Vrijheidsbeperkende interventies

Informatie voor patiënten, familie en andere betrokkenen

De behandelend arts of de verpleegkundige heeft met u gesproken over het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies bij uzelf, uw familielid of uw naaste. Door middel van deze webpagina informeren wij u over het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies en over het geven van toestemming daarvoor.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Uw behandelend specialist kan u doorverwijzen. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een afspraak.

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over vrijheidsbeperkende interventies

De behandelend arts of de verpleegkundige heeft met u gesproken over het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies bij uzelf, uw familielid of uw naaste. Door middel van deze webpagina informeren wij u over het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies en over het geven van toestemming daarvoor.

Wat zijn vrijheidsbeperkende interventies?

Onder het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies verstaan we: het uitvoeren van een interventie die beperkende gevolgen heeft voor de individuele bewegingsvrijheid van de patiënt.
Dit kan op een directe manier: bijvoorbeeld door het gebruik van bedhekken, een band waarmee de patiënt in bed wordt vastgelegd (onrustband) of polsbanden. Maar ook indirect kunnen we een vrijheidsbeperkende interventie toepassen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inzetten van bewegingssensoren of het inzetten van cameramonitoring op een afdeling.

Waarom en wanneer vrijheidsbeperkende interventies?

In een ziekenhuis komt het regelmatig voor dat een patiënt, als gevolg van ziekte, ernstig verward of onrustig wordt. Meer informatie daarover vindt u op de webpagina “Delier (acute verwardheid)”, die u kunt vinden op haaglandenmc.nl. De verwardheid kan leiden tot uittrekken van een infuuslijn, drain, sonde of katheter. Ook stappen verwarde patiënten soms uit bed als dat nog niet verantwoord is. Door de verwardheid kan de patiënt agressief zijn, wat kan leiden tot lichamelijk letsel.

We proberen in een zo vroeg mogelijk stadium in te schatten of een patiënt een verhoogd risico heeft om verward te worden. Dan is er vooraf gelegenheid om met de patiënt en/of diens familie over vrijheidsbeperking of alternatieven daarvoor te overleggen. De voorkeur zal altijd uitgaan naar de minst ingrijpende interventie. Als het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies noodzakelijk lijkt, dan voeren we dit zeer zorgvuldig uit. We passen de interventies pas toe na instemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt. Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die beslissingen neemt op gebieden waarop de patiënt dit op dat moment niet kan. De wettelijk vertegenwoordiger kan iemand zijn die door de rechter is benoemd (curator/mentor) of een familielid (echtgenoot/echtgenote/partner, ouder, kind, broer/zus).

Doel van de vrijheidsbeperkende interventies

Vrijheidsbeperkende interventies hebben twee doelen:

  • Het voorkomen van letsel bij de patiënt;
  • Het mogelijk maken van de afgesproken medische diagnostiek en behandeling.

Risico’s

Soms besluit het multidisciplinaire behandelteam (vooral arts en verpleegkundige) om bij een onrustige of dwalende patiënt juist geen vrijheidsbeperkende interventies toe te passen. Dit gebeurt als de risico’s van vrijheidsbeperkende interventies in dit specifieke geval groter zijn dan de risico’s van het niet toepassen van een vrijheidsbeperkende interventie.

Familie

Het kan een emotionele gebeurtenis zijn om uw familielid of naaste te zien wanneer er een vrijheidsbeperkende interventie is toegepast. Het is daarom belangrijk dat u weet waarom dit gebeurt. In overleg met de verpleegkundige van de afdeling kunt u bespreken of het mogelijk is om de vrijheidsbeperkende interventie te onderbreken op het moment dat er bezoek aanwezig is. Wanneer er een beschermende interventie is toegepast bij een patiënt, betekent dit vaak dat hij/zij onrustig is. Het is goed om het bezoek dan te beperken tot maximaal twee personen per keer.

Vaak verzoeken we familie om langer bij de patiënt aanwezig te zijn wanneer deze onrustig is: ook soms ‘s avonds en ‘s nachts. Dit kan voor de patiënt prettig zijn, waardoor hij/zij rustiger wordt. Het gevolg is dat we dan geen of minder vrijheidsbeperkende interventies hoeven toe te passen.

Nazorg

Het toepassen van een vrijheidsbeperkende interventie kan als naar worden ervaren door de patiënt of een familielid. Het kan dan prettig zijn om deze ervaring te bespreken met een verpleegkundige van de afdeling. De verpleegkundige kan als u dat wenst een gesprek aanbieden met een andere professional.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan de arts of verpleegkundige van de verpleegafdeling. U kunt ook contact opnemen met het team van de afdeling Psychiatrie van HMC.

De telefoonnummers van de afdeling Psychiatrie zijn:

  • HMC Antoniushove:    088 979 24 95
  • HMC Bronovo:    088 979 45 20
  • HMC Westeinde:    088 979 42 89

Vrijheidsbeperkende interventies

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis