Video Interactie Begeleiding (op de kinderafdeling)

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u als ouder/verzorger met uw kind in het ziekenhuis komt. Het is dan belangrijk dat u ondersteuning krijgt om uw kind goed door deze ziekenhuisperiode heen te helpen. Het is op de kinderafdeling van HMC Westeinde mogelijk om door middel van video-opnames begeleid te worden. We noemen dit Video Interactie Begeleiding (VIB). Aandacht voor de lichaamstaal van uw kind en respect voor uw contact met uw kind is hierbij belangrijk.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Kinderafdeling 088 979 22 13 

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Video Interactie Begeleiding (op de kinderafdeling)

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u als ouder/verzorger met uw kind in het ziekenhuis komt. Het is dan belangrijk dat u ondersteuning krijgt om uw kind goed door deze ziekenhuisperiode heen te helpen. Het is op de kinderafdeling van HMC Westeinde mogelijk om door middel van video-opnames begeleid te worden. We noemen dit Video Interactie Begeleiding (VIB). Aandacht voor de lichaamstaal van uw kind en respect voor uw contact met uw kind is hierbij belangrijk.

Wat is Video Interactie Begeleiding (VIB)?

Video Interactie Begeleiding is een preventieve vorm van begeleiding voor ouders om te kijken naar de behoeften van hun kind. Ze kunnen hier als ouders dan hun eigen handelen op afstemmen. Ook kan het zijn dat Video Interactie Begeleiding wordt ingezet als er sprake is van een concrete hulpvraag.

De verpleegkundige/medisch pedagogisch zorgverlener maakt een korte video-opname van u en uw kind tijdens bijvoorbeeld een verzorg- of speelmoment. Ook kan er een video-opname worden gemaakt van een specifiek moment wat samenhangt met de hulpvraag, om bijvoorbeeld (eet-)gedrag te signaleren of de ontwikkeling te stimuleren.
Deze opname wordt op een later tijdstip samen met u bekeken. Aan de hand van de beelden wordt er stilgestaan bij de hulpvraag, maar ook bij de signalen die uw kind geeft om met u in contact te komen en/of te blijven.

Bij het terugkijken (review) van de video-opname wordt er gelet op de contactinitiatieven vanuit uw kind. Hoe reageert uw kind op uw stem, houding, aanraking en op de geruststelling die u geeft en hoe geniet uw kind van uw nabijheid. We kijken ook met u hoe u reageert op de initiatieven van uw kind en wat positieve contactmomenten zijn. Bij een hulpvraag wordt ook aandacht aan de hierboven benoemde zaken besteed, maar ligt de nadruk meestal op het gedrag en/of het stimuleren van de ontwikkeling.

U ziet voor welke handeling, stem en houding uw kind gevoelig is, waarvan het rustig wordt en waardoor het ontspant. U krijgt hierdoor beter inzicht in hoe u uw kind het beste kunt helpen.

Voor wie is VIB bedoeld?

Zoals eerder geschetst kan Video Interactie Begeleiding preventief worden ingezet, zodat ouders hun handelen (beter) kunnen afstemmen op de behoeften van hun kind.

U kunt verder gebruikmaken van Video Interactie Begeleiding wanneer:

  • U vragen/onzekerheden heeft over de ontwikkeling van uw kind en/of de omgang met uw kind;
  • Er sprake is van contact onderbreking (bijvoorbeeld opname van uw kindje in de couveuse of opname van uzelf op een andere afdeling van het ziekenhuis);
  • Er sprake is van huilgedrag;
  • Uw kind problemen heeft met eten of slapen;
  • Uw kind ernstig of langdurig ziek is;
  • Er een hulpvraag is vanuit uzelf, de verpleegkundige of de kinderarts.

Ziekenhuisopname

Het is een ingrijpende gebeurtenis voor kind en ouders wanneer een kind moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Plotseling heeft u dagelijks contact met artsen en verpleegkundigen over uw kind.
VIB kan u helpen uw zelfvertrouwen te behouden, te herwinnen en eventueel te vergroten in de omgang met uw kind.

Onrust/veel huilen

Wanneer uw kindje veel huilt, wordt u aangemeld voor VIB. Bij het terugkijken van de beelden laat de verpleegkundige/medisch pedagogisch zorgverlener u zien op welke signalen/prikkels uw kindje reageert. Deze zijn vaak zo minimaal dat ze zonder stilstaande beelden moeilijk te zien zijn. Het contact wordt zichtbaar en u wordt zich bewust van hoe u uw kind kunt helpen. Meestal is één keer filmen voldoende.

Moeilijk eten of slapen

Slapen en eten kunnen voor veel problemen zorgen. Videobeelden laten zien hoe uw kind in de desbetreffende situatie reageert op het eten, de slaapplek en de interactie met u. Het is fijn om te weten wat u kunt doen om uw kind te helpen ontspannen, zodat het beter leert slapen of weer kan gaan eten.

Privacy

De video-opnamen zullen nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden worden getoond. Ook blijven er geen opnames in het ziekenhuis bewaard als daarvoor geen toestemming is gegeven. Het is voor u mogelijk om de opnames digitaal te verkrijgen.

Informatie of aanmelden

Wilt u meer weten over VIB of u wilt zich hiervoor aanmelden? Dan kunt u een verpleegkundige of de medisch pedagogisch zorgverlener van de Kinderafdeling bellen via telefoonnummer 088 979 22 13. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Video Interactie Begeleiding (op de kinderafdeling)

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis