Toekomst HMChmc_stempel_1.png

Onze koers: de juiste zorg op de juiste plek

HMC is een financieel gezond ziekenhuis, dat zorg van goede kwaliteit levert. Om dit in de toekomst zo te houden, moeten we inspelen op veranderingen in de zorg en maatschappij.

Deze tijd kent een aantal uitdagingen. Er is te weinig gespecialiseerd zorgpersoneel en er geldt een landelijke afspraak dat ziekenhuizen niet meer mogen groeien. Daarnaast wordt de samenleving weliswaar steeds gezonder – waardoor het bezoek aan het ziekenhuis afneemt –, maar als mensen eenmaal in het ziekenhuis zijn, is de zorgvraag complexer.

Naast deze uitdagingen ziet HMC kansen. We kunnen bijvoorbeeld door innovaties zorg steeds meer thuis of in de buurt van de patiënt leveren. Lees meer over Zorg dichtbij >>

Ons doel is om goede zorg te geven aan inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst. Daarom gaan we de zorg anders organiseren. Dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis waar nodig. Dit betekent dat we in locaties in uw buurt gaan samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners voor goede en vertrouwde basiszorg – dichtbij waar u het nodig heeft. Voor acute zorg, geplande ingrepen en complexe behandelingen gaat u naar het ziekenhuis. De veranderingen vinden plaats in fases. In de zomer van 2019 zetten we de eerste stappen.

Veranderingen sinds medio 2019 

 • Hoe ziet de toekomst eruit? Kijk hier het filmpje 
  Hoe zit het ook alweer? Waarom moeten we als ziekenhuis veranderen en wat is al veranderd? Voor wie het soms even kwijt is, hebben we een filmpje gemaakt. Drie minuten kijken en u bent helemaal bijgepraat.
 • Sinds juni 2019 is HMC Bronovo een weekziekenhuis
  HMC Bronovo is 5 dagen per week open, van maandag tot en met vrijdag. Hier vindt planbare zorg plaats: zorg die wel nodig is, maar geen directe haast heeft en we daardoor goed kunnen inplannen. U kunt er terecht bij uw vertrouwde zorgverlener in de polikliniek, voor een controle bij zwangerschap, om bloed te prikken of voor een bezoek aan de afdeling radiologie. In het weekend is HMC Bronovo gesloten.
 • Spoedeisende Hulp is verhuisd van HMC Bronovo naar HMC Westeinde
  In HMC Westeinde vinden sinds de zomer van 2019 acute en complexe behandelingen plaats. Ook kunt u hier terecht voor een bevalling of spoedeisende problemen tijdens de zwangerschap. En natuurlijk blijft u hier welkom op de polikliniek bij de bekende zorgverleners. Voor spoedeisende klachten kunt u dus niet meer terecht in HMC Bronovo.
 • Huisartsenpost is verhuisd van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove
  De Huisartsenpost (HAP) van HMC Bronovo is in de zomer van 2019 verhuisd naar HMC Antoniushove en blijft daar in ieder geval de komende twee jaar. De huisartsen beraden zich nog over de locatie van de HAP op de lange termijn. Het is ook mogelijk dat de HAP vanaf 2021 gewoon in HMC Antoniushove blijft.

Het Moeder- en Kindcentrum is verhuisd naar HMC Westeinde. Dit betekent dat u voor bevallingen sindsdien naar HMC Westeinde gaat.

 Wat betekenen deze veranderingen voor u?

 • Afspraak mogelijk op een andere verdieping of locatie
  Als u al onder behandeling bent, verandert er niet zoveel. Uw zorgverlener blijft in de buurt op de bekende locatie. Vanwege verbouwingen en aanpassingen aan de verschillende locaties kan het zijn dat afspraken op een andere verdieping of locatie plaatsvinden. Controleer daarom in de afsprakenbrief goed op welke locatie van HMC u een afspraak heeft.
 • Locaties soms minder goed bereikbaar
  Vanwege verbouwingen kunt u meer tijd kwijt zijn om een locatie te bereiken of om een parkeerplek te vinden. Op www.haaglandenmc.nl vindt u actuele informatie over de bereikbaarheid van de verschillende locaties. Ook kunt u hier zien op welke locatie u welke zorg kunt vinden. Vertrek op tijd voor uw afspraak.
 • Handelen bij spoedklachten
  De procedure bij spoedklachten verandert niet. In een levensbedreigende situatie belt u meteen met 112. Heeft u een klacht die niet kan wachten, maar die niet direct levensbedreigend is? Bel dan altijd eerst met uw huisarts. Doordeweeks kan dit tussen 08.00 en 17.00 uur. In het weekend en buiten kantoortijden belt u met de Huisartsenpost op nummer 070 346 96 69. Als het nodig is, dan verwijst de huisarts u door naar de Spoedeisende Hulp die voor uw klacht het meest geschikt is. 

Veranderingen op lange termijn

Samen met huisartsen en thuiszorgorganisaties gaan we de zorg wijkgerichter organiseren. Op termijn gaan we de zorg aanbieden vanuit twee locaties: HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Om dat mogelijk te maken, beginnen we met het renoveren en verbouwen van HMC Westeinde. Deze locatie blijft goed bereikbaar met het openbaar vervoer en we zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor patiënten en bezoekers.

De komende 3 tot 4 jaar blijven alle 3 locaties van HMC open. Daar bieden we de volgende zorg:

 • HMC Bronovo: weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg
  Patiënten kunnen de komende jaren terecht in HMC Bronovo voor poliklinische bezoeken en geplande operaties. Ook kunnen patiënten bloed laten prikken en radiologisch onderzoek laten verrichten. HMC Bronovo is een weekziekenhuis, dat open is van maandag 06.00 uur tot vrijdag 18.00 uur. De Spoedeisende Hulp is verhuisd naar Westeinde.

  Op termijn sluit HMC Bronovo als ziekenhuis. Dit betekent niet dat HMC geen oog heeft voor de zorgvraag in dat deel van de stad. Integendeel. Samen met andere zorgpartijen, inwoners en hun vertegenwoordigers, zorgverzekeraars en gemeente werken we aan een innovatief zorgconcept. Met speciale aandacht voor chronische zorg en zorg voor (kwetsbare) ouderen in Den Haag Noord/Oost, Scheveningen en Wassenaar.

  Uiterlijk in 2024 moet deze vernieuwende zorgvoorziening gereed zijn. Vanaf dat moment verplaatsen we de zorg die we dan nog leveren in HMC Bronovo, naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Op dat moment kan HMC Bronovo als weekziekenhuis sluiten.
 • HMC Westeinde: het centrum voor acute en complexe zorg
  HMC Westeinde is en blijft hét centrum voor acute en complexe zorg. U kunt hier onder andere terecht voor traumatologie, neurochirurgie, neuro-vasculaire zorg, bevallingen en spoedeisende problemen tijdens uw zwangerschap. Ook kunt u HMC Westeinde bezoeken voor bloedafname, radiologisch onderzoek en een polibezoek bij uw vertrouwde zorgteam. HMC Westeinde beschikt over een van de grootste en best uitgeruste Spoedeisende Hulp (SEH)-afdelingen van Nederland, met twee traumakamers en een gloednieuwe CT-scan. De SEH is 24 uur per dag, 7 dagen per week open en ontvangt jaarlijks ruim 50.000 patiënten. We zijn gespecialiseerd in het behandelen van slachtoffers van ernstige ongelukken (trauma’s) en patiënten met acuut hersenletsel dat is veroorzaakt door een hersenbloeding of -infarct.
 • HMC Antoniushove: poliklinische en oncologische zorg
  HMC Antoniushove biedt een ruim aanbod aan specialismen die op deze locatie een polikliniek behouden. U kunt er ook terecht voor bloedonderzoek en radiologie. Daarnaast levert HMC samen met het LUMC oncologische zorg op topniveau, vanuit het Universitair Kanker Centrum Leiden-Den Haag. Sinds de zomer van 2019 bevindt zich in HMC Antoniushove een Huisartsenpost. Uiterlijk in 2024 gaat de planbare zorg vanuit HMC Bronovo naar HMC Antoniushove, samen met een deel van de poliklinieken van HMC Bronovo.

Meer weten? 

 • Als u patiënt bent bij HMC
  Als u patiënt bent bij HMC en de ontwikkelingen hebben gevolgen voor uw behandeling, dan informeren wij u tijdig hierover. Natuurlijk kunt u ook altijd aan uw zorgverlener vragen wat de veranderingen betekenen voor uw behandeling.
 • Als u vragen heeft over de koers van HMC
  Heeft u vragen over de koers van HMC? Kijk dan bij veelgestelde vragen of stuur een e-mail aan .
 • Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen
  In onze maandelijkse digitale nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen en informeren we u over de bijeenkomsten. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een e-mail met uw naam en mailadres te sturen naar .

 

Information for patients
hmc_stempel_1.png

HMC sets course for the future

To provide good care to residents of the Haaglanden region, both now and in the future: that is the mission of the Haaglanden Medisch Centrum (HMC). In the flyer 'HMC sets course: the right care in the right place' we explain how we intend to realise this and what this means for you.

Timely information

If you are receiving care from us and these developments have consequences for your medical treatment, we will inform you about this in good time. You can of course always ask your care provider what the changes will entail for your treatment.