulp is geconcentreerd op locatie Westeinde. Nu is het tijd om met elkaar aan de slag te gaan voor de langere termijn herstructureringsplannen”, aldus Bastiaan Sorgdrager, voorzitter Medische staf en specialist van HMC. Lees verder