Verwijderen van een steen uit de urineleider

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van een steen uit de urineleider (ureterorenoscopie). De urineleider zorgt voor de afvoer van de urine van de nier naar de blaas. Als er een klein steentje in de urineleider zit, wordt dit meestal vanzelf uitgeplast. Bij een grotere steen kan een operatie nodig zijn. Op deze webpagina leest u meer over deze operatie en de opname.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over verwijderen van een steen uit de urineleider

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van een steen uit de urineleider (ureterorenoscopie). De urineleider zorgt voor de afvoer van de urine van de nier naar de blaas. Als er een klein steentje in de urineleider zit, wordt dit meestal vanzelf uitgeplast. Bij een grotere steen kan een operatie nodig zijn. Op deze webpagina leest u meer over deze operatie en de opname.

Voorbereiding

Preoperatief spreekuur

Ter voorbereiding op de operatie gaat u eerst naar het preoperatief spreekuur (POS). Het opnamebureau zal u thuis bellen voor het maken van deze afspraak. Tijdens het spreekuur neemt de anesthesioloog uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik met u door. Ook vindt er een kort lichamelijk onderzoek plaats en, indien nodig, wordt er verder onderzoek gedaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een bloedonderzoek, een cardiogram of een longfoto. Verder krijgt u informatie over de verschillende anesthesiemogelijkheden.

De afspraak

Meestal wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Van de polikliniek Urologie krijgt u bericht waar en hoe laat u zich moet melden.

Eten en drinken

U moet voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat u niets mag eten en drinken. De anesthesioloog bespreekt met u vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan zal de uroloog met u bespreken hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie. Neemt u alle medicijnen die u gebruikt mee naar het ziekenhuis.

De opname

Op de verpleegafdeling informeert de verpleegkundige u over de gang van zaken op de afdeling. Zodra u geopereerd kunt worden, brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer. De anesthesioloog geeft u een algehele verdoving (narcose).

De operatie

U wordt onder narcose gebracht. U ligt op uw rug met opgetrokken benen in beensteunen. Nadat u onder narcose bent, brengt de uroloog een dun hol buisje (ureterorenoscoop) in via de plasbuis tot in de blaas. Er wordt spoelvloeistof gebruikt om de urineleider wat wijder te maken. De instrumenten om te opereren, worden via de scoop bij de steen gebracht. Als het mogelijk is, zal de uroloog de steen in zijn geheel verwijderen. Door middel van laser of andere apparatuur kan de steen indien nodig in stukjes gebroken worden.

Meestal worden tijdens de operatie röntgenopnamen gemaakt of wordt contrastmiddel ingespoten om de urineleider en de steen beter in beeld te brengen. Als de steen verwijderd is, wordt er soms een katheter in de blaas ingebracht om de urine af te voeren naar een opvangzak. Soms brengt de uroloog een dun slangetje in de urineleider (dubbel J katheter). Dit zorgt ervoor dat de urine makkelijker afgevoerd kan worden. De operatie duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. De precieze duur is afhankelijk van de hoeveelheid steen.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier vinden de controles plaats van hartslag, bloeddruk en eventuele nabloedingen. Als blijkt dat alles in orde is, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Als u na de operatie pijn heeft, kunt u de verpleegkundige om pijnstilling vragen. De uroloog bespreekt met u wanneer de urinekatheter en eventueel de
dubbel J katheter verwijderd worden.
U kunt naar huis wanneer u voldoende hersteld bent en weer zelfstandig kunt plassen. Dit is meestal de dag na de operatie.

Thuis

De urine kan nog een aantal weken na de ingreep wat bloederig zijn. Dat is normaal. Ook kunt u nog wat reststeentjes uitplassen. Dit kan soms pijn veroorzaken. U kunt na de ingreep last hebben van koliekpijn. Koliekpijn is een krampende pijn in de buik, die in aanvallen optreedt. Deze pijn kan worden behandeld met medicijnen, die de uroloog u voorschrijft. Na de operatie moet u goed drinken (twee tot 2,5 liter). Dit zorgt ervoor dat eventuele reststenen sneller uit het lichaam verdwijnen.

Complicaties

Na een operatie komen soms algemene complicaties voor zoals een nabloeding of trombose. Andere complicaties die kunnen optreden, zijn:

 • Soms raakt de wand van de urineleider beschadigd. In dat geval kan het nodig zijn dat de ingreep vroegtijdig wordt gestopt. Er wordt dan een tijdelijke katheter (dubbel J katheter) ingebracht die de urine afvoert van de nier naar de blaas. Hierdoor herstelt de urineleider meestal spontaan.
 • Een urineweginfectie. Om de kans hierop te verminderen, wordt tijdens en na de operatie zo nodig antibiotica gegeven.
 • Soms is de urineleider heel erg nauw en daarom niet toegankelijk voor de ureterorenoscoop. Er wordt dan tijdelijk een dubbel J katheter ingebracht. Hierdoor wordt de urineleider toegankelijker, zodat later de ingreep wel uitgevoerd kan worden.

Wanneer een arts waarschuwen

Als u na de ingreep last krijgt van onderstaande klachten, adviseren wij u contact op te nemen:

 • Koorts boven de 38,5º C;
 • Heftige koliekaanvallen, ondanks pijnstilling;
 • Een brandende pijn tijdens het plassen die 3 dagen na de operatie nog aanwezig is;
 • Wanneer u niet meer kunt plassen.

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Uw vragen kunt u stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’.
Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:
088 979 41 44

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Verwijderen van een steen uit de urineleider

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis