Vertebroplastiek

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u binnenkort een vertebroplastiekbehandeling ondergaat. Voor deze behandeling wordt u een dag opgenomen in HMC Westeinde. De afdeling Opname informeert u met een brief op welke verpleegafdeling u opgenomen wordt en op welke datum.
Op de dag van de behandeling meldt u zich op de verpleegafdeling. De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie van het HMC Westeinde en wordt gedaan door een radioloog. Op deze webpagina vindt u informatie over deze behandeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over vertebroplastiek

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u binnenkort een vertebroplastiekbehandeling ondergaat. Voor deze behandeling wordt u een dag opgenomen in HMC Westeinde. De afdeling Opname informeert u met een brief op welke verpleegafdeling u opgenomen wordt en op welke datum.
Op de dag van de behandeling meldt u zich op de verpleegafdeling. De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie van het HMC Westeinde en wordt gedaan door een radioloog. Op deze webpagina vindt u informatie over deze behandeling.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee.
Als u nog geen HMC-patiëntenpas heeft, moet u deze vóór de behandeling laten maken. Dit kan bij het Inschrijfbureau in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de afdeling Radiologie op telefoonnummer 088 979 46 00 om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-17.00 uur. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat is vertebroplastiek?

U heeft een ingezakte wervel (fractuur) en/of tumor in de wervel. Vertebroplastiek is een behandelmethode waardoor de pijn vermindert of verdwijnt. ‘Vertebro’ betekent wervellichaam en ‘plastiek’ betekent herstellen. Bij een vertebroplastiekbehandeling wordt onder plaatselijke verdoving botcement in het wervellichaam ingebracht. Het cement verdeelt zich tussen de gebroken botbalkjes waardoor de stevigheid van de ingezakte wervel wordt hersteld. Hierdoor zullen de pijnklachten meestal verminderen of verdwijnen.

Tijdens een behandeling kunnen maximaal vier wervels behandeld worden.

Voorbereiding

Nuchter

U moet nuchter zijn voor de behandeling. Dit betekent dat u de twee uur vóór de behandeling niets mag eten en drinken.

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? In overleg met uw behandelend arts moet u hier enkele dagen voor de ingreep tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Vervoer regelen

Na de behandeling mag u niet autorijden. Wij raden u aan om van tevoren vervoer naar huis te regelen.

Zwanger

Bent u zwanger of vermoedt u dit te zijn, neemt u dan voor de behandeling contact op met de afdeling Radiologie. Het kan zijn dat de behandeling dan niet door kan gaan.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

De opname

De opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de kamer en stelt u nog een paar vragen, bijvoorbeeld of u bent gestopt met bloedverdunners.
Ook wordt uw bloeddruk gecontroleerd.
Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje aan. Uw onderbroek kunt u aanhouden.

De behandeling

De verpleegkundige brengt u in bed naar de afdeling Radiologie. Hier wordt u opgehaald door de laborant die u uitleg geeft over het verloop van het onderzoek. Vervolgens gaat u op uw buik op de onderzoekstafel liggen.
Ter hoogte van de wervel die wordt behandeld wordt de huid ontsmet. Daarna wordt uw rug afgedekt met steriele doeken. U moet vanaf die tijd stil blijven liggen.
De radioloog zal de plaats van de breuk met een prik verdoven. Daarna brengt hij met behulp van een kleine hamer de naald(en) in waarmee het cement wordt ingespoten in het wervellichaam. Dit kan gevoelig zijn. Boven de behandeltafel staat een röntgenapparaat dat tijdens de behandeling om u heen gaat draaien. Hiermee kan de radioloog zien of de naalden op de juiste plek zitten. Als de naald goed zit, wordt het cement ingespoten en moet het tien minuten uitharden. Daarna wordt de naald verwijderd. U krijgt een pleister op de prikgaatjes van de naald(en).

De behandeling duurt tussen de 30 en 90 minuten, afhankelijk van het aantal wervels dat behandeld wordt.

Na de behandeling

Na de behandeling moet u blijven liggen. De laborant helpt u terug in bed. Vervolgens wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. U kunt direct weer eten en drinken. U moet twee uur plat op uw rug liggen zodat het cement verder kan uitharden. Na de bedrust blijft u nog een uur op de afdeling om weer in beweging te komen. U kunt dan een beetje rondlopen. De verpleegkundige controleert regelmatig uw pols, uw bloeddruk, en de prikwond onder de pleister. Als alles goed gaat kunt u dezelfde dag naar huis.

Complicaties

De kans op een complicatie bij een vertebroplastiek is kleiner dan 1%. Er is een kleine kans op:

  • Een bloeding in de rugspier doordat de vertebroplastieknaald door de rugspieren moet. Dit kan pijnklachten geven maar geneest meestal binnen enkele weken. Hier is geen extra behandeling voor nodig.
  • Lekkage van het cement kan leiden tot een zenuwontsteking of kan een gedeelte van de zenuw afknellen. Dit kan neurologische klachten geven zoals pijn of uitvalsverschijnselen in de benen. Meestal verdwijnen deze klachten na een behandeling met ontstekingsremmende medicijnen. Soms is een operatie nodig om meer ruimte te maken rond de beknelde zenuw.
  • Een infectie omdat er lichaamsvreemd materiaal, het cement, wordt ingebracht. Dit kan meestal behandeld worden met antibiotica.

Nazorg thuis

U mag als de wond dicht is, na ongeveer 24 uur, weer douchen.
Uw rugklachten kunnen onmiddellijk of na enkele dagen verdwijnen of verminderen. Het afnemen van de pijn kan tot zes weken na de behandeling duren. Tegen de pijn kunt u paracetamol innemen.
De eerste drie dagen moet u rustig aandoen, afhankelijk van de pijn. U mag bukken, maar niet sporten.

Contact opnemen met arts

Krijgt u koorts boven 38,5°C dan moet u contact opnemen met uw behandelend arts of buiten kantoortijden met de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde.

Controleafspraak

Zes weken na de behandeling komt u voor controle terug op de polikliniek.
U krijgt hiervoor een afspraak mee bij uw ontslag.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00. De afdeling is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Heeft u tijdens of na de behandeling vragen, stelt u die dan gerust.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Vertebroplastiek

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis