Toekomst HMChmc_stempel_1.png

HMC kiest koers voor de toekomst

Goede zorg geven aan inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst: daar staat Haaglanden Medisch Centrum (HMC) voor. Hieronder vertellen wij u hoe we dit gaan waarmaken en wat dit voor u betekent.

Zorg dichtbij én centraal

HMC is een financieel gezond ziekenhuis, dat zorg van goede kwaliteit levert. Maar om dit in de toekomst zo te houden, moeten we inspelen op veranderingen in de zorg en maatschappij.
Daarom gaan we de zorg anders organiseren. Dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis waar nodig. Dit betekent dat we in locaties in uw buurt gaan samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners voor goede en vertrouwde basiszorg. Dichtbij waar u het nodig heeft. Voor acute zorg, geplande ingrepen en complexe behandelingen gaat u naar het ziekenhuis.

Zorgvuldig en gefaseerd

Voor alle zorg die u nu in HMC krijgt, kunt u straks ook nog gewoon bij ons terecht. Bij uw vertrouwde arts en behandelteam. Wel kan het zijn dat u in de toekomst zorg op een andere HMC-locatie gaat krijgen. Wij informeren u daar dan op tijd over.

Veranderingen in de nabije toekomst

Medio 2019 wordt HMC Bronovo omgevormd tot een weekziekenhuis. Dit ziekenhuis is dan vijf dagen per week open, van maandag tot en met vrijdag. Uw bezoek aan de polikliniek kan hier gewoon doorgaan. Daarnaast komt dan alle planbare zorg in HMC Bronovo: zorg die geen extra spoed nodig heeft en daardoor goed in te plannen is. Alle spoedeisende zorg verplaatsen we vanaf medio 2019 naar HMC Westeinde. Dus ook de zorg voor moeder en kind.

De huisartsen hebben besloten dat ze de huisartsenpost (HAP) in HMC Bronovo voor de zomer van 2019 willen verplaatsen naar HMC Antoniushove. Daar zal de huisartsenpost in ieder geval twee jaar blijven. De huisartsen beraden zich nog over de locatie van de HAP op de lange termijn. Een mogelijkheid is dat de huisartsenpost vanaf 2021 gewoon in HMC Antoniushove blijft. Een andere optie is dat de HAP in dat jaar verhuist naar een nieuwe locatie aan de Koningin Julianalaan in Leidschendam.

Veranderingen op de lange termijn

Tussen 2019 en 2024 zullen HMC Antoniushove en HMC Westeinde worden gerenoveerd en gemoderniseerd. Op HMC Westeinde zullen we het aantal parkeerplaatsen flink uitbreiden.

HMC Antoniushove

In HMC Antoniushove kunnen oncologische patiënten terecht voor de best mogelijke zorg. Ook is er een ruim aanbod aan specialismen die daar polikliniek blijven houden. De top oncologische zorg bouwen we verder uit, samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), in ons gezamenlijke Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag (UKC). Daarnaast zal uiterlijk in 2024 de planbare zorg vanuit HMC Bronovo naar HMC Antoniushove gaan. Dit gebeurt dan samen met een deel van de poliklinieken van HMC Bronovo.

HMC Westeinde

HMC Westeinde is en blijft hét centrum voor acute, complexe en poliklinische zorg. U kunt hier onder andere terecht voor traumatologie (level 1 traumacentrum), neurochirurgie en neuro vasculaire zorg. Daarnaast kunt u in HMC Westeinde een van de grootste spoedeisende-hulpafdelingen van Nederland bezoeken: 24 uur per dag, zeven dagen per week.

HMC Bronovo

HMC Bronovo zal op termijn als ziekenhuis in zijn huidige vorm gaan sluiten. Dit betekent niet dat HMC geen oog heeft voor de zorgvraag in dat deel van de stad. Samen met andere zorgpartijen gaan we zorgdragen voor een vernieuwende zorgvoorziening. Die richt zich specifiek op chronische zorg en zorg voor (kwetsbare) ouderen in Den Haag Noord/Oost (het gebied rondom HMC Bronovo). Uiterlijk in 2024 moet deze vernieuwende zorgvoorziening gereed zijn. Vanaf dat moment zal de zorg die nog in HMC Bronovo geleverd wordt, verplaatst worden naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Dat is ook het moment waarop HMC Bronovo als ziekenhuis in zijn huidige vorm gaat sluiten.

In dialoog met u en de samenleving

HMC gaat bij het bepalen van de koers niet over één nacht ijs. Na de bekendmaking op 24 januari 2019 gaan we de toekomstige koers verder toetsen op draagvlak tijdens informatiebijeenkomsten en dialoogtafels. Vervolgens gaan we deze koers nader uitwerken. Adviezen en suggesties die uit informatiebijeenkomsten en dialoogtafels komen, zullen we zorgvuldig meewegen in de definitieve besluitvorming over de koers van HMC.

Meer informatie?

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de koers van HMC en wat die voor u betekent. Op deze website kunt u hierover meer lezen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, passen we de informatie op de website aan. U kunt uw vragen ook mailen naar . Wilt u onze digitale nieuwsbrief over de toekomst ontvangen? Dat kunt u ook doorgeven via het toekomst-mailadres.

Wanneer u in zorg bent bij ons en deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor uw behandeling, dan informeren wij u hierover tijdig. Natuurlijk kunt u ook altijd aan uw zorgverlener vragen wat de veranderingen betekenen voor uw behandeling.