Zwanger en bevallen bij de gynaecoloog

U bent onder behandeling van de gynaecoloog voor uw zwangerschap. Op deze webpagina vindt u informatie over uw zwangerschap en uw bevalling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 24 22
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur
HMC Gezondheidscentrum Wassenaar, 088 979 72 45
ma t/m vr van 08.30 – 17.00 uur

Contact per e-mail

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over zwanger en bevallen bij de gynaecoloog

U bent onder behandeling van de gynaecoloog voor uw zwangerschap. Op deze webpagina vindt u informatie over uw zwangerschap en uw bevalling.

Verloskunde zorg in HMC

In ons ziekenhuis werken meerdere gynaecologen, arts-assistenten en verloskundeartsen in teamverband. Verder is er een nauwe samenwerking met verloskundigen. Hoewel u met verschillende teamleden te maken kunt krijgen, streven wij ernaar de controles zoveel mogelijk te laten uitvoeren door dezelfde gynaecoloog en arts-assistent. Door wisselende diensten van de artsen is het niet altijd mogelijk dat u dezelfde arts ziet.
Als u overdag bevalt, wordt u tijdens de bevalling begeleid door de arts-assistent of verloskundearts. Dit gebeurt onder supervisie van de gynaecoloog die op die dag de leiding heeft over de verloskamers. In de avond en nacht is de dienstdoende gynaecoloog direct oproepbaar. Op de verpleegafdeling wordt u zoveel mogelijk verzorgd door dezelfde verpleegkundige.

Hoe verloopt de zwangerschapsbegeleiding?

De eerste controle

De eerste controle neemt meer tijd in beslag dan de vervolgcontroles, u ziet dan een echografist, een verpleegkundige en een arts. Tijdens deze afspraak krijgt u de zwangeren informatiekaart, zodat u kunt nalezen hoe de vervolgcontroles zullen verlopen. Na dit gesprek is het voor uw privacy van belang dat u de toestemmingsverklaring laat inscannen bij de balie. Meer informatie over uw zwangerschap, onderzoeken, gezond zwanger en de verschillende patiëntenfolders kunt u vinden op de websites
www.haaglandenmc.nl en www.allesoverzwanger.nl.

Voeding voor uw baby

Bereidt u voor op de komst van uw baby en maak een voedingskeuze samen met uw partner of iemand anders die u gaat ondersteunen bij de verzorging van uw baby. Borstvoeding is de meest natuurlijke en geschikte voeding voor uw baby.
De meeste vrouwen zijn in staat hun baby borstvoeding te geven, maar u moet dat wel leren samen met uw baby. Wij raden u aan hierover te lezen, informatie te zoeken op het internet of een borstvoedingscursus te volgen.

De borstvoedingsverenigingen staan voor u klaar met veel informatie en ondersteuning en op de site van NVL (Nederlandse vereniging van lactatiekundigen) kunt u lactatiekundigen vinden bij u in de buurt. In HMC zijn ook lactatiekundigen werkzaam waar u terecht kunt met specifieke/persoonlijke vragen over het geven van borstvoeding.
Het alternatief is flesvoeding. Als u hiervoor kiest, zijn er verschillende mogelijkheden. In ons ziekenhuis is standaard flesvoeding van één merk voorradig. U mag uw eigen voeding en flessen meenemen als u geen standaard voeding wilt geven.

Wat moet u regelen?

Verloskundige

Voordat u bevalt, moet u zich aanmelden bij een verloskundigenpraktijk. De verloskundige biedt zorg thuis na de bevalling. Op de site www.haaglandenmc.nl treft u een lijst met verloskundigen aan. Deze verloskundigen zijn aangesloten bij het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) HMC. Het staat u vrij te kiezen voor een verloskundige die niet vermeld staat op deze lijst.

Kraamzorg

Kraamzorg is noodzakelijke zorg en daarmee onderdeel van het basis zorgverzekeringspakket. U betaalt alleen een wettelijke eigen bijdrage per uur kraamzorg (€4,60 per uur – 2020). Het eigen risico is niet van toepassing voor kraamzorg.

Op de website van de Kraamschakel (http://kraamschakel.nl) vindt u de namen van alle kraamzorgorganisaties in de regio Den Haag die lid zijn van het VSV HMC.

Samenwerking

In het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) HMC worden zorginhoudelijke afspraken gemaakt met de Kraamschakel en zestien verloskundigenpraktijken uit de Haagse Regio.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis

U moet in ieder geval bellen:

1. Als u denkt dat u gaat bevallen:

 • Wanneer u ten minste één uur lang weeën heeft die om de drie tot vier minuten komen en die 40 tot 60 seconden duren.
 • Wanneer de vliezen gebroken zijn (let u hierbij op de kleur van het vruchtwater, de arts-assistent en/of verloskundige zal u hiernaar vragen).
 • Wanneer u bloed verliest (bewaar uw slipje of maandverband).
 • Als u weeën heeft voor de 37 weken.

2. Wanneer u de baby minder voelt bewegen dan voorheen.
3. Wanneer u twijfelt, of wanneer u ongerust bent.
4. Bij aanhoudende buikpijn en/of hoofdpijn.
5. Bij klachten die veroorzaakt kunnen worden

 • Door zwangerschapsvergiftiging, zoals:
  • overgeven;
  • Gevoel van een strakke band om hoofd of bovenbuik;
  • Pijn in bovenbuik of tussen de schouderbladen;
  • Plotseling vocht vasthouden in bijvoorbeeld gezicht, handen of voeten;
  • Plotseling minder goed, wazig of vlekkerig zien.

Als u wordt verzocht naar het ziekenhuis te komen, neemt u dan voor de zekerheid alvast de nodige spullen mee voor uzelf en de baby.

Contactgegevens

HMC Bronovo en HMC Westeinde

 • 088 979 24 22 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur)

Spoed 24/7

U neemt contact op met de verloskamers via telefoonnummer
088 979 21 04. U kunt zeven dagen per week, 24 uur per dag bellen. U krijgt contact met de dienstdoende verpleegkundige van de verloskamers. Wanneer zij u vraagt voor controle naar het ziekenhuis te komen wordt u verwacht op de triagekamer.

Bereikbaarheid triagekamers:

HMC Sara de Bronovo Moeder en Kindcentrum (HMC Westeinde)
Parkeren op bezoekersparkeerplaats aan achterzijde van HMC Westeinde. Bij de ingang zijn zo nodig rolstoelen beschikbaar. Hiervoor heeft u een 1 euro muntstuk nodig.


De triagekamers bevinden zich op de 3e verdieping van HMC Westeinde. U neemt lift rood en volgt de oranje route. U kunt u zich melden bij de afdelingsbalie.

Volgorde van behandeling

Wij behandelen patiënten in principe op volgorde van binnenkomst. Het kan echter voorkomen dat vanwege de ernst van de klachten andere patiënten eerst geholpen moeten worden. Dit wordt bepaald aan de hand van een triagesysteem. De verpleegkundige zal kort naar uw klachten vragen en bekijkt aan de hand hiervan binnen welk tijdsbestek u behandeld moet worden. U krijgt dan een kleurcode. De kleur staat voor de maximale wachttijd waarbinnen u geholpen moet worden.

De verloskamers en kraamafdeling

Bereikbaarheid verloskamers

HMC Sara de Bronovo Moeder en Kindcentrum (HMC Westeinde)
Parkeren op bezoekersparkeerplaats aan de achterzijde van HMC Westeinde. Bij de ingang zijn zo nodig rolstoelen beschikbaar. Hiervoor heeft u een 1 euro muntstuk nodig.
De verloskamers bevinden zich op de 3de etage van HMC Westeinde. U neemt lift rood en volgt de oranje route. U kunt u zich melden bij de afdelingsbalie.

Wat neemt u mee voor uw opname?

De belangrijkste zaken die u voor de bevalling nodig heeft als aanstaande moeder:

 • Eén of twee korte nachthemdjes of T-shirts om in te bevallen;
 • Een paar warme sokken;
 • Voldoende (niet te kleine) onderbroeken (houdt u rekening met grote kraamverbanden);
 • Voor na de bevalling een nachthemd of pyjama;
 • Toiletartikelen zoals doucheschuim, tandenborstel en tandpasta;
 • Pantoffels of slippers;
 • Een ochtendjas;
 • Een camera (evt. batterijen);
 • Een lijstje met belangrijke telefoonnummers.

Voor de baby:

 • Enkele hemdjes of rompertjes;
 • Twee pakjes of een truitje met broekje;
 • Minimaal twee katoenen mutsjes;
 • Een jasje of dik vestje met mutsje;
 • Een goedgekeurde Maxi-Cosi (autostoeltje voor zuigelingen).

De zorgverleners

Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u te maken met verschillende zorgverleners: artsen, verloskundeartsen, gynaecologen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en kinderartsen. Daarbij zijn er ook zorgondersteunende diensten zoals voedingsassistenten en huishoudelijke zorg.
Wij doen er veel aan om aan uw wensen rondom bevallen tegemoet te komen. Het is verstandig om voor de 32 weken zwangerschap na te denken over uw wensen en deze te bespreken met uw verpleegkundige of verloskundige op de polikliniek.

Zorg rondom de bevalling

Opname

Wanneer u naar het ziekenhuis komt om te bevallen, wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige maakt een CTG (Cardiotocogram) om de hartslag van de baby en de weeën te registreren. Zo kan de conditie van de baby in de gaten gehouden worden tijdens de bevalling. De arts-assistent of verloskunde-arts doet daarna een inwendig onderzoek om vast te stellen hoe ver de ontsluiting is. Het kan zijn dat de bevalling nog niet op korte termijn te verwachten is. Mogelijk gaat u dan weer naar huis en krijgt u instructies wanneer u weer contact moet opnemen.

Ontsluitingsfase

De verpleegkundige kan u, als u dat wenst, begeleiden bij het opvangen van de weeën. U kiest hierbij zelf de houding die u het prettigst vindt, bijvoorbeeld lopen, zitten of liggen. Douchen kan ontspanning geven. Dit is ook mogelijk op de verloskamer. Wanneer de hartslag van de baby continu geregistreerd moet worden, dan is dit helaas niet mogelijk.

Pijnstilling

Als u pijnstilling wenst, kunt u de mogelijkheden bespreken met de zorgverlener die de bevalling begeleidt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de webpagina “Pijnbestrijding tijdens de bevalling”.

Geboorte (persen)

Tijdens het persen kunt u zelf de beste houding kiezen. Uw zorgverleners kunnen u hierbij begeleiden.

Na de bevalling

Direct na de geboorte wordt de baby op uw buik gelegd en wordt de gelegenheid geboden om de navelstreng door te knippen. Ook zal de eerste voeding aangeboden worden. Als u borstvoeding wilt geven, wordt u geholpen bij het aanleggen van de baby aan de borst. De verpleegkundige zal u helpen een prettige houding aan te nemen. Geeft u flesvoeding? Dan kan het eerste flesje ook huid op huid aangeboden worden. Als u gehecht moet worden, gebeurt dit vaak direct nadat de placenta geboren is.

Voeding voor de baby

Bij de advisering en begeleiding rond (borst)voeding wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van de Baby Friendly criteria. Hierbij staan drie principes voorop:

 • Alle baby’s worden geboren met een bepaalde verwachting en behoefte, ook wel de fysiologische blauwdruk genoemd. Dit zijn de aangeboren reflexen en instincten gericht op: huidcontact, nabijheid, geborgenheid, frequente kleine voedingen, warmte, troost. Ook zorgt de nabijheid van de ouders voor rust en vertrouwen bij de baby.
 • Ouders worden met respect behandeld, met inachtneming van hun culturele achtergrond, en ondersteund in hun eigen keuzes op grond van objectieve informatie. Hierdoor kunnen zij hun kinderen optimaal voeden in de eerste levensjaren.
 • Goede voedingsgewoontes, en in het bijzonder het geven en krijgen van borstvoeding, zorgen voor optimale gezondheid van moeder en kind.


Als u gehecht moet worden, gebeurt dit vaak direct nadat de placenta geboren is. Na enige tijd zal de arts uw baby nakijken en wordt hij of zij gewogen. De navel wordt verzorgd en de baby wordt aangekleed. Ook wordt er een naambandje omgedaan. De baby blijft bij u in de verloskamer. Na de bevalling blijft u ongeveer twee uur in de verloskamer.

Wanneer er direct medische hulp nodig is voor uw baby, vindt deze plaats in een opvangkamer die is voorzien van alle noodzakelijke apparatuur. Deze opvangkamer grenst aan de verloskamer.
Hierna krijgt u hulp met douchen of wordt u op bed gewassen. We gaan hierbij uit van uw conditie en uw wensen. De baby gaat niet meteen na de geboorte in bad, omdat het laagje huidsmeer op het lichaam van de baby beschermende stoffen bevat. Het baden gebeurt later op de kraamafdeling of thuis.

Al naar gelang de situatie kunt u daarna naar huis of gaat u voor kortere of langere tijd naar de kraamafdeling. Het besluit hierover vindt altijd plaats in overleg met de arts.

U mag foto’s maken tijdens de bevalling, ook bij een keizersnede. Op de verloskamer mag u ook filmen in overleg met uw zorgverlener. Op de operatiekamer is filmen niet toegestaan.

Bezoektijden en -regels

U zult ontdekken dat het prettig voor uzelf is om niet te veel bezoek tegelijk om u heen te hebben. Wij raden u daarom aan om met afspraken te werken. Ook is het verstandig om het bezoek kort te houden. Wilt u hierin steun van ons? Vraag daar dan gerust om. Voor uw rust en die van andere patiënten heeft de afdeling als regel dat er niet meer dan drie personen tegelijk bij u op bezoek kunnen komen of bij uw bevalling aanwezig mogen zijn. Voor kinderen die op bezoek komen, hebben wij in de wachtruimtes speelmateriaal. Het is niet de bedoeling dat kinderen op de gang spelen.

Bezoektijden op de kraamafdeling

HMC Sara de Bronovo Moeder en Kindcentrum (HMC Westeinde)

Uw partner of één ander persoon is de hele dag welkom. Deze partner/persoon kan ook blijven slapen. Oudere broertjes en/of zusjes zijn welkom. Maximaal zijn er drie bezoekers tegelijk welkom.

Overigens gelden er op dit moment vanwege Corona aangepaste bezoektijden. Meer daarover leest u hier.

Bezoektijden verloskamers

Op de verloskamers zijn er geen bezoektijden. Wel adviseren wij u om, als u bezoek wilt ontvangen tijdens de bevalling, maximaal drie personen op bezoek te laten komen. Meer bezoek kan veel onrust geven voor uzelf en dit kan de voortgang van de bevalling vertragen. Wilt u toch meer bezoek bij de bevalling, overleg dit dan met de verpleegkundigen.

Voor zowel de kraamafdeling als de verloskamer geldt: als uw bezoek niet tijdens de bezoektijden kan komen, kunt u met de verpleegkundige bespreken of uw bezoek op een ander moment kan komen.

Mobiele telefoon

U mag op de verloskamers en op de kraamafdeling gebruikmaken van uw mobiele telefoon. Houdt u wel rekening met uw rust.

Rooming in

Wij hanteren wij het rooming-in principe. Dit betekent dat de baby bij de moeder op de kamer blijft.

Naar huis

Het tijdstip waarop u naar huis gaat, wordt in overleg met de verantwoordelijke arts bepaald. Er wordt ook een afspraak voor de nacontrole voor uzelf gemaakt en u krijgt de nodige instructies voor thuis mee.

De veiligste manier om uw baby te vervoeren is in een Maxi-Cosi. Probeer voor de bevalling uit hoe deze in de auto bevestigd moet worden.

Mocht u ‘s avonds of ‘s nacht problemen of vragen hebben, neemt u dan eerst contact op met uw verloskundige. Indien nodig neemt zij contact op met het ziekenhuis.
Als u het ziekenhuis verlaat, krijgt u gegevens mee voor de kraamverzorgster, de verloskundige en/of de huisarts.

Zwanger en bevallen bij de gynaecoloog

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis