Weefselexpansie

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren.

U heeft een afspraak gemaakt met de polikliniek Plastische Chirurgie voor een borstreconstructie met behulp van weefselexpansie. Bij weefselexpansie wordt de huid opgerekt door middel van een siliconen ballon (tissue-expander) die onder de huid wordt ingebracht. Op deze webpagina krijgt u informatie over deze methode.

Afspraak en contact

088 979 44 99

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over weefselexpansie

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren.

U heeft een afspraak gemaakt met de polikliniek Plastische Chirurgie voor een borstreconstructie met behulp van weefselexpansie. Bij weefselexpansie wordt de huid opgerekt door middel van een siliconen ballon (tissue-expander) die onder de huid wordt ingebracht. Op deze webpagina krijgt u informatie over deze methode.

Weefselexpansie

Weefselexpansie kan om verschillende redenen worden toegepast. Bij u wordt deze methode gebruikt om een nieuwe borst te reconstrueren.
Voor weefselexpansie zijn in principe twee operaties nodig. Bij de eerste operatie wordt de expander onder de grote borstspier geplaatst. Bij de tweede operatie wordt de expander verwijderd en een prothese geplaatst.

Operatie

Bij de eerste operatie wordt de expander geplaatst. De expander wordt onder de huid (en spier) aangebracht. Bij een directe reconstructie wordt de expander geplaatst, meteen nadat de chirurg klaar is met zijn deel van de operatie (de huidsparende amputatie van de borst). Als het gaat om een uitgestelde (secundaire) reconstructie, dan zal het litteken van de vorige borstoperatie gedeeltelijk worden opengemaakt om de expander te kunnen plaatsen.

Nadat de expander is geplaatst, blijven aan het eind van de operatie één of twee drains in de wond achter. Dit zijn slangetjes die worden achtergelaten in wond. De drains zorgen ervoor dat bloed en wondvocht weg kunnen lopen uit het operatiegebied. Pas als er bijna geen vocht meer uit de drains komt, worden de drains verwijderd.

In principe kunt u daarna naar huis (meestal is de opnameduur twee nachten). In overleg met de behandelende plastisch chirurg kan ook worden besloten dat u met de drains naar huis mag. U krijgt dan uitgebreide informatie mee. Als u naar huis gaat, dan krijgt u via de verpleegafdeling een afspraak mee voor de polikliniek Plastische Chirurgie.

Vullen van de tissue-expander

Voor het oprekken van de huid wordt de expander door middel van een ventieltje (vulnippel) gevuld met vloeistof. Hierdoor wordt de ballon groter en rekt de huid uit. Uiteraard wordt de ballon niet in één keer gevuld. Het vullen gebeurt stapje voor stapje, één keer per week. De ballon wordt met een zoutoplossing gevuld. Dit noemen we ook wel fysiologisch zout. Voor het vullen wordt met een injectienaald via de huid het ventieltje aangeprikt. Dit duurt ongeveer twee minuten. De expander wordt net zolang gevuld totdat de gewenste cupmaat is bereikt.

Het aanprikken gebeurt op de polikliniek Plastische Chirurgie. De eerste afspraak is meestal twee tot drie weken na de operatie.

Na het vullen kan het zijn dat u een gespannen gevoel heeft van de huid. Dit komt door het oprekken. Dit gevoel verdwijnt meestal vanzelf, maar kan soms 24 uur aanhouden.

U krijgt een afspraak mee om elke week de expander op deze wijze te laten vullen, totdat de huid voldoende is opgerekt. De huid wordt iets meer opgerekt dan uiteindelijk nodig zal zijn. Dit gebeurt om te voorkomen dat bij de tweede operatie (het plaatsen van de prothese) de prothese te strak komt te zitten. Hierna volgt er een rustperiode van ten minste drie maanden.

Vervolgens wordt er een tweede operatie gepland voor het verwijderen van de expander en het plaatsen van de definitieve borstprothese. Soms wordt de andere borst dan groter of kleiner gemaakt, om zoveel mogelijk symmetrie te krijgen.

Als de operaties goed zijn verlopen, dan kunt u kiezen voor een tepelconstructie of een tepelhof tatoeage. Deze ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving op de poliklinische operatiekamer. U mag daarna gewoon naar huis.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat is heel verschillend. Volledige symmetrie is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Een gereconstrueerde borst kan een echte borst niet vervangen.

Risico’s

Elke operatie kent risico’s, zoals narcoseproblemen, infectie, bloeduitstortingen en nabloeding. Bij weefselexpansie kan het zijn dat u de expander niet verdraagt of dat er een infectie optreedt.
Ook kan het zijn dat er kapselvorming optreedt na verloop van tijd. Dit heeft tot gevolg dat de borst hard en pijnlijk wordt. De prothese moet vervangen worden als kapselvorming optreedt.

Thuis

Omdat de prothese onder de borstspier wordt geplaatst, is het van belang de borstspier te ontzien. Adviezen hierover staan beschreven op de webpagina “Borstreconstructie, adviezen voor thuis”. U krijgt deze webpagina bij de afspraak op de polikliniek Plastische Chirurgie.
Deze webpagina is ook aanwezig op de verpleegafdeling.

Contact

Mocht u na het lezen van deze webpagina nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie. Dit geldt ook wanneer u thuis iets bemerkt waar u zich zorgen over maakt. De polikliniek is van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 979 44 99.

 

Weefselexpansie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis