Vernauwing van het wervelkanaal in de nek

Neurochirurgische behandeling

Er is bij u een vernauwing van het wervelkanaal in de nek geconstateerd. Dit wordt ook wel cervicale stenose genoemd. Op deze webpagina vindt u informatie over de aandoening en de behandeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Polikliniek Neurospine

088 979 70 07

Locatie

Cijfers

HMC is sinds 2015 landelijk expertisecentrum voor gliomen

Over vernauwing van het wervelkanaal in de nek

Er is bij u een vernauwing van het wervelkanaal in de nek geconstateerd. Dit wordt ook wel cervicale stenose genoemd. Op deze webpagina vindt u informatie over de aandoening en de behandeling.

Een vernauwing

Een vernauwing in de nek hoeft niet altijd tot klachten te leiden. Wanneer er wel klachten ontstaan, is er sprake van beknelling van het ruggenmerg. Deze beknelling uit zich door kracht- of gevoelsstoornissen in de armen of de benen. Ook kan spasticiteit optreden. Verder kunnen er plasproblemen ontstaan. Langdurige beknelling kan leiden tot onherstelbare schade.
De vernauwing wordt meestal veroorzaakt door normale verouderingsprocessen in de wervelkolom. Door deze processen groeit er te veel bot aan, waardoor het ruggenmerg bekneld kan raken. Ook kan een uitpuilende tussenwervelschijf tegen het ruggenmerg drukken. Om verergering van de klachten in armen of benen te voorkomen, wordt meestal besloten tot een operatie.

vernauwing_wervelkanaal_2.jpeg

Bij een stenose is het ruggenmergkanaal te smal geworden voor het ruggenmerg. Het ruggenmerg raakt bekneld en dit geeft klachten.

Voorbereiding op de operatie

Medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen die invloed hebben op de bloedstolling, zoals bloedverdunners (bijvoorbeeld Ascal) en een aantal pijnstillers, dan moet u hier enkele dagen voor de operatie tijdelijk mee stoppen. Dit is op de polikliniek met u besproken.

Preoperatief spreekuur

Praktische informatie over uw opname en de gang van zaken in het ziekenhuis krijgt u tijdens het preoperatieve spreekuur. Tijdens dit spreekuur heeft u een gesprek met de anesthesioloog, een arts die gespecialiseerd is in het toedienen van de verdoving.

Nuchter zijn

De avond voor de operatie moet u vanaf 24.00 uur nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf dat moment niets meer mag eten en drinken.

Tijdstip van de operatie

Het is nooit precies te zeggen wanneer u aan de beurt bent. Operaties kunnen langer duren dan verwacht en er kunnen spoedoperaties plaatsvinden. Op de dag van de operatie proberen we u zo goed mogelijk in te lichten over het verwachte tijdstip waarop u geopereerd wordt.

De operatie

De verpleegkundige brengt u naar de operatie-afdeling. Medewerkers van de anesthesie zullen u hier ontvangen. U krijgt een infuus en wordt naar de operatiekamer gebracht waar uw operatie plaats zal vinden. De duur van de operatie is afhankelijk van het aantal te opereren niveaus. Over het algemeen duurt de operatie een uur.

Er zijn twee manier om te opereren; via de voorzijde en via de achterzijde van de nek. De keuze om via de voorzijde of achterzijde te opereren, verschilt per patiënt. De neurochirurg heeft dit met u besproken.

Operatie aan de voorzijde

De neurochirurg maakt aan de rechterzijde van de hals een horizontale snede van ongeveer vijf centimeter. De neurochirurg verwijdert de tussenwervelschijf, zodat de druk op het ruggenmerg afneemt. Daarna zal de neurochirurg besluiten of er een kooitje (cage) tussen de wervels geplaatst moet worden. Dit kooitje zorgt ervoor dat de ruimte tussen de wervels voldoende groot blijft. De wervels zullen uiteindelijk aan elkaar vastgroeien.

Operatie aan de achterzijde

De neurochirurg maakt een snede in de achterzijde van de nek. Eén of meerdere wervelbogen worden verwijderd, zodat het ruggenmerg niet meer bekneld is.

Na de operatie

Na de operatie gaat u via de verkoever (uitslaapkamer) terug naar de verpleegafdeling. U heeft dan nog een infuus om vocht en medicijnen toe te dienen en soms een wonddrain voor de afvoer van wondvocht. Als u zich goed voelt, mag u weer eten en drinken. De eerste vier uur na de operatie moet u plat blijven liggen. Meestal mag u dezelfde dag of de dag na de operatie uit bed. U kunt na één of enkele dagen naar huis.

De ochtend na de operatie komt de fysiotherapeut bij u langs. De fysiotherapeut begeleidt u bij het uit bed komen en geeft u adviezen over houding en bewegingen. Ook geven de fysiotherapeuten praktische adviezen voor thuis.

Weer thuis

In de eerste periode zijn de operatiewond en de nekspieren vaak pijnlijk. Afhankelijk van uw conditie kan het herstel van de operatie weken tot maanden duren.
Bij een operatie via de achterzijde mogen de hechtingen zeven tot tien dagen na de operatie verwijderd worden door de huisarts. Bij een operatie via de voorzijde heeft u meestal oplosbare hechtingen. De verpleegkundige zal u op de afdeling informeren over de verzorging van de wond.

Na de operatie is het belangrijk om in beweging te blijven. Fysiotherapie is na de opname niet noodzakelijk. Lichamelijke inspanning en extreme nekbewegingen moet u de eerste twee maanden vermijden. U mag uw hoofd naar links en rechts draaien en naar beneden buigen, maar niet te veel naar achteren buigen. Uw lichaam geeft zelf aan waar uw grenzen liggen.

Werk

Wanneer u weer kunt beginnen met werken, is afhankelijk van uw conditie, uw herstel en het soort werk dat u doet. Overleg hierover met uw bedrijfsarts.

Controle

U komt na twee maanden terug voor controle op de polikliniek bij de neurochirurg, de arts-assistent, de physician assistant of de verpleegkundig specialist.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico en ook bij deze operatie is er een kleine kans op complicaties zoals:

 • Er kan een infectie of een nabloeding optreden, waardoor soms opnieuw geopereerd moet worden.
 • Doordat rondom het ruggenmerg en de zenuw geopereerd wordt, is er een kleine kans dat er een lek ontstaat in het ruggenmergsvlies. Dit veroorzaakt hoofdpijn. Het herstelt spontaan na een aantal dagen bedrust.
 • Een zenuwwortel kan beschadigen, waardoor u minder controle heeft in een spier of minder gevoel in het gebied van de zenuw. Het herstel hiervan is onzeker en duurt vaak maanden. Beschadiging van het ruggenmerg of een dwarslaesie is zeer zeldzaam.
 • De cage kan verschuiven, wat pijnklachten kan veroorzaken.
 • Als er via de voorzijde is geopereerd, kunt u na de operatie moeite hebben met slikken en/of hees zijn. Dit is meestal tijdelijk en herstelt na een aantal dagen tot weken.

Resultaten

Het doel van de operatie is verdere verslechtering van klachten te voorkomen. Kracht- of gevoelsstoornissen die vóór de operatie aanwezig waren, kunnen verbeteren. Helaas gebeurt dit niet altijd. Het herstel kan lang duren, zelfs tot een jaar na de operatie.

Wanneer contact opnemen met een arts

U moet contact opnemen met de polikliniek Neurospine als:

 • U binnen twee weken na de operatie koorts krijgt;
 • U na een val op de nek of een verkeersongeval meer pijnklachten in uw nek, uw armen of uw benen krijgt;
 • De wond pijnlijk, rood en/of warm is of als er vocht uit lekt. Er is dan misschien antibiotica nodig.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Polikliniek Neurospine: 088 979 70 07.
Heeft u vragen over de fysiotherapie? Dan kunt u die stellen via
telefoonnummer 088 979 23 23.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Neurospine om u af te melden. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00-17.00 uur op het telefoonnummer onderaan deze webpagina. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vernauwing van het wervelkanaal in de nek

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis