Wanneer u niet meer kunt genezen

HMC Team Ondersteuning en Palliatieve zorg

Wanneer u niet meer kunt genezen of ouder en kwetsbaar bent, kunnen er vragen rijzen over het levenseinde. Deze fase van het leven (palliatieve fase) kan gepaard gaan met zorgen, verdriet en angst over de kwaliteit van leven en sterven. Het is niet voor iedereen gemakkelijk om hierover te praten.

Zorgverleners kunnen hierin ondersteuning bieden. Vooral wanneer zij weten hoe u denkt, zich voelt en welke keuzes u wilt maken over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Het kan rust geven als u weet dat zij uw wensen kennen en respecteren.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 30 40
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

palliatie@haaglandenmc.nl

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over wanneer u niet meer kunt genezen

Wanneer u niet meer kunt genezen of ouder en kwetsbaar bent, kunnen er vragen rijzen over het levenseinde. Deze fase van het leven (palliatieve fase) kan gepaard gaan met zorgen, verdriet en angst over de kwaliteit van leven en sterven. Het is niet voor iedereen gemakkelijk om hierover te praten.

Zorgverleners kunnen hierin ondersteuning bieden. Vooral wanneer zij weten hoe u denkt, zich voelt en welke keuzes u wilt maken over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Het kan rust geven als u weet dat zij uw wensen kennen en respecteren.

Wat is palliatieve zorg?

Zorg in de palliatieve fase is meer dan de zorg in de stervensfase. Onder palliatieve zorg vallen behandelingen en medicijnen om de kwaliteit van leven te behouden en indien mogelijk te verbeteren. Hierbij is er niet alleen aandacht voor lichamelijke klachten, maar ook voor psychosociale en levensbeschouwelijke vragen.

De duur van de palliatieve fase verschilt per patiënt en per ziekte. Palliatieve zorg kan worden ingezet in de laatste weken, maar ook wanneer de verwachting is dat u nog maanden of jaren te leven heeft.

HMC Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg

Wanneer u behoefte hebt om met anderen dan uw eigen arts of verpleegkundigen te praten over wat voor u belangrijk is, kunt u terecht bij een van de verpleegkundig specialisten van het HMC Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg. Natuurlijk mag er altijd een vertrouwd persoon aanwezig zijn bij het gesprek.

Een gesprek kan plaatsvinden op de polikliniek of op de afdeling wanneer u bent opgenomen. De verpleegkundig specialist van het HMC Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg is uw vaste aanspreekpunt. Zij zal met uw instemming samenwerken met de collega’s van het team.

Onderwerpen die besproken kunnen worden

 • Ondersteuning in het omgaan met ziekte, behandeling en gevolgen in het dagelijks leven.
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het wel of niet doorgaan met een behandeling.
 • Informatie over de behandeling van lichamelijke klachten, zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid en vermoeidheid.
 • Advies en ondersteuning bij psychosociale klachten, zoals angst voor lijden/overlijden/dood, somberheid en eenzaamheid.
 • Uitleg en informatie over specifieke onderwerpen, zoals palliatieve sedatie en euthanasie.
 • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuis, in een hospice of andere zorginstelling (plek van overlijden).
 • De manier waarop u afscheid wilt nemen. Denk aan ondersteuning bij het afsluiten van het leven, het levensverhaal, wie u nog wilt zien/spreken voor het overlijden, wat u nog zou willen doen, levensbeschouwelijke overwegingen (spiritualiteit, religie), waardig sterven, rouw en verdriet.

Het Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg heeft een adviserende en ondersteunende rol en is er voor patiënten van HMC. Uw hoofdbehandelaar blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Het team streeft naar optimale samenwerking tussen alle zorgverleners, zowel in het ziekenhuis als thuis.

Wie zitten er in het team?

Het HMC Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg bestaat uit twee verpleegkundig specialisten, een internist-oncoloog, longarts, radiotherapeut, anesthesioloog (pijnspecialist), ziekenhuisarts, huisarts, psychiater, psycholoog en geestelijk verzorger. Zo nodig worden ook andere zorgverleners betrokken.

Werkwijze

 • Uw behandelend arts of verpleegkundige kan u doorverwijzen naar het Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg. U kunt ook zelf een afspraak maken. Dit kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 30 40 of per email via palliatie@haaglandenmc.nl.
 • Na het gesprek worden uw vragen en/of klachten besproken in het multidisciplinair overleg van de leden van het Team Ondersteuning en Palliatieve zorg. Dit gebeurt overigens alleen als u dit wenst. Uit dit overleg volgt een advies aan uw behandelend arts. Zo nodig neemt uw arts hierna contact met u op om het advies en de eventuele wijzigingen in de behandeling met u te bespreken.
 • Als u hier toestemming voor geeft, wordt uw huisarts geïnformeerd. Uw huisarts is welkom bij het multidisciplinair overleg van het team.

Tot slot

Wilt u meer informatie? Vraag dan naar de checklist “Praat op tijd met de dokter over uw levenseinde”. Deze informatie is ook verkrijgbaar op het informatieplein Oncologie in HMC Antoniushove of op de website van de Patiëntenfederatie Nederland (www.patientenfederatie.nl). Het informatieplein vindt u links naast de hoofdingang en de apotheek.

Informatie over het werk van de verpleegkundig specialist in het algemeen kunt u vinden op: https://zorgmasters.nl/patient.

Wanneer u niet meer kunt genezen

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis