Verpleging in isolatie

Maatregelen tegen verspreiding van bacteriën

Tijdens uw opname in Haaglanden Medisch Centrum (HMC) wordt u in isolatie verpleegd, omdat u (mogelijk) een besmettelijke aandoening heeft, resistente bacteriën bij u draagt, of een sterk verminderde weerstand heeft. Deze webpagina geeft u informatie over de maatregelen die we nemen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis; wat isolatie is, waarom dit nodig is en wat het voor u betekent.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Patiënten kunnen geen afspraak maken met de afdeling Infectiepreventie.

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over verpleging in isolatie: Maatregelen tegen verspreiding van bacteriën

Tijdens uw opname in Haaglanden Medisch Centrum (HMC) wordt u in isolatie verpleegd, omdat u (mogelijk) een besmettelijke aandoening heeft, resistente bacteriën bij u draagt, of een sterk verminderde weerstand heeft. Deze webpagina geeft u informatie over de maatregelen die we nemen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis; wat isolatie is, waarom dit nodig is en wat het voor u betekent.

Voorkomen van ziekenhuisinfecties

Ieder mens draagt miljarden bacteriën en virussen bij zich. Deze bevinden zich overal op en in het lichaam. Voor gezonde mensen levert dit over het algemeen geen problemen op. De meeste bacteriën zijn niet ziekmakend en hebben vaak een nuttige functie in ons lichaam. Slechts enkele soorten bacteriën maken mensen wel ziek.
In een ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht op elkaar, wat de kans vergroot op het verspreiden van bacteriën. Patiënten in het ziekenhuis hebben vaak een verminderde weerstand en hebben daarom meer kans om ziek te worden van bepaalde ziekteverwekkers. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat ziekteverwekkers niet van de ene naar de andere patiënt worden verspreid. Soms is het dan nodig een patiënt af te schermen van andere patiënten. Dit noemen we isolatieverpleging. Dit gebeurt bij voorkeur op een eenpersoonskamer. Sommige eenpersoonskamers hebben een zogenaamde sluis in de kamer. Tussen de kamer en de gang is een kleine ruimte met twee deuren: één naar de gang en één naar de kamer. Deze deuren mogen niet gelijktijdig geopend worden.

Hoe verspreiden bacteriën en virussen zich?

Er zijn drie verschillende manieren van verspreiding mogelijk:

  • Door direct lichamelijk contact tussen personen (bijvoorbeeld via het schudden van elkaars hand).
  • Door indirect contact met besmette voorwerpen, besmette vloeistoffen en de omgeving (via deurknop, kasten, gordijnen etc.).
  • Via de lucht, bijvoorbeeld door hoesten en niezen.

Soorten maatregelen

Er bestaan verschillende soorten isolatiemaatregelen die verspreiding van ziekteverwekkers moeten voorkomen. Hieronder staat aangekruist welke isolatiemaatregelen voor u van toepassing zijn:
☐    Contactisolatie
        Bij voorkeur bent u opgenomen op een eenpersoonskamer.
        Verpleegkundigen en artsen dragen handschoenen en een schort
        als ze u verzorgen.
☐    Contact plus-isolatie
        U bent opgenomen op een eenpersoonskamer. De deur van
        de kamer moet dichtblijven. Verpleegkundigen en artsen dragen
        handschoenen en een schort als ze u verzorgen.
☐    Druppelisolatie
        U bent opgenomen op een eenpersoonskamer. Verpleegkundigen
        en artsen dragen handschoenen, een schort en een
        mondneusmasker als ze u verzorgen.
☐    Covid-/influenza-isolatie
        U bent opgenomen op een eenpersoonskamer. Als er veel patiënten
        zijn met Covid of influenza, kan het voorkomen dat u samen op
        een meerbedskamer wordt verpleegd. Verpleegkundigen en artsen
        dragen handschoenen, een schort, een mondneusmasker en een
        beschermende bril als ze u verzorgen
☐    Aërogene isolatie
        U bent opgenomen op een eenpersoonskamer met een sluis.
        Verpleegkundigen en artsen dragen een mondneusmasker.
☐    Strikte isolatie
        U bent opgenomen op een eenpersoonskamer, bij voorkeur met
        een sluis. Verpleegkundigen en artsen dragen handschoenen,
        een schort, een mondneusmasker en soms een muts
        (ingeval van MRSA) als ze u verzorgen.
☐    Beschermende isolatie
        U bent opgenomen op een eenpersoonskamer met sluis.
        Verpleegkundigen en artsen dragen handschoenen, een schort en
        een mondneusmasker als ze u verzorgen.

Gevolgen voor u

Verpleging in isolatie heeft soms een aantal gevolgen voor u, waarover de verpleging u informeert. Mogelijke gevolgen zijn dat u de kamer niet mag verlaten. U heeft dan een eigen douche en toilet. Mocht het noodzakelijk zijn dat u voor onderzoek of behandeling uw kamer verlaat, dan treffen we een aantal voorzorgsmaatregelen en plannen we uw afspraak soms aan het einde van de dag.

Gevolgen voor uw bezoek

Ook voor uw bezoek geldt een aantal maatregelen. Uw bezoek moet zich eerst melden bij een verpleegkundige, zodat deze informatie kan geven over de maatregelen.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze webpagina nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts en/of verpleegkundige.

Tot slot

Wij beseffen dat u het als vervelend kunt ervaren om in isolatie verpleegd te worden. Wij vragen uw begrip voor deze maatregel. Deze is bedoeld om patiënten, medewerkers en bezoekers te beschermen.

Verpleging in isolatie: Maatregelen tegen verspreiding van bacteriën

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis