Welkom op C10

Interne geneeskunde en Longgeneeskunde

Welkom op verpleegafdeling C10 van HMC Westeinde. Op deze webpagina vindt u informatie over uw verblijf op deze afdeling. Uiteraard kunt u bij vragen ook terecht bij de verpleegkundige of de secretaresse van de afdeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

De afdelingssecretaresse maakt de afspraak voor opname(s) en poliklinische bezoeken. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 979 21 54. De afdelingsbalie is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 - 16.00 uur en zaterdag van 08.00 - 12.00 uur.

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Welkom op C10: Interne geneeskunde en Longgeneeskunde

Welkom op verpleegafdeling C10 van HMC Westeinde. Op deze webpagina vindt u informatie over uw verblijf op deze afdeling. Uiteraard kunt u bij vragen ook terecht bij de verpleegkundige of de secretaresse van de afdeling.

De afdeling

C10 is een algemeen Interne geneeskunde en Longgeneeskunde afdeling met 54 bedden. De Interne geneeskunde bevindt zich aan de rode kant en de Longgeneeskunde aan de groene kant van de afdeling.
De opgenomen patiënten liggen ter observatie, ondergaan diagnostische onderzoeken of krijgen therapie. In het HMC wordt er gemengd verpleegd. Dat betekent dat mannen en vrouwen op één kamer kunnen liggen. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Helaas kunnen wij niet onder alle omstandigheden aan uw wensen tegemoetkomen.

Het team

In het team van de afdeling zijn verschillende mensen werkzaam:

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Tijdens uw verblijf op de afdeling wordt u zoveel mogelijk door een vaste verpleegkundige verzorgd. De verpleegkundige verzorgt u, loopt visite met de arts, deelt medicijnen en is uw aanspreekpunt bij vragen.
U kunt bij de verpleegkundige terecht voor allerlei zaken die met uw opname te maken hebben, zoals:

 • Informatie over onderzoeken, behandelingen, eventuele complicaties
 • Advies en instructie over aangepaste leefregels
 • Ondersteuning en advies voor u en uw naasten
 • Informatiemateriaal over patiëntenverenigingen en organisaties met hun diverse activiteiten
 • Advies en informatie over het functioneren in uw dagelijkse leven.
 • Op de afdeling werken ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Zij werken altijd onder begeleiding van gediplomeerd verpleegkundigen.

Zorgmanager

De zorgmanager is de leidinggevende van de afdeling. De zorgmanager is verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling. Wilt u de zorgmanager spreken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken via de afdelingssecretaresse.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresse maakt de afspraak voor opname(s) en poliklinische bezoeken. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 979 21 54. De afdelingsbalie is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 - 16.00 uur en zaterdag van 08.00 - 12.00 uur.

Artsen

De zaalarts (ook wel: arts-assistent) is verantwoordelijk voor de medische zorg. Hij of zij maakt samen met de verpleegkundige elke ochtend een ronde (‘visite’) langs alle patiënten. Het is mogelijk dat een co-assistent (student geneeskunde) meeloopt met de visite. De zaalarts vraagt naar uw klachten en doet lichamelijk onderzoek. Ook informeert hij of zij u over onderzoeken die nog staan te gebeuren en de uitslagen van onderzoeken die u al hebt gehad. De zaalarts bespreekt met u welke medische behandeling nodig is. Dit wordt dagelijks door hem of haar besproken met de specialist. Op maandag en donderdagmorgen is er een grote visite. Dit betekend dat alle patiënten die zijn opgenomen uitgebreid door de zaalarts met de specialisten worden besproken. Daarna bezoekt één van de specialisten met de zaalarts en de verpleegkundige de patiënten.
Wilt u een gesprek met uw arts, dan kunt u dit bij de arts of verpleegkundige aangeven. Ook de arts kan aangeven een gesprek met u en eventueel familie te willen hebben.

Zorgondersteuner en huishoudelijk medewerker

De zorgondersteuner voert allerlei werkzaamheden uit ter ondersteuning van de zorg, zoals het aanvullen van materialen op uw kamer. De huishoudelijke medewerkers houden de afdeling schoon en komen dagelijks op uw kamer.

Overig personeel

Naast de afdelingsmedewerkers kunnen ook andere zorgverleners bij u langs komen zoals de diëtist, de psycholoog, de transferverpleegkundige, de fysiotherapeut en de geestelijk verzorger. Meestal komt u in contact met één van deze zorgverleners als uw zaalarts dat nodig vindt. Denkt u zelf dat u een van deze zorgverleners nodig heeft, bespreekt u dit dan met uw arts of verpleegkundige.

Bezoektijden

Dagelijks van 15.30 - 19.30 uur is het bezoekuur. Hoewel we er zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden, kunnen behandelingen en onderzoeken wel eens plaatsvinden tijdens het bezoekuur.
In het belang van uw herstel en dat van medepatiënten is het niet toegestaan meer dan twee bezoekers gelijktijdig te ontvangen. Bij meer dan twee bezoekers verzoeken wij u dan ook om gebruik te maken van het dagverblijf, wat zich halverwege de gang bevindt.

Als uw situatie er om vraagt, is er een mogelijkheid om bezoek buiten de gestelde bezoekuren te ontvangen. Dit gaat in overleg met de verpleegkundige. Bent u recent opgenomen, dan is het uiteraard wel toegestaan dat er buiten de bezoektijden (nacht)kleding e.d. gebracht wordt.

Opname in het ziekenhuis

Voorbereiding

Voor uw verblijf in het ziekenhuis heeft u enkele persoonlijke spullen nodig.
De volgende artikelen moet u van huis meenemen als u opgenomen wordt:

 • Een actuele overzichtslijst van uw medicijnen, deze kunt u bij uw apotheek opvragen.
 • Medicijnen die u gebruikt
 • Toiletartikelen
 • Ochtendjas
 • Nachtkleding
 • Kleding voor overdag
 • Ondergoed
 • Stevige pantoffels en/of schoenen
 • Dieetadvies (indien van toepassing)

Niet meenemen

 • Bank- en giropasjes
 • Grote geldbedragen
 • Waardevolle voorwerpen en sieraden

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies van uw spullen.

Medicijnen

Over het algemeen krijgt u tijdens de opname medicijnen uit de ziekenhuisapotheek. Deze worden op vaste tijden verstrekt door de verpleegkundige. Soms zien de geneesmiddelen van het ziekenhuis er qua vorm en/of kleur anders uit dan u gewend bent. De werking is echter hetzelfde.

Verpleegkundige informatie

Voor het verkrijgen van (telefonische) verpleegkundige informatie is de afdeling dag en nacht bereikbaar. Om te voorkomen dat informatie over uw gezondheidstoestand wordt gegeven aan derden, wordt u verzocht twee contactpersonen aan te wijzen. Alleen zij krijgen informatie en van hen wordt verwacht dat zij verdere familie en vrienden op de hoogte houden. De afdeling is bereikbaar op telefoonnummer: 088 979 21 54.

Wij verzoeken de contactpersonen niet tussen 07.00 - 10.15 uur te bellen, omdat de verpleegkundigen dan intensief bezig zijn met de verzorging van de patiënten. Bovendien zijn er later op de dag meer gegevens over de artsenvisite, mogelijke onderzoeken en overplaatsingen beschikbaar. Tevens verzoeken wij u om in de avonduren tussen 19.00 - 20.00 uur te bellen. Tijdens het bezoekuur is het ook mogelijk informatie te verkrijgen. Uiteraard kun u als patiënt zelf uw familie op de hoogte brengen van wat de arts/verpleegkundige heeft verteld. Verpleegkundigen geven geen medische informatie.

Mantelzorg

Het kan voorkomen dat u als mantelzorger betrokken bent bij de zorgverlening van uw naaste. Mocht u de behoefte hebben deze vorm van zorgverlening voort te zetten in het ziekenhuis, dan bieden wij u daarvoor de ruimte. U kunt met de verpleegkundige de mogelijkheden hiertoe bespreken. Wij willen u er echter nadrukkelijk op attenderen dat u tijdens de ziekenhuisopname niet verplicht bent dezelfde activiteiten te verrichten die u thuis gewend bent te doen. Het kan voor u ook prettig zijn de opnameperiode van uw naaste als een periode van rust te zien.

Voorlichtingsmateriaal

Op de website haaglandenmc.nl kunt u webpagina’s vinden met meer informatie. Mochten er onduidelijkheden over de inhoud van de webpagina’s zijn, dat staat de verpleegkundige u graag te woord.

Televisie en internet

U beschikt op de afdeling over een televisie. Aan het gebruik hiervan zijn geen kosten verbonden. Er is ook gratis Wifi aanwezig op de afdeling. U kunt uw mobiele telefoon gewoon gebruiken wanneer u bij ons verblijft. Houdt u hierbij wel rekening met uw medepatiënten.

Maaltijden

De zorgondersteuner brengt op de afdeling eten en drinken rond. Op een menukaart staat wat u voor die dag kan bestellen. De zorgondersteuner bespreekt dit met u om vervolgens de maaltijd digitaal aan te vragen.

Roken

Het HMC is een rookvrij ziekenhuis. Het is niet toegestaan om te roken in het gebouw, ook niet elektronisch (de zogeheten e-sigaret). Buiten zijn er faciliteiten aanwezig om te roken.

Ontslag

De zaalarts brengt u op de hoogte van wanneer u met ontslag mag. In principe hoort u het tijdstip van vertrek minimaal een dag van te voren, maar soms is dit op heel korte termijn. De verpleegkundige voert met u en indien gewenst met uw naasten, een ontslaggesprek waarbij onder andere uitgelegd wordt hoe de dag van ontslag eruit ziet, welke documenten u meekrijgt en op welke manier vervoer geregeld kan worden. Eventuele adviezen en leefregels zal de verpleegkundige tijdens het ontslaggesprek toelichten. In principe licht u zelf uw naasten in over het ontslag. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan doet de verpleegkundige dit voor u. Het ontslag vindt meestal plaats tussen 10.00 - 11.00 uur. De zaalarts stelt uw huisarts schriftelijk op de hoogte van het verloop van uw opname en van eventuele bijzonderheden.

Probleem of klacht

Ondanks dat de verpleging zijn/haar uiterste best doet om uw verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te laten verlopen, kan het altijd voorkomen dat u een probleem of een klacht heeft. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke verpleegkundige of met de zorgmanager van de afdeling. Op deze manier wordt uw probleem/ klacht het snelst behandeld. U kunt ook gebruik maken van de klachtenfolder (in folderrek).

Tot slot

Wij doen ons best om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken en u de zorg te geven die u nodig heeft. Mocht u vragen hebben, stelt u deze dan gerust. Wij helpen u graag.

Namens het team van C10

Welkom op C10: Interne geneeskunde en Longgeneeskunde

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis