Welkom op de dialyse afdeling

Op de dialyse afdeling van HMC kunt u terecht voor alle vormen van dialyse. Hieronder leest u meer over de afdeling en uw behandeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
ma t/m za van 07.30 - 16.00 uur
zondag van 08.30 - 17.00 uur

HMC Westeinde
ma t/m vr van 07.30 - 22.00 uur
za van 07.30 - 16.00 uur
zo van 08.30 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over de dialyseafdeling

Hartelijk welkom op de dialyse afdeling van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). In HMC Antoniushove en in HMC Westeinde kunt u terecht voor alle vormen van dialyse. Hieronder leest u meer over de afdeling en uw behandeling.

We hebben op de dialyse afdeling in HMC Westeinde 26 plekken waar u kunt dialyseren (dialysestations). Hier krijgt u dialyse met een dialysemachine. Dit heet ook wel hemodialyse. Ook hebben we in HMC Westeinde twee kamers waar we u trainen in buikdialyse (peritoneale dialyse) en hemodialyse thuis. Bij de training voor thuisdialyse werken we samen met Thuisziekenhuis Nederland (TNL).

In HMC Antoniushove hebben we 17 dialysestations. Hier krijgt u dialyse met een dialysemachine.

We begeleiden verder in HMC Antoniushove en in HMC Westeinde patiënten die buikdialyse krijgen.

Medewerkers

Nierspecialisten en Physician Assistants

Op de dialyse afdeling werken verschillende nefrologen. Dit zijn artsen die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van nierziektes.

De nierspecialisten (nefrologen) zijn:
Dr. P. Chandie Shaw
Drs. M. Groeneveld
Drs. N. Hommes
Dr. E. Scholten
Dr. L. Siddiqi

Er werken ook twee Physician Assistants (PA) op de afdeling. Deze verpleegkundig specialisten werken nauw samen met de nefrologen. De nefrologen zijn verantwoordelijk voor uw behandeling.

Zorgmanager en senior dialyseverpleegkundigen

De zorgmanager geeft leiding aan de dialyse afdeling. U kunt bij haar terecht als u vragen of opmerkingen heeft over de afdeling. Vier senior dialyseverpleegkundigen regelen de dagelijkse zorg. Bijvoorbeeld ook de tijden waarop u dialyseert.

Dialyseverpleegkundigen en dialyseassistenten

Op de dialyse afdeling werken ruim 45 gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen en dialyseassistenten. Sommigen van hen zijn nog in opleiding. Eén verpleegkundige coördineert uw zorg. U kunt met deze zorgcoördinator allerlei zaken regelen. Bijvoorbeeld een vakantie aanvragen. Ook zal ze u helpen met de voorbereiding voor een niertransplantatie als u die krijgt.

Dialyse afdelingsassistenten

De dialyse afdelingsassistenten brengen u koffie, thee en maaltijden. Ook zorgen zij ervoor dat er genoeg materialen zijn voor de dialyse. Verder helpen zij de verpleegkundigen bij uw behandeling.

Secretariaat

Afdelingssecretaressen doen het administratieve werk op de dialyse afdeling. Is er onderzoek nodig in het laboratorium? Dan regelen de afdelingssecretaressen dat. Zij regelen ook een taxivergoeding voor u als dat nodig is. Verder zorgen de afdelingssecretaressen ervoor dat de gegevens kloppen die we van u hebben.

Maatschappelijk werk

Op de dialyse afdeling zijn er ook maatschappelijk werkers. Zij kennen de problemen die nierpatiënten kunnen hebben en hebben contact met andere hulpverleners. Heeft u er moeite mee dat u een nierziekte heeft? Of zorgt de nierziekte voor financiële problemen? Dan kunt u dit bespreken met de maatschappelijk werkers. Zij zoeken samen met u naar een oplossing.

De gesprekken die u heeft met de maatschappelijk werkers, zijn vertrouwelijk. Zij geven uw informatie alleen door aan anderen als u dat goed vindt. De verpleegkundigen maken graag een afspraak voor u met een maatschappelijk werker als u dat wilt.

Diëtist

U moet vaak anders gaan eten en drinken als u dialyse krijgt. De diëtist zal u daarbij helpen. U kunt bij haar terecht met allerlei vragen over uw dieet, gezond eten, dieetproducten, enz. De verpleegkundigen maken graag een afspraak voor u met de diëtist als u dat wilt. De diëtist komt dan langs tijdens de dialyse.

Hemodialyse

Bij hemodialyse filtert een kunstnier in een machine afvalstoffen uit uw bloed. Net zoals normaal gesproken de nieren dat doen. Er zijn twee soorten hemodialyse: hemodialyse in het ziekenhuis en hemodialyse thuis

Hemodialyse in het ziekenhuis

Komt u in HMC dialyseren? Dan gebeurt dit op vaste dagen en tijden. Wij proberen bij de afspraken zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Een enkele keer krijgt u van ons op een ander moment dan gebruikelijk een afspraak om te dialyseren. Maar het kan ook zijn dat u zelf een keer op een ander moment wilt komen dialyseren. Bijvoorbeeld omdat u een bruiloft heeft of op vakantie wilt. Dit kunt u dan bespreken met de dialyseverpleegkundige. Wilt u de dialysetijden blijvend veranderen? Dan kunt u dit bespreken met uw zorgcoördinator. Hebben we niet meteen plek? Dan zetten we u op een wachtlijst.

Wij vragen u 15 minuten vóór het moment waarop we u aansluiten aan de dialysemachine (de aansluittijd) aanwezig te zijn op de afdeling. U kunt dan gaan zitten in de wachtruimte. De verpleegkundige haalt u daar op zodra u kunt starten met dialyseren. Voordat de dialyse begint, wegen we u en meten we uw bloeddruk. Hierna sluit de dialyseverpleegkundige u aan op de dialysemachine. Dit duurt ongeveer 30 minuten. De nefroloog heeft met u afgesproken hoe lang de dialyse duurt.

Na een dialysebehandeling halen we de naalden uit de shunt. Daarna drukt u de prikgaatjes af. Dit gebeurt met steriele gaasjes. Het is belangrijk om elk prikgaatje minimaal 10 minuten af te drukken met twee vingers. U leert het afdrukken zelf, zodat u dit ook zelf kunt doen wanneer u een nabloeding heeft als u thuis bent. Als de prikgaatjes dicht zijn, plakt u deze af met een pleister. Daarna moet u soms nog even wachten op uw taxi.

Eén keer per week komt de nefroloog of Physician Assistant tijdens de dialyse bij u langs. U kunt dan uw vragen stellen aan hem of haar. Ook kunt u dan recepten vragen voor medicijnen.

Faciliteiten
Bij elke dialyseplek in HMC Westeinde hangt een televisie. In beide ziekenhuizen kunt u gebruik maken van een tablet. Ook kunt u in HMC Antoniushove en HMC Westeinde gratis internetten via wifi.

Vervoer
Komt u met uw eigen auto naar het ziekenhuis om te dialyseren? Dan kunt u in HMC Westeinde de gereserveerde parkeerplaatsen van de dialyse afdeling gebruiken. U vindt deze op de parkeerplaats naast de ingang. In HMC Antoniushove kunt u de parkeerplaats voor bezoekers gebruiken. Heeft de secretaresse uw kenteken en naam doorgegeven aan de beveiliging? Dan kunt u voortaan gratis parkeren op de dagen waarop u dialyseert

Kunt u niet met eigen vervoer naar de dialyse afdeling komen? Dan kunt u een taxi nemen. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten hiervan. Hiervoor moet u eerst een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de taxiritten na het goedkeuren van deze aanvraag. U moet er wel rekening mee houden dat u jaarlijks een eigen bijdrage moet betalen voor de taxikosten.

Bezoek
U mag normaal gesproken geen bezoek krijgen tijdens het dialyseren. Dat is anders als u in het ziekenhuis ligt. Dan mogen mensen u bezoeken tijdens de algemene bezoektijden van HMC. We vragen het bezoek dan om even naar de wachtruimte te gaan als we u aansluiten en afsluiten van de dialysemachine.
Kinderen tot 12 jaar kunnen niet op bezoek komen op de dialyse afdeling. Is er een speciale reden waarom een kind toch op bezoek moet komen terwijl u aan het dialyseren bent? Dan kunt u hierover een afspraak maken met een seniorverpleegkundige.

Als u niet kunt komen
Wij gaan ervan uit dat u zich houdt aan de afgesproken dialysetijden. Kunt u toch niet komen? Dan vragen we u om ons dit zo snel mogelijk te laten weten. Komt u niet op uw afspraak zonder ons dit te laten weten? Dan bellen we de politie voor uw eigen veiligheid. De politie kan dan onderzoeken of het goed gaat met u.

Hemodialyse thuis

Wilt u graag thuis dialyseren? Bespreek dit dan met uw nefroloog of zorgcoördinator. Wij kijken dan met u wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij u past.

Vakantie bij hemodialyse

U kunt op vakantie gaan en doorgaan met dialyseren. U heeft wel toestemming nodig van uw nefroloog om op vakantie te gaan. De arts bespreekt dan met u of het medisch verantwoord is. Verder moet u zich zelf aanmelden bij een dialysecentrum in de buurt van uw vakantiebestemming. Uw zorgcoördinator zorgt daarna ervoor dat dit dialysecentrum alle informatie krijgt die nodig is voor uw dialyse.

Gaat u langer dan zes weken op vakantie? Dan is er een kans dat u op andere dagen en tijden moet gaan dialyseren wanneer u weer terug bent. Het kan dan ook gebeuren dat u voortaan ergens anders moet gaan dialyseren.

Peritoneale dialyse

Bij peritoneale dialyse filtert uw buikvlies de afvalstoffen uit uw bloed. U krijgt daarvoor een katheter (slangetje) in uw buik. Peritoneale dialyse heet daarom ook wel buikdialyse.

U krijgt peritoneale dialyse thuis. Het kan zijn dat u deze vorm van dialyse helemaal zelf doet, maar ook dat de thuiszorg u hierbij helpt. Wij leren u op de dialyse afdeling hoe u peritoneale dialyse doet. Deze training duurt gemiddeld twee weken.

Eén keer in de zes tot acht weken heeft u een afspraak op de dialyse afdeling van HMC. U spreekt dan met de nefroloog, de dialyseverpleegkundige en soms de diëtist.

Vakantie bij peritoneale dialyse

Ook als u peritoneale dialyse krijgt, kunt u op vakantie. U heeft wel toestemming nodig van uw nefroloog om op vakantie te gaan. De arts bespreekt dan met u of het medisch verantwoord is. De leverancier kan uw dialysematerialen afleveren op uw vakantieadres. De dialyseverpleegkundige kan u uitleggen hoe u dit regelt.

Regels op de dialyse afdeling

Voor uw veiligheid, die van uw medepatiënten en die van de medewerkers zijn er enkele regels op de dialyse afdeling. Deze regels zijn:

 1. De afdeling zorg voor een goede dialyse behandeling.
 2. U krijgt een zorgcoördinator toegewezen.
 3. De afdeling spreekt met u een dialyse dag en een aansluittijd af.
 4. De medewerkers op de afdeling staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties.
 5. Eén keer per week komt de arts bij u langs. U kunt ook zelf een afspraak maken met de nefroloog.
 6. Veranderingen in de behandeling gebeuren in overleg tussen u en de arts.
 7. U kunt tijdens de hemodialyse behandeling niet naar het toilet.
 8. Niemand mag verbaal of fysiek geweld gebruiken op de dialyse afdeling.
 9. Niemand mag zich intimiderend gedragen op de dialyse afdeling. Maak bijvoorbeeld geen seksistische opmerkingen en schreeuw niet naar medewerkers en patiënten.
 10. Waardevolle spullen zijn op de afdeling niet verzekerd. Wij adviseren u om deze thuis te laten.

HMC verwacht dat u zich aan deze regels houdt. Gedraagt u zich toch intimiderend of gebruikt u geweld? Dan schakelen we de beveiliging van HMC in en als dat nodig is ook de politie. We zullen u dan die dag niet verder meer behandelen. Voor de volgende dialyse krijgt u dan een gesprek met de zorgmanager en de nefroloog. Agressief gedrag kan voor ons een reden zijn om een ander dialysecentrum voor u te zoeken.

Suggesties, complimenten en klachten

Wij willen uw tijd op de dialyse afdeling graag zo prettig mogelijk te maken. Uw suggesties, complimenten en klachten helpen ons daarbij. U kunt uw ervaring online met ons delen. U doet dit via ons online patiënttevredenheidsonderzoek.

Bent u ontevreden over uw behandeling of verblijf? Dan kunt u dit bespreken met de medewerker waarover u ontevreden bent of met de zorgmanager van de dialyse afdeling. Zorgt dit niet voor een oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht mondeling, telefonisch en schriftelijk indienen. Het klachtenformulier en informatie over de klachtenfunctionaris vindt u op de website.

Registratiesysteem voor betere behandeling

Renine is een landelijk registratiesysteem voor nierpatiënten waaraan HMC meewerkt. In dit systeem worden anonieme patiëntgegevens verzameld. Stichting Nefrovisie gebruikt deze gegevens om de behandeling te verbeteren van nierpatiënten.

Vier weken na de start van de dialysebehandeling krijgt u een brief met uitleg over dit landelijke registratiesysteem. Hierbij zit een formulier waarop u aan kunt geven of u wel of geen toestemming geeft voor het doorgeven van uw dialysegegevens. Geeft u toestemming? Dan geven wij uw gegevens door aan Renine. Dit gebeurt op een manier waardoor niemand kan zien dat het over u gaat.

Actieve vereniging van en voor nierpatiënten

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) komt op voor de belangen van nierpatiënten, hun naasten en nierdonoren. Meer informatie over de vereniging staat op de website van de NVN.

Contactinformatie

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen of suggesties? Bespreek deze dan met de dialyseverpleegkundige.

HMC Westeinde

De dialyse afdeling is op de 5e verdieping. U vindt de afdeling door de blauwe route te volgen.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 07.30 - 22.00 uur
Zaterdag: 07.30 - 16.00 uur
Zondag: 08.30 - 17.00 uur

HMC Antoniushove

De dialyse afdeling is op de 1e verdieping. U vindt de afdeling door route groen te volgen.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag: 07.30 - 16.00 uur
Zondag: 08.30 - 17.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

U kunt bellen met de dialyse afdeling via telefoonnummer 088 979 21 28. Heeft u dringende vragen? Dan kunt u op ieder moment bellen tijdens de openingstijden. Zijn uw vragen niet dringend? Belt u dan liefst tussen 09.30 - 11.30 uur en tussen 14.00 - 15.30 uur.

De peritoneale dialyse heeft een telefonisch spreekuur op doordeweekse dagen van 9.30 tot 10.00 uur en van 13.30 tot 14.00 uur. Voor dringende vragen mag u de hele dag bellen.

Buiten de openingstijden kunt u de dienstdoende verpleegkundige bereiken via het centrale telefoonnummer van HMC: 088 979 79 00.

Welkom op de dialyse afdeling

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis