Verblijf op de Acute Opname Afdeling (AOA)

De spoedeisende hulp heeft u doorverwezen naar de Acute Opname Afdeling (AOA) in HMC Westeinde. De AOA bepaalt wat u heeft (diagnose), start de behandeling op en biedt u de zorg die u nodig heeft.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Uw eerste contactpersoon mag ons bellen om te informeren naar uw situatie. Dat kan op telefoonnummer 088 979 21 50.

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over verblijf op de Acute Opname Afdeling (AOA)

De spoedeisende hulp heeft u doorverwezen naar de Acute Opname Afdeling (AOA) in HMC Westeinde. De AOA bepaalt wat u heeft (diagnose), start de behandeling op en biedt u de zorg die u nodig heeft.

Om te weten wat er aan de hand is, krijgt u soms veel verschillende onderzoeken, waaronder bloed-, urine- en beeldvormend onderzoek (echo, CT-scan en MRI-scan). Al deze onderzoeken kunnen met voorrang vanaf de AOA worden uitgevoerd.

Soms starten we tijdens de onderzoeken al met een behandeling. Zodra de uitslagen bekend zijn, passen we de behandeling hierop aan.

De medewerkers van de AOA doen er alles aan om uw opname zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Er komt veel op u af. Lees daarom de informatie in deze patiëntenfolder goed door.

Waar vind ik de AOA?

Volg route rood naar de zevende etage. De kamers 80 tot en met 97 horen bij de AOA.

De opname

De verpleegkundige die u ontvangt, voert het eerste intakegesprek met u. Tijdens deze intake stellen wij vragen over uw algemene gezondheid en conditie. Ook willen we graag weten wie u aanwijst als contactpersoon. Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt, want wij mogen juridisch gezien alleen aan uw eerste contactpersoon medische informatie doorgeven. Met uw toestemming kan die persoon andere familieleden of vrienden informeren.

Gebruikt u medicijnen?

Dan wil de arts of de apothekersassistent graag uw medicijnlijst zien. Breng daarom de volgende dingen mee:

 • een volledige en actuele medicijnlijst van uw apotheek
 • de medicijnen in originele doosjes of baxter
 • de kaart van de trombosedienst

Wat heeft u nodig in het ziekenhuis?

Sommige dingen zijn belangrijk of handig om bij u te hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Uw eigen medicatie die u thuis gebruikt
 • Goede schoenen, waarop u makkelijk loopt
 • Gemakkelijke kleding
 • Pyjama, ondergoed, sokken
 • Toiletspullen
 • Eventueel uw bril, gehoorapparaten en/of wandelstok

Wat brengt u beter niet mee?

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar de hele dag mensen binnen- en buitenlopen. Daarom adviseren wij om uw geld, sieraden, pasjes en andere waardevolle bezittingen niet mee te brengen of mee te geven naar huis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal.

Tijdens de opname

Tijdens uw verblijf op de AOA krijgt u te maken met verschillende medewerkers van de afdeling, zoals verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen, een behandelend arts, arts-assistenten, co-assistenten, voedingsassistenten, servicemedewerkers, secretaresses en apothekersassistenten.

De visiteronde van de arts

De arts loopt elke ochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur een visiteronde. U kunt dan uw vragen over uw ziekte en behandeling stellen.

De arts beoordeelt of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Zo niet dan wordt een nieuwe of aangepaste behandeling afgesproken. Denk hierbij aan medicatie, wondverzorging of onderzoeken. De nieuwe afspraken noteren we in uw persoonlijk dossier. De verpleegkundige voert de afspraken uit.

Heeft u opmerkingen, vragen of verzoeken buiten de visiteronde? Stel ze aan de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke verzorging en verpleging. Hij of zij kan ook een gesprek met de behandelend arts voor u maken.

Ook op andere momenten van de dag kunt u opmerkingen, vragen of verzoeken altijd kwijt bij de verantwoordelijke verpleegkundige, zo nodig koppelt hij of zij deze terug aan uw behandelend arts.

Medicijnen

Een aantal keer per dag deelt de verpleegkundige geneesmiddelen uit. De medicijnen worden geplaatst in een medicatiehouder op het nachtkastje. Dat gebeurt met grote zorgvuldigheid en oplettendheid. De verpleegkundige draagt daarom tijdens deze taak een opvallend medicatiehesje waarop staat dat hij of zij niet gestoord mag worden.

Sommige medicijnen die u thuis neemt, moet u ook tijdens uw verblijf nemen. Soms vragen we u (tijdelijk) te stoppen met medicijnen, bijvoorbeeld voor een operatie.

Heeft u hier vragen over? Stel ze aan uw verpleegkundige of uw arts. Het is belangrijk dat u niet zonder overleg medicijnen neemt.

Telemetrie

De kans bestaat dat u op verwijzing van de cardioloog tijdens uw opname op de AOA wordt bewaakt via telemetrie. U draagt dan een kastje voor hartbewaking (telemetrie). Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • u heeft of loopt risico op hartritmestoornissen
 • u bent flauwgevallen zonder aanwijsbare oorzaak
 • u heeft medicijnen gekregen die uw hartritme kunnen beïnvloeden

Hoe werkt telemetrie?

Telemetrie is een klein kastje dat u bij u draagt. Het kastje heeft vijf elektroden (stekkertjes) die we met plakkers op uw bovenlichaam plakken. De elektroden registeren uw hartritme. De telemetrie zendt uw hartsignaal draadloos door naar een monitor op de hartbewaking die zich op de 5e etage bevindt. De verpleegkundige van de afdeling komt bij een eventuele storing naar u toe om dit te verhelpen. De verpleegkundige kan op de bewakingsmonitor ritmestoornissen zien, maar geen andere klachten zoals pijn of druk op de borst, duizeligheid, hartkloppingen of benauwdheid. Heeft u last heeft van een van deze klachten? Meld dit altijd meteen aan de verpleging.

Zo lang u met telemetrie wordt bewaakt, heeft u een infuusnaaldje in uw hand of arm. Dit is nodig om u eventueel medicijnen te kunnen geven bij een hartritmestoornis.

Als er iets aan de hand is, komt een verpleegkundige aan uw bed. Bijvoorbeeld omdat:

 • er een elektrode loszit
 • er een elektrodestekker losgeraakt is
 • de batterij leeg is
 • er een hartritmestoornis is opgetreden

Richtlijnen voor gebruik:

 • Het signaal van de telemetrie heeft alleen bereik op uw kamer. Het signaal wordt namelijk doorgestuurd naar de monitor van de hartbewaking die zich op de 5e etage bevindt. Daarom moet u op de kamer blijven en altijd bereikbaar zijn voor de verpleegkundige voor het geval er een storing optreedt.
 • U mag niet douchen, behalve als de arts toestemming heeft gegeven. De verpleegkundige legt u uit hoe u zonder het telemetriekastje kunt douchen.
 • Als de cardioloog besluit dat het bewaken van uw hartritme niet meer nodig is, verwijderen we het telemetriekastje.

Bezoek

Bezoek van uw partner of naaste

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw partner of naaste graag dicht bij u heeft. Dat mag en deze persoon mag u ook helpen met de verzorging. Wel vragen wij om dit met ons te overleggen.

Bezoek van familie, vrienden of kennissen

Voor alle andere bezoekers geldt het bezoekuur van 15.30 uur tot 19.30 uur.

U mag maximaal drie bezoekers tegelijkertijd ontvangen op uw kamer. Dat is voor uw eigen rust en voor die van uw kamergenoten. Krijgt u meer bezoek? Vraag de bezoekers dan om elkaar af te wisselen. Mag u al uit bed en heeft u ook geen telemetrie? Dan kunt u uw bezoek ook ontvangen in het restaurant. Laat uw verpleegkundige altijd weten dat u de afdeling verlaat.

Eten en drinken voor uw bezoekers

Halverwege de gang vindt u een koffieapparaat waar bezoekers zelf koffie en thee mogen pakken. Voor overige consumpties verwijzen wij de bezoekers naar het restaurant op de begane grond. Het bezoekerstoilet is ook op de begane grond. Het is niet de bedoeling dat bezoekers de toiletten voor patiënten gebruiken.

Ontslag

U blijft maximaal 48 uur op de AOA. Wat er daarna gebeurt, hangt af van uw persoonlijke situatie:

Het is noodzakelijk dat u langer in het ziekenhuis blijft. Wij plaatsen u dan over naar een andere afdeling. Over het algemeen wordt u dan op een zaal met meerdere personen geplaatst.

U wordt ontslagen op de AOA en gaat naar nazorginstelling buiten het ziekenhuis.

U wordt ontslagen en u mag naar huis of terug naar uw eigen zorginstelling. Soms krijgt u nog een tijdje thuiszorg. Wij noteren eventuele afspraken en geven medicatierecepten aan u mee.

U regelt zelf uw vervoer naar huis. Kunt u niet zitten? Dan regelen we een hulpambulance.

Contact

Uw eerste contactpersoon mag ons bellen om te informeren naar uw situatie. Dat kan op telefoonnummer 088 979 21 50.

Dit nummer vervalt zodra u overgeplaatst wordt naar een andere afdeling. Uw contactpersoon kan dan bellen naar de verpleging van die betreffende afdeling.

Overige zaken

Maaltijden

Het ontbijt, de lunch en een snack tussendoor, kiest u direct uit de speciale maaltijdwagen die bij u langskomt. U kunt dat niet van tevoren bestellen. De warme maaltijd kunt u wel bestellen. De voedingsassistent loopt hiervoor dagelijks langs met een iPad om uw bestelling op te nemen. Geef allergieën of diëten vooraf door aan uw verpleegkundige.

Drinken brengen we ook op vaste tijden rond.

Het eten en drinken van buiten het ziekenhuis is op eigen risico. U kunt dit niet in de keuken van de verpleegafdeling (laten) bewaren of opwarmen. We hebben strenge hygiëneregels in dit ziekenhuis.

Mobiele telefoon

U mag uw mobiele telefoon gebruiken in het ziekenhuis. Voorkom overlast en zorg dat uw telefoon een zachte ringtone heeft, liefst alleen op trilstand.

Het aansluiten van een vaste telefoon is niet mogelijk in het ziekenhuis.

Internet

Er is gratis wifi voor patiënten en bezoekers. Kies het netwerk HMC-PUBLIC. U wordt doorgestuurd naar een link waar u eerst akkoord moet gaan met de algemene voorwaarden. Nadat u deze geaccepteerd heeft, kunt u de wifi gebruiken.

Voorzieningen

Op de begane grond is een restaurant, een winkel en een kapper.

Op de tweede etage is een stiltecentrum (gebedsruimte), waar u altijd terecht kunt.

Roken

Roken is verboden in en rond het ziekenhuis. Alleen in de rookruimten buiten, is roken toegestaan.

Brandveiligheid

In elke ruimte hangt een rookmelder. Bij rook, krijgt de meldkamer een melding en wordt er direct actie ondernomen.

Op alle afdelingen in HMC zijn handblussers en brandslangen aanwezig. Ook hangt op elke etage een vluchtplan, waarop de routes staan om bij een noodsituatie het gebouw te verlaten.

Uw rechten en plichten

In de relatie tussen u als patiënt en wij als hulpverlener gelden rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De WGBO regelt bijvoorbeeld uw recht op informatie, toestemming voor de behandeling, recht op inzage in uw patiëntendossier, uw recht op privacy en het beroepsgeheim. Meer informatie leest u op de website van ons ziekenhuis www.haaglandenmc.nl.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, stelt u deze dan gerust aan uw arts of de verpleegkundige op de afdeling.

Verblijf op de Acute Opname Afdeling (AOA)

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis