Verpleegkundig voorlichtingsgesprek kanker

In gesprek over uw behandeling

De arts heeft met u gesproken over een behandeling met chemotherapie en/of immunotherapie of doelgerichte therapie. Vóór het starten van deze behandeling krijgt u een gesprek met een oncologieverpleegkundige. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek krijgt u meer informatie over de behandeling. Ook krijgt u te horen wanneer u start met de behandeling.
Na het voorlichtingsgesprek krijgt u een behandelwijzer mee. Hierin staat alle informatie over de behandeling, zodat u die thuis nog eens rustig kunt nalezen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 48 48
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over verpleegkundig voorlichtingsgesprek kanker

De arts heeft met u gesproken over een behandeling met chemotherapie en/of immunotherapie of doelgerichte therapie. Vóór het starten van deze behandeling krijgt u een gesprek met een oncologieverpleegkundige. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek krijgt u meer informatie over de behandeling. Ook krijgt u te horen wanneer u start met de behandeling.
Na het voorlichtingsgesprek krijgt u een behandelwijzer mee. Hierin staat alle informatie over de behandeling, zodat u die thuis nog eens rustig kunt nalezen.

Het voorlichtingsgesprek vindt plaats op:

Datum gesprek:    

Tijdstip gesprek:    

De polikliniek Longoncologie bevindt zich op de eerste etage, route rood. U kunt zich hier melden bij de balie. Een oncologieverpleegkundige van de polikliniek haalt u op.

Verloop voorlichtingsgesprek

Deel 1: ±25 minuten

 • Introductie
 • Informatie over chemo- en/of immuno- of doelgerichte therapie en bijwerkingen

Pauze: ±10 minuten

 • Koffie/thee

Deel 2: ±25 minuten

 • Bespreken onderwerpen die u belangrijk vindt
 • Samenvatting en afsluiting

Inhoud voorlichtingsgesprek

Het gesprek begint met een kennismaking. De verpleegkundige wil weten hoe het met u gaat en hoe u met de situatie omgaat. De verpleegkundige kijkt met u welke onderwerpen u samen gaat doornemen. De arts heeft u uitleg gegeven over de behandeling. De verpleegkundige vraagt of u hierover nog vragen heeft. Als nog niet alles duidelijk is, kan de verpleegkundige u dit nog een keer uitleggen.

Informatie over chemotherapie

De verpleegkundige legt uit welke chemotherapie en/of immunotherapie of doelgerichte therapie u krijgt en hoe deze werkt. Hierbij besteedt zij aandacht aan:

 • De naam van de behandeling (kuur)
 • De werking van de chemotherapie en/of doelgerichte therapie

De manier van toedienen:

 • Via tabletten
 • Via een infuus
 • Een combinatie van beide

Het toedieningsschema:

 • Hoeveel kuren u krijgt
 • Hoe lang een kuur duurt
 • Om de hoeveel weken we de kuur geven en/of hoeveel tabletten u moet slikken

Informatie over bijwerkingen

De verpleegkundige geeft informatie over de bijwerkingen die u kunt krijgen door de chemotherapie en/of immunotherapie of doelgerichte therapie. Ook vertelt de verpleegkundige wat u of het ziekenhuis hieraan kan doen.
De informatie die u krijgt, kan erg veel zijn. U krijgt de belangrijkste informatie mee op papier, zodat u dit thuis kunt nalezen. U kunt dit ook laten lezen aan bijvoorbeeld de huisarts of familieleden.
Wanneer u chemotherapie en/of immunotherapie of doelgerichte therapie krijgt, zijn er situaties waarin het belangrijk is dat u contact opneemt met uw oncologieverpleegkundige in het ziekenhuis. De verpleegkundige vertelt u welke situaties dit kunnen zijn.

Pauze

Na het eerste deel van het voorlichtingsgesprek is er een pauze van ongeveer tien minuten. Hierin kunt u de informatie even laten bezinken. U kunt de pauze ook gebruiken om (samen met uw naasten) na te gaan of alles duidelijk was of dat u graag nog wilt praten over een bepaald onderwerp dat u belangrijk vindt. In het tweede deel van het gesprek heeft u de gelegenheid om deze vragen en onderwerpen te bespreken. Op de volgende pagina’s kunt u aankruisen wat voor u belangrijk is om te bespreken. Dit kunt u thuis doen als u al vragen heeft of anders tijdens de pauze in het voorlichtingsgesprek. De verpleegkundige draagt in sommige gevallen ook nog onderwerpen aan om nader te bespreken. U kunt uw vragen uiteraard ook op een later tijdstip aan de verpleegkundige stellen, bijvoorbeeld op de eerste dag dat u voor de behandeling in het ziekenhuis bent.

Ik zou graag deze onderwerpen willen bespreken:
☐    Werking van chemotherapie en/of doelgerichte therapie in het lichaam.
☐    Het doel van de behandeling met chemotherapie en/of doelgerichte therapie (als aanvulling op de informatie van de arts).
☐    De bijwerkingen die kunnen ontstaan bij deze behandeling.
☐    Hoe waarschijnlijk het is dat ik bepaalde bijwerkingen krijg.
☐    Wat de arts of verpleegkundige kan doen om bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.
☐    Wat ik zelf aan de bijwerkingen kan doen.
☐    Wanneer ik contact moet opnemen met het ziekenhuis.
☐    Wat de praktische gevolgen zijn van de behandeling voor mijn dagelijks leven (bijvoorbeeld huishouden of hobby’s).
☐    Welke gevoelens de behandeling kan losmaken (angst, somberheid, hoop, sneller emotioneel).
☐    Hoe ik en mijn naasten (bijvoorbeeld partner, kinderen) met de ziekte en/of behandeling kunnen omgaan.
☐    Wat mijn naasten kunnen doen om mij te steunen.
☐    Wat de invloed is van de chemotherapie op seksualiteit.
☐    Hoe ik in contact kan komen met lotgenoten (andere mensen met kanker).
☐    Of ik thuis extra hulp nodig heb en hoe ik dat kan regelen.
☐    Of ik ondersteuning kan krijgen van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of psycholoog.
☐    De gang van zaken in het ziekenhuis (waar vindt de behandeling plaats, wanneer krijg ik welke kuur, hoe vaak moet ik komen).
☐    Wat er gebeurt als ik afzie van de behandeling (twijfel over keuze, vooruitzichten, verdere begeleiding).

Eventueel kunt u hier opschrijven wat u precies wilt bespreken over de aangekruiste onderwerpen of over andere onderwerpen:

Samenvatting en afsluiting

U krijgt na het gesprek de behandelwijzer mee. Hierin staat alle informatie die we tijdens het voorlichtingsgesprek met u hebben besproken, zoals de mogelijke klachten en bijwerkingen. Ook staan er veel adviezen in, die verlichting kunnen geven als u klachten krijgt of bijwerkingen ervaart.

Belangrijke telefoonnummers

Bij vragen, opmerkingen of advies over uw ziekte en/of de behandeling Bellen is alleen mogelijk van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur) met polikliniek Longgeneeskunde,
088 979 43 76
Of stuur een e-mail naar longoncologie@haaglandenmc.nl 
Bij klachten of acute problemen, zoals pijn, benauwdheid of andere klachten gerelateerd aan uw ziekte Bellen is 24 uur per dag mogelijk
Tijdens kantooruren naar polikliniek Longgeneeskunde, 088 979 43 76
Buiten kantooruren naar klinische afdeling Oncologie, 088 979 45 10
Voor levensbedreigende situaties kan u de spoedeisende hulp bellen Spoedeisende Hulp HMC Westeinde: 088 979 23 80
Bij het maken, wijzigen of afzeggen van afspraken of onderzoeken E-mail naar longoncologie@haaglandenmc.nl Of bel tijdens kantooruren met polikliniek Longgeneeskunde, 088 979 43 76

Deze webpagina is een aangepaste versie van de folder ‘In gesprek over chemotherapie. Wat u kunt verwachten van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek’. Deze webpagina kwam tot stand vanuit het door KWF Kankerbestrijding gefinancierde project VOICE, uitgevoerd op het NIVEL, www.nivel.nl/voice.

Het NIVEL heeft toestemming gegeven om deze folder aan te passen en te gebruiken.
R226.08 2014-11 1230863

Verpleegkundig voorlichtingsgesprek kanker

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis