Vlekken en flitsen zien

U bent bij de oogarts geweest vanwege het zien van flitsen en/of vlekken. De oogarts heeft bij u achterste glasvochtmembraanloslating geconstateerd. Deze webpagina geeft inzicht in wat achterste glasvochtmembraanloslating is.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 29 30
ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl

Locatie

Cijfers

Ca. 27.000 patiënten per jaar
2.500 oogheelkundige ingrepen per jaar in onze eigen operatiekamer in HMC Bronovo

Over vlekken en flitsen zien

U bent bij de oogarts geweest vanwege het zien van flitsen en/of vlekken. De oogarts heeft bij u achterste glasvochtmembraanloslating geconstateerd. Deze webpagina geeft inzicht in wat achterste glasvochtmembraanloslating is.

Het glasvocht en het netvlies

Het oog is een holle bal met een transparante voorkant, het hoornvlies. Hierdoor valt het licht naar binnen. Het licht komt via de pupil, de lens en het glasvocht terecht op het netvlies dat achterin de oogbol ligt. In het netvlies zitten cellen die lichtprikkels omzetten in elektrische prikkels. Deze prikkels worden via de oogzenuw naar de hersenen geleid en daar omgezet in een beeld. Voor het scherp zien en het waarnemen van kleuren is vooral het centrum van het netvlies (gele vlek of macula) belangrijk.

glasvocht.png

Achterste glasvochtmembraanloslating

Bij jonge mensen vult het glasvocht de hele ruimte tussen de lens en het netvlies. Het vlies om het glasvocht zit aan de achterzijde vast aan het netvlies. Met het ouder worden verandert de samenstelling van het glasvocht geleidelijk waardoor het glasvocht gaat inkrimpen. Dit heeft tot gevolg dat het vlies dat om het vocht heen zit loskomt van het netvlies. Dit treedt plotseling op.

Oorzaken kunnen zijn:

 • Het ouder worden
 • Bijziendheid (min-glazen)
 • Na een oogoperatie
 • Klap tegen het oog
 • Een ontsteking in het oog

Het loslaten van het glasvochtmembraan veroorzaakt meestal geen problemen. Als er zwakke plekken in het netvlies zitten of het glasvochtmembraan is nog niet helemaal los, dan kunnen er klachten optreden.

Gevolgen

Als het achterste glasvochtmembraan te hard trekt aan het netvlies kan het netvlies beschadigd raken. Dit kan bloedingen geven op het netvlies of in het glasvocht, maar er kan ook een gaatje of scheurtje in het netvlies ontstaan. De kans hierop is groter als er zwakke plekken in het netvlies zitten. Door zo’n scheurtje kan vocht onder het netvlies komen, waardoor het netvlies los komt te liggen. Dit noemen we een netvliesloslating of ablatio retinae.

netvliesscheurtje_netvliesloslating.png

Symptomen

Een achterste glasvochtmembraanloslating gaat vaak gepaard met het zien van zwevende vlekjes, lichtflitsen en/of een verminderd zicht.

Zwevende vlekjes

Door het ouder worden kunnen troebelingen in het glasvocht ontstaan. Deze kunnen worden waargenomen als zwevende vlekjes, vooral in een lichte omgeving. Ze worden ook wel ‘mouches volantes’ (zwevende vliegjes) genoemd en kunnen allerlei vormen hebben. Deze troebelingen zijn onschuldig, hoewel ze wel heel hinderlijk kunnen zijn. Bij een achterste glasvochtmembraanloslating kunnen deze vlekjes vaak duidelijker zichtbaar worden en nemen ze soms toe in aantal. Er kan zelfs een vrij grote zwevende vlek of een waas ontstaan. Hieronder ziet u voorbeelden van vlekjes die door mensen met een achterste glasvochtmembraanloslating werden waargenomen en getekend.

Lichtflitsen

Wanneer het glasvochtmembraan loslaat kan het op plaatsen waar het steviger vastzit aan het netvlies, gaan ‘trekken’ aan het netvlies. Dit gaat meestal gepaard met het zien van lichtflitsen, vooral ’s avonds of in een donkere omgeving.

Verminderd zicht

Soms leiden de troebelingen of bloed in de glasvochtruimte tot een verminderd zicht. Vooral troebelingen die zich voor de gele vlek bevinden kunnen heel hinderlijk zijn. Omdat de troebelingen zweven en daardoor verplaatsen in de glasvochtruimte, zal het zicht wisselend zijn.
Als het netvlies loslaat kan het zicht ook verminderen of zelfs verdwijnen. Eerst ziet men aan de rand van het gezichtsveld een donkere, niet zwevende zwarte vlek (alsof men tegen een gordijn of berg aankijkt). Als de gele vlek (of macula) heeft losgelaten, verdwijnt het scherpe zien helemaal.

Het onderzoek

Om te bepalen of er sprake is van een achterste glasvochtmembraanloslating en of er netvliesproblemen zijn, moet het oog worden onderzocht door een oogarts. Dit gebeurt op de polikliniek. U krijgt eerst een oogheelkundig onderzoek door de technisch oogheelkundig assistent of optometrist. Uw zicht wordt getest en u krijgt oogdruppels om uw pupillen te verwijden. Daarna bekijkt de oogarts uw ogen. Door deze oogdruppels zult u na het onderzoek nog enkele uren wazig blijven zien. U kunt daarom niet zelf autorijden.

Behandeling

Als uit het onderzoek blijkt dat u een achterste glasvochtmembraanloslating heeft, hoeft u hier meestal niet voor behandeld te worden. De lichtflitsen houden meestal vanzelf op als het achterste glasvochtmembraan niet meer trekt aan het netvlies. De zwevende vlekjes zullen in de loop van de tijd minder hinderlijk worden, maar verdwijnen meestal niet helemaal. Als het netvlies er goed uitziet zal een verminderd zicht vaak langzaam weer verbeteren.
Is er sprake van een scheurtje in het netvlies, dan kan deze behandeld worden met een laserapparaat om te voorkomen dat het netvlies loslaat. Hierover is een aparte webpagina beschikbaar. Als uit het onderzoek blijkt dat het netvlies loslaat, dan moet dit meestal operatief worden behandeld.

Controle

Als er geen problemen met het netvlies zijn gevonden, is de kans erg klein dat er later alsnog een netvliesscheurtje of netvliesloslating ontstaat. Een controleafspraak op de polikliniek is daarom meestal niet nodig. Soms is een controleafspraak wel nodig als er risico bestaat op het krijgen van netvliesproblemen. Dit is afhankelijk van de klachten en de bevindingen bij het onderzoek.

Wanneer contact opnemen met een arts
Wanneer u de volgende klachten heeft, neemt u dan met spoed contact op met de polikliniek Oogheelkunde:

 • U ziet meer vlekken of flitsen
 • U kunt minder scherp zien
 • Uitval van het gezichtsveld (alsof u tegen een gordijn of berg aankijkt)

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Telefoon 088 979 29 30.

Klachten in de avonduren en weekenden

Buiten kantooruren werken de oogartsen van het HMC samen met de oogartsen uit de Haagse regio. De dienstdoende arts-assistent en oogarts zijn aanwezig in het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg.

HagaZiekenhuis, locatie Leyweg
Leyweg 275, 2545 CH Den Haag

Bij klachten kunt u zich melden op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis. Voor telefonisch overleg buiten kantooruren kunt u bellen naar (070) 210 20 60.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Oogheelkunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur op telefoonnummer 088 979 29 30. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vlekken en flitsen zien

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis