Veel gestelde vragen over Nucleaire Geneeskunde

Patiënten die door hun arts naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden verwezen, stellen ons regelmatig vragen over de onderzoeken die wij verrichten. Hieronder volgt een aantal veelgestelde vragen met antwoord.

 

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over veel gestelde vragen over Nucleaire Geneeskunde

Patiënten die door hun arts naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden verwezen, stellen ons regelmatig vragen over de onderzoeken die wij verrichten. Hieronder volgt een aantal veelgestelde vragen met antwoord.

Wat is Nucleaire Geneeskunde?

Nucleaire Geneeskunde is het medisch specialisme dat onderzoek doet met radioactieve stoffen. De radioactieve stoffen maken diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar op foto’s. De foto’s worden met behulp van computers door medisch nucleair werkers bewerkt. De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek en maakt een verslag voor de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Waarom het onderzoek?

Uw behandelend arts heeft voor u dit onderzoek aangevraagd om vast te kunnen stellen wat de oorzaak is van uw klachten, of ter controle op de behandeling die u krijgt.
Het voordeel van Nucleair Geneeskundig onderzoek is dat het op een eenvoudige manier belangrijke informatie kan geven over uw lichaam en het functioneren van bepaalde organen. En dit zonder dat u hier veel hinder van ondervindt.

Wat is een Gammacamera?

Bij onderzoeken van Nucleaire Geneeskunde krijgt de patiënt een radioactieve stof toegediend. Deze stof verschilt per onderzoek. Afhankelijk van de soort stof vindt er opname plaats in bepaalde delen van het lichaam of in specifieke organen. De straling die de radioactieve stof uitzendt vanuit de delen van het lichaam of het orgaan waarin de stof is opgenomen, wordt geregistreerd met een speciale camera. Dit is de Gammacamera. Hierdoor ontstaat een beeld. De Gammacamera is heel gevoelig voor radioactieve straling en heeft daardoor maar weinig straling nodig om een beeld te kunnen maken. Dit beeld kan de nucleair geneeskundige belangrijke informatie geven over het lichaam en het functioneren van bepaalde organen.

Wat zijn radioactieve stralen?

Iets is radioactief als het uit zichzelf straling uitzendt. Een radioactieve stof is dus een stof die straling uitzendt. Radioactiviteit is van nature overal in zeer kleine hoeveelheden aanwezig: in de bodem, in de lucht, in muren van huizen, in ons voedsel en ook in ons lichaam. Deze radioactiviteit wordt “natuurlijke radioactiviteit” genoemd. Radioactieve stralen zijn onzichtbaar, reukloos en u kunt ze niet voelen. De hoeveelheid natuurlijke straling varieert met de plaats op de aarde. Zo zijn er bewoonde gebieden in bijvoorbeeld Brazilië en Frankrijk met tienmaal zoveel radioactiviteit als in Nederland.

Is radioactieve straling gevaarlijk?

Radioactieve straling kan nadelig zijn voor de mens. Er kunnen risico’s optreden wanneer het gebruik van radioactieve straling niet volgens de wettelijke regels wordt toegepast. Bijvoorbeeld als het in grote hoeveelheden wordt gebruikt of als radioactieve stoffen te lang in het lichaam aanwezig blijven. De radioactieve stof die bij nucleair geneeskundig onderzoek wordt gebruikt, zendt slechts een korte tijd (meestal niet langer dan een dag) straling uit. Daarnaast verlaat een deel van de radioactieve stof onder ander via de urine snel het lichaam.
De stralenbelasting door een onderzoek is te vergelijken met de dosis die jaarlijks door de natuurlijke straling in Nederland wordt veroorzaakt. Een ander voorbeeld van een vergelijkbare stralenbelasting is het maken van een intercontinentale vliegreis. De Nederlandse wet heeft limieten gesteld aan de hoeveelheid straling die mensen onder normale omstandigheden mogen ontvangen. Hieraan moet het ziekenhuis zich streng houden.

Zwangerschap en borstvoeding

Nucleair geneeskundig onderzoek kan wél een nadelige invloed hebben op de gezondheid van baby’s in de baarmoeder en baby’s die borstvoeding krijgen. Vrouwen die (misschien) zwanger zijn of borstvoeding geven, doen er verstandig aan dit door te geven aan hun arts of aan een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Doe dit vóór de toediening van een radioactieve stof. Eventueel kan een zwangerschap een reden zijn om het onderzoek uit te stellen. Vrouwen die borstvoeding geven, krijgen meestal het advies om daar tijdelijk mee te stoppen. Ook is het beter dat zwangere vrouwen contact met een onderzochte patiënt beperken op de dag van het onderzoek.

Kinderen

Een onderzochte volwassen patiënt kan beter op de dag van het onderzoek direct contact met kleine kinderen beperken. Dit betekent bijvoorbeeld: niet langdurig een kind dragen, op schoot nemen of veel knuffelen. De patiënt kan wel in dezelfde ruimte als de kinderen verblijven.

Kunnen kinderen worden onderzocht?

Kleine kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Toch kunnen kinderen ook worden onderzocht. Bij kinderen wordt de hoeveelheid radioactieve stof aangepast aan het gewicht.

Hoe verloopt het onderzoek?

Om een foto van u te kunnen maken, is het nodig dat u eerst een klein beetje radioactieve stof krijgt toegediend. Meestal wordt de radioactieve stof via een ader in uw arm gespoten.
Als de ingespoten vloeistof voldoende tijd heeft ingewerkt, kunnen de foto’s worden gemaakt. Bij het maken van de foto’s ligt u op een onderzoekbed. De Gammacamera komt vlak onder en/of boven u te hangen. Het maken van een foto duurt, afhankelijk van het onderzoek, vijf tot 40 minuten. Belangrijk is dat u in die tijd heel stil blijft liggen of zitten, anders mislukt de foto.

Doet de injectie pijn of zijn er bijwerkingen?

De injectie is te vergelijken met een prik bij de bloedafname. Bijwerkingen van het inspuiten van de radioactieve stof zijn niet bekend.

Is er een speciale voorbereiding nodig?

Meestal is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt eten en drinken wat u normaal gewend bent. Als u zich wel op enige manier dient voor te bereiden, dan staat dit vermeld in de aparte folder/webpagina over het betreffende onderzoek of uw behandelend arts deelt u dit vooraf mee.

Gebruik van medicijnen?

In de meeste gevallen kunt u uw medicijnen gewoon blijven gebruiken. Als u uw medicijnen niet moet innemen, dan zal uw behandelend arts u dit mededelen.
Soms willen wij weten welke medicijnen u gebruikt. Neemt u daarom een lijstje van de medicijnen die u gebruikt mee of eventueel de verpakking(en).

Moet ik lang wachten?

De inwerktijd van het radioactieve stof kan variëren van geen tot vier uur na het toedienen. Het is afhankelijk van het soort onderzoek dat is aangevraagd. U kunt de inwerktijd elders doorbrengen en op de afgesproken tijd terugkomen.

Moet de kleding uit?

Voor het onderzoek is het prettig om gemakkelijk zittende kleding te dragen. Voor een aantal onderzoeken is het gewenst dat u kettingen, armbanden en het horloge afdoet en een deel van uw kleding (waar metaal inzit) uittrekt. Dit kan namelijk het onderzoek verstoren.

Mag ik iemand meenemen?

U kunt iemand meenemen als u dat wilt. We hebben liever niet dat u samen met kleine kinderen en/of een zwangere vrouw komt.

Moet ik na het onderzoek iets speciaals doen?

U kunt na afloop van het onderzoek direct naar huis, naar uw werk of terug naar de verpleegafdeling. Na het onderzoek kunt u gewoon alles weer doen. Autorijden bijvoorbeeld is geen bezwaar. Het is goed om wat meer te drinken dan u gewend bent. De radioactieve stof verlaat het lichaam via de urine. Wat vaker naar het toilet gaan, is dan ook zinvol. Let er op dat u telkens na het toiletgebruik uw handen wast. Na ongeveer één dag is de radioactieve stof, die bij u is ingespoten, uit uw lichaam verdwenen.

Wat gebeurt er met de uitslag van het onderzoek?

De uitslag van het onderzoek wordt zo snel mogelijk naar uw behandelend arts gestuurd. Meestal is dit binnen vijf dagen. De medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde mogen u de uitslag niet vertellen.

Nog andere vragen?

Als u vragen heeft, stelt u ze dan gerust. De medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn graag bereid u in te lichten.
Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

Veel gestelde vragen over Nucleaire Geneeskunde

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis