VRE-bacterie

Specialismen en team

Afspraak en contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundige in HMC. 

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over VRE-bacterie

Wat is VRE?

De Vancomycine Resistente Enterokok, kortweg VRE, is een enterokok die resistent (ongevoelig) is voor behandeling met gebruikelijke antibiotica.
De bacterie verspreidt zich via direct contact tussen mensen (voornamelijk via de handen) en via de omgeving, zoals bijvoorbeeld de deurknop.

Wie kan VRE bij zich dragen?

Iedereen kan met deze bacterie besmet worden bij contact met een VRE-drager of besmette omgeving. U heeft een hogere kans om besmet te zijn met deze bacterie als u:

 • In een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis behandeld bent of opgenomen bent geweest.
 • In het verleden vaak antibiotica heeft gebruikt.

Mensen die de VRE-bacterie oplopen, kunnen de bacterie lange tijd bij zich dragen zonder er klachten van te hebben. Als ‘drager’ kan men echter wel andere mensen besmetten. Hierdoor kan de bacterie zich verspreiden.
In het ziekenhuis proberen we deze verspreiding tegen te gaan door patiënten, die (mogelijk) de VRE-bacterie bij zich dragen, geïsoleerd te verplegen.

Behandeling

Als u geen infectie heeft, is een behandeling met antibiotica niet nodig. De VRE-bacterie kan vanzelf weer verdwijnen. De duur van het dragerschap van de VRE-bacterie kan variëren van enkele weken tot meer dan een jaar. Dragerschap van VRE is geen reden om antibiotica voor te schrijven. Alleen als de VRE-bacterie bij u een infectie veroorzaakt, krijgt u van de arts een behandeling met antibiotica voorgeschreven.

De gevolgen in een ziekenhuis

In een ziekenhuis kan de VRE-bacterie problemen veroorzaken. In een ziekenhuis liggen veel patiënten dicht bij elkaar, veel van deze patiënten hebben een verminderde weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor infecties. Daarom wordt in elk ziekenhuis speciale aandacht besteed aan het voorkomen van verspreiding van de VRE-bacterie.

Maatregelen in het ziekenhuis

Wanneer er bij u een VRE bacterie is aangetroffen wordt dit vermeld in uw patiëntendossier. De te nemen maatregelen kunnen per ziekenhuis verschillend zijn.
Bij een poliklinisch bezoek draagt het zorgpersoneel een schort en handschoenen.
En bij een klinische opname:

 • Krijgt u een éénpersoonskamer of ligt u samen met andere VRE-dragers op een meerpersoonskamer.
 • Dragen ziekenhuismedewerkers een schort en handschoenen.
 • Verzoeken wij u om uitsluitend gebruik te maken van het toilet en de douche die door de verpleegkundige aan u is toegewezen en altijd uw handen te wassen na het toiletgebruik.
 • Gaan onderzoeken of behandelingen waarvoor u bent opgenomen gewoon door. Wel gelden ook hier extra maatregelen voor het personeel.
 • Kunt u als drager van de VRE-bacterie gewoon bezoek ontvangen.

We vragen de bezoekers

 • Zich eerst te melden bij de verpleegpost.
 • Na het bezoek de handen te desinfecteren met handalcohol of te wassen met water en zeep.
 • Eerst eventuele andere visites af te leggen en pas daarna de patiënt te bezoeken die drager is van VRE-bacterie (in isolatieverpleging).

Maatregelen thuis

In de thuissituatie is de VRE-bacterie geen probleem. U kunt gewoon deelnemen aan sociale activiteiten, groepsbijeenkomsten etc.
De belangrijkste boodschap is: Was altijd goed uw handen na toiletbezoek en voor het (bereiden van) eten. Uw huisgenoten hoeven geen aanvullende maatregelen te nemen.
Maakt u gebruik van bijvoorbeeld wijk-/thuis-/buurtzorg of fysiotherapie? Dan is dat eveneens geen enkel probleem. De algemene hygiëne maatregelen die deze gezondheidsmedewerkers hanteren zijn voldoende. Het is wel goed om hen in te lichten dat u drager bent van de VRE-bacterie en deze webpagina te laten lezen.

Opheffen van de voorzorgsmaatregelen

Het is op dit moment niet te voorspellen hoelang u drager blijft van de VRE bacterie. Bij een nieuwe opname zal dit mogelijk opnieuw getest worden.

Tot slot

Wij beseffen heel goed dat de genomen maatregelen voor u als patiënt ingrijpend en onaangenaam kunnen zijn. Wij hopen dat u begrip heeft voor de noodzaak van de te nemen maatregelen en rekenen op uw medewerking. Wij zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden. Hiervoor kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundige in Haaglanden Medisch Centrum (HMC).

VRE-bacterie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis