Verpleegkundig spreekuur bij maag-, darm- en leverziekten

U bent onder behandeling van een maag-, darm-, en leverarts (MDL-arts). Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, adviseren en begeleiden tijdens uw ziekte, werkt de MDL-arts samen met de MDL-verpleegkundige. Op deze webpagina vindt u informatie over het werk en de bereikbaarheid van de MDL-verpleegkundige.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Onderaan deze webpagina vindt u de contactgegevens van de MDL-verpleegkundigen. 

 

Cijfers

Per jaar:
10.000 onderzoeken door maag- darm-leverartsen
1.200 onderzoeken door longartsen

Over verpleegkundig spreekuur bij maag-, darm- en leverziekten

U bent onder behandeling van een maag-, darm-, en leverarts (MDL-arts). Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, adviseren en begeleiden tijdens uw ziekte, werkt de MDL-arts samen met de MDL-verpleegkundige. Op deze webpagina vindt u informatie over het werk en de bereikbaarheid van de MDL-verpleegkundige.

De MDL-verpleegkundige

Een MDL- verpleegkundige is een in maag-, darm- en leveraandoeningen gespecialiseerd verpleegkundige. Zij begeleidt patiënten en coördineert de zorg bij de volgende ziektes:

 • Ziekte van Crohn
 • Colitis ulcerosa
 • Chronische Hepatitis B en C

Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de MDL-arts en gebeurt in nauwe samenwerking met de MDL-arts.

Voorlichting en advies

Als u van uw specialist informatie heeft ontvangen, kunt u bij de MDL-verpleegkundige terecht voor aanvulling en verdere toelichting. Daarnaast geeft zij ook:

 • Uitleg over de ziekte, behandeling en de achtergronden en gevolgen daarvan;
 • Voorlichting en uitleg over uw medicijngebruik;
 • Uitleg over op welke manier u handelingen thuis zelf kunt verrichten (bijvoorbeeld het toedienen van een klysma of injectie);
 • Adviezen voor na de behandeling;
 • Advies over het omgaan met klachten en beperkingen, en ondersteuning in de thuissituatie.

Als u een bepaald medicijn gebruikt waarvoor er regelmatig bloed afgenomen moet worden, zal de MDL-verpleegkundige dit met u bespreken.
Als het nodig is, verwijst de MDL-verpleegkundige u in overleg met de MDL-arts door naar andere hulpverleners. U kunt bijvoorbeeld verwezen worden naar een diëtist, een maatschappelijk werker of de thuiszorg.

Verwijzen

Uw behandelend arts kan u doorverwijzen naar de MDL-verpleegkundige.

Vragen

Heeft u vragen over uw ziekte of behandeling dan kunt u ons bereiken via de telefoon of de e-mail. De telefoonnummers en het e-mailadres vindt u hieronder. De MDL-verpleegkundige beantwoordt in overleg met uw MDL-arts uw vragen. Vermeld in uw e-mail s.v.p. uw naam, geboortedatum, patiëntennummer en de naam van uw MDL-arts. Deze hebben wij nodig om uw vraag gericht te beantwoorden.

Contact met de MDL-verpleegkundige

Hayat El Ghabzouri
Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 14.30 uur
Telefoon: 088 979 11 66
E-mail: mdlpoli@haaglandenmc.nl

Kamila Talhaoui
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.30 uur
Telefoon: 088 979 11 67
E-mail: mdlpoli@haaglandenmc.nl

 

Verpleegkundig spreekuur bij maag-, darm- en leverziekten

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis