Valpreventie in het ziekenhuis

Opname in het HMC betekent dat u in een voor u onbekende omgeving verblijft. Daardoor is er een verhoogde kans op vallen. Een val komt meestal onverwacht en kan ernstige gevolgen hebben. In het HMC treffen we allerlei maatregelen om de kans op vallen te verminderen.
Op deze webpagina bieden wij u en uw familie informatie, tips en adviezen om vallen te voorkomen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Als het nodig is, schakelt uw behandelend arts of de verpleegkundige de ergotherapeut in. Deze komt bij u langs op de verpleegafdeling.

Cijfers

Per jaar:
1.600 nieuwe patiënten
1.000 patiënten met een CVA

Over valpreventie in het ziekenhuis

Opname in het HMC betekent dat u in een voor u onbekende omgeving verblijft. Daardoor is er een verhoogde kans op vallen. Een val komt meestal onverwacht en kan ernstige gevolgen hebben. In het HMC treffen we allerlei maatregelen om de kans op vallen te verminderen.
Op deze webpagina bieden wij u en uw familie informatie, tips en adviezen om vallen te voorkomen.

Oorzaken van vallen

Er zijn een aantal oorzaken waardoor het risico op vallen toeneemt. Vaak vormen een aantal oorzaken samen de reden van vallen. U kunt hierbij denken aan:

 • Zintuigelijke stoornissen (met name verminderd zicht en gehoor)
 • Acute verwardheid
 • Bepaalde medicatie
 • Angst en onzekerheid
 • De diagnose waarvoor u bent opgenomen
 • Ingrijpende veranderingen in de gezondheidstoestand.

Om een val te voorkomen is het essentieel om samen met uw verpleegkundige/behandelaar naar de oorzaken te kijken en aan te pakken.

Valrisico

Tijdens het opnamegesprek maakt de verpleegkundige een inschatting van uw risico op vallen. Belangrijk is dat u zelf aangeeft of u in de afgelopen zes maanden een of meerdere keren bent gevallen. Ook kan u of uw familie tijdens dit gesprek aangeven of een van de bovengenoemde oorzaken van vallen op u van toepassing is.

Door onderstaande adviezen toe te passen, verkleint u de kans op vallen tijdens uw verblijf.

 • Draag overdag uw bril en/of gehoorapparaat.
 • Let erop dat uw (nacht-)kleding niet te lang is, waardoor u er over kunt struikelen.
 • Draag geen sokken in bed (tenzij uw verpleegkundige u anders adviseert).

Als u last heeft van koude voeten kunt u in overleg met de verpleegkundige zoeken naar andere oplossingen.

Sta niet te snel op

Voorkom duizeligheid door langzaam rechtop te komen als u in bed hebt gelegen of in de stoel hebt gezeten. Blijft u even zitten voordat u gaat staan.

Neem de tijd om u te verplaatsen

Onvoldoende aandacht voor het lopen en gehaast zijn verhogen het risico op vallen. Neem daarom de tijd als u ergens anders heen wilt en maak gebruik van uw loophulpmiddel (bijvoorbeeld krukken, looprek, rollator). Vraag hulp aan de verpleegkundige indien nodig.

Bepaal vooraf op een steunpunt voldoende geschikt is

Als u last heeft van evenwichtsstoornissen is het belangrijk om stevige steunpunten in de buurt te hebben. Bepaal daarom vooraf of een steunpunt geschikt is. Overleg met uw verpleegkundige als u twijfelt.

Maak gebruik van het bedlampje

Doe het bedlampje aan als u avonds of s ’nachts gebruik maakt van het toilet

Zorg voor schoeisel met stevige ruwe zolen

Gebruik goed passende schoenen en/of pantoffels met stevige, liefst ruwe, zolen die niet van uw voeten afglijden. Indien u dat vergeten bent, kan de afdeling u ook disposable anti slip sloffen aanbieden.

Houd er rekening mee dat u duizelig kunt zijn als gevolg van bijvoorbeeld medicijnen/operatie/lang liggen

Geef het aan de verpleegkundige/arts aan als u last heeft van duizeligheid of andere mogelijke bijwerkingen van medicijnen.

Vraag altijd om hulp als u twijfelt of bang/angstig bent

Bespreek ook de beschikbaarheid van de bel als u niet bij het bed bent.

Hulpmiddelen

Indien u een verhoogd valrisico heeft kunt u hulpmiddelen gebruiken om vallen te voorkomen. Bij hulpmiddelen kunt u denken aan:

 • Een loophulpmiddel (looprek, rollator, wandelstok, krukken)
 • Een rolstoel.
 • Een (lange) bel van het zusteroproepsysteem.
 • Een po stoel bij het bed.
 • Een urinaal aan het bed.
 • Een wekker zodat u kunt zien hoe laat het is.

Mocht u of uw familie na het lezen van deze webpagina nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan uw verpleegkundige.

Valpreventie in het ziekenhuis

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis