Zwelling van het scrotum

Hydrocele

U heeft een zwelling in de balzak (het scrotum). Zo’n zwelling heet een hydrocele. Dit is een goedaardige aandoening. De uroloog heeft in overleg met u besloten de hydrocele te verwijderen. Op deze webpagina leest u over de aandoening en de operatie.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over zwelling van het scrotum

U heeft een zwelling in de balzak (het scrotum). Zo’n zwelling heet een hydrocele. Dit is een goedaardige aandoening. De uroloog heeft in overleg met u besloten de hydrocele te verwijderen. Op deze webpagina leest u over de aandoening en de operatie.

Hydrocele

De zaadballen bevinden zich in een vlies dat is gevuld met vocht. Hierin kan de zaadbal bewegen. Soms neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Daardoor zwelt de balzak.

Oorzaak

De uroloog onderzoekt de oorzaak van de hydrocele. Een lichamelijk onderzoek is meestal voldoende. Soms maken we een echo. Vaak vinden we geen oorzaak voor het ontstaan van de hydrocele.

Behandeling

Een hydrocele komt vaak voor. Een behandeling is meestal niet nodig. De zwelling is vaak klein en doet meestal geen pijn. Als een hydrocele hinderlijk groot is, kunt u deze laten verwijderen. De uroloog voert dan een operatie uit.

Voorbereiding

Preoperatief spreekuur

Voordat dat u naar het ziekenhuis gaat voor de operatie, brengt u een bezoek aan het preoperatief spreekuur (POS). Tijdens dit spreekuur krijgt u informatie over de opname, de operatie en de gang van zaken in het ziekenhuis. U spreekt onder anderen met de anesthesist.

Dit is een arts die is gespecialiseerd is in het toedienen van verdovingen. Daarnaast spreekt u een verpleegkundige en een apotheker.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen die invloed hebben op de bloedstolling? Dit zijn bijvoorbeeld sommige pijnstillers en bloedverdunners. Dan moet u hiermee enkele dagen voor de operatie stoppen. Op de polikliniek bespreekt u dit met de arts of de verpleegkundige.

Eten en drinken

U moet vóór de operatie nuchter zijn. Dat betekent dat u niets mag eten en drinken. De anesthesist bespreekt met u vanaf welk moment u niet meer mag eten en drinken.

Strakke onderbroek

Neem een strakke onderbroek of zwemslip mee naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een speedo zwembroek. Direct na de operatie moet u deze dragen. Een strakke onderbroek ondersteunt de balzak en voorkomt verdere zwelling. Neem dus niet een boxershort mee. Die biedt geen ondersteuning.

De operatie

De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Daar ontmoet u de medewerkers van de anesthesie. Zij zorgen voor de verdoving. U krijgt een infuus. De verpleegkundige scheert uw scrotum.

De uroloog maakt een snee in de balzak. Via deze snee onderzoekt de arts de zaadbal en de bijbal. Daarna verwijdert de arts de hydrocele. De arts hecht de wond met oplosbare hechtingen. De operatie duurt ongeveer een half uur.

Na de operatie

Na de operatie brengen we u naar de verpleegafdeling. Als het nodig is, geeft de verpleegkundige u medicijnen tegen de pijn. Als het goed met u gaat, mag u meestal dezelfde dag weer naar huis. We geven u enkele tips mee voor thuis.

Complicaties

Soms ontstaat er na de operatie een bloeduitstorting. Rond de wond ziet u dan een blauwe verkleuring. Dit komt vaak voor. De bloeduitstorting verdwijnt vanzelf na verloop van tijd.

18% van de patiënten krijgt een meer vervelende complicatie. Bijvoorbeeld een nabloeding of een infectie. 

Bij 1 tot 2% van de patiënten komt de hydrocele terug. Het kan zijn dat er dan opnieuw een operatie nodig is.

Medicijnen tegen pijn

Heeft u pijn? Slik dan vier keer per dag twee tabletten 500 mg paracetamol.

Wanneer moet u contact opnemen met HMC?

Neem meteen contact op met de polikliniek Urologie in deze situaties:

 • U heeft koorts boven 38,5˚C.
 • U heeft langer dan 24 uur 38,0˚C koorts.
 • U heeft bovenmatig veel pijn in het wondgebied.

Dagelijks leven

Houd rekening met de volgende zaken:

 • Draag een strakke onderbroek of zwemslip voor extra steun. Draag geen boxershort.
 • Doe geen zwaar lichamelijk werk in de eerste 2 weken. Dit is erg belangrijk om complicaties te voorkomen.
 • Verwijder de verbandgazen na één dag.
 • U mag douchen, nadat u de verbandgazen heeft verwijderd. Ga niet in bad.
 • U mag twee weken niet sporten of fietsen.
 • Na twee weken mag u weer geslachtsgemeenschap hebben. Dan is de wond genezen.

Controle

Na de operatie komt u als u dat wilt nog een keer terug voor een controleafspraak bij de polikliniek Urologie. Wanneer u het ziekenhuis na de operatie verlaat, geven we u hierover informatie mee.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur, op telefoonnummer: 088 979 41 44.

Zwelling van het scrotum

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis