Uw zorgplan, Pneumonie

U bent opgenomen in ons ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum voor de behandeling van pneumonie. In dit zorgplan leest u over de zorg bij en behandeling van deze ziekte. Ook bevat dit zorgplan een tijdslijn waarop u kunt zien op welke dagen welke onderdelen van de behandeling plaatsvinden. Het kan voorkomen dat van deze planning afgeweken wordt. Als dit gebeurt, bespreekt de verpleegkundige dit met u.
De verpleegkundige begeleidt u tijdens uw opname. Vragen en opmerkingen kunt u met hem of haar bespreken.
De arts en verpleegkundige bespreken in eerste instantie alle informatie met u. Als u daarnaast behoefte heeft aan een gesprek met de behandelaar, u en uw familie dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 43 34
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over uw zorgplan, Pneumonie

U bent opgenomen in ons ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum voor de behandeling van pneumonie. In dit zorgplan leest u over de zorg bij en behandeling van deze ziekte. Ook bevat dit zorgplan een tijdslijn waarop u kunt zien op welke dagen welke onderdelen van de behandeling plaatsvinden. Het kan voorkomen dat van deze planning afgeweken wordt. Als dit gebeurt, bespreekt de verpleegkundige dit met u.
De verpleegkundige begeleidt u tijdens uw opname. Vragen en opmerkingen kunt u met hem of haar bespreken.
De arts en verpleegkundige bespreken in eerste instantie alle informatie met u. Als u daarnaast behoefte heeft aan een gesprek met de behandelaar, u en uw familie dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse.


Dag 0 - Opname

Informatie

copd1.png

De arts en de verpleegkundige voeren een opnamegesprek met u over uw klachten en situatie.
We vragen altijd een overzicht van uw actuele medicatiegebruik bij opname bij de huisapotheek/ instellingsapotheek.
De arts legt de eerste bevindingen uit en geeft informatie over de onderzoeken en behandeling.
U ontvangt informatie over uw verblijf, onderzoek en behandeling van de verpleegkundige.

Onderzoek

copd2.png

Er wordt bloed afgenomen, sputum ingezet op kweek, urine voor onderzoek ingezet en een röntgenfoto van uw longen gemaakt.
De overige onderzoeken bepaalt de arts
De verpleegkundige controleert uw:
 • Temperatuur
 • Hartslag
 • Bloeddruk
 • Ademhalingsfrequentie
 • Zuurstofgehalte
 • Gewicht
 • Pijnscore

Behandeling 

copd3.png

U start met medicatie gericht tegen de pneumonie. Mogelijk krijgt u dit via een infuus toegediend Soms spreekt de arts af dat u zuurstof toegediend mag krijgen. De verpleegkundige legt dit aan u uit.

Multi-disciplinair overleg

copd4.png

Tijdens deze opname zijn ook andere hulpverleners betrokken, zoals de (long)verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtiste of transfermedewerker.

Leefregels

copd5.png

U ontvangt tijdens deze opname instructies over medicatiegebruik. U krijgt adviezen over mobiliteit en inspanning.


Dag 1-4: Verblijf

Informatie

copd1.png

De arts en de verpleegkundige bespreken dagelijks tijdens de artsenvisite met u uw klachten en het verloop van de opname. De arts vertelt de uitslagen van de onderzoeken en geeft informatie over evt. onderzoeken en behandeling. U ontvangt informatie over onderzoek en behandeling van de verpleegkundige.

Onderzoek

copd2.png

De arts bepaalt of er nog andere onderzoeken worden uitgevoerd. U wordt hierover geïnformeerd.
De verpleegkundige controleert dagelijks uw:
 • Temperatuur
 • Hartslag
 • Bloeddruk
 • Ademhalingsfrequentie
 • Zuurstofgehalte
Soms wordt een controle röntgenfoto van uw longen gemaakt.

Behandeling

copd3.png

U krijgt dagelijks medicatie gericht tegen de pneumonie. De arts bepaalt het moment dat de medicatie per tablet gegeven kan worden. Afhankelijk van de uitslag van de onderzoeken bepaalt de arts of u nog zuurstof nodig heeft.

Multi-disciplinair overleg

copd4.png

Indien van toepassing worden andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut ingeschakeld. Tijdens uw verblijf wordt met u gekeken naar uw thuissituatie voor eventuele hulp na ontslag uit het ziekenhuis. 

Leefregels

copd5.png

De instructies over medicatiegebruik worden met u besproken.
Ook de adviezen over mobiliteit en inspanning worden nogmaals met u door genomen.


Dag 5: Ontslag

Informatie

copd1.png

De arts vat informatie van de opname samen, geeft adviezen over de behandeling en draagt de zorg over aan de huisarts. U ontvangt informatie over uw verblijf, onderzoek en behandeling van de verpleegkundige. De verpleegkundige voert een ontslaggesprek met u over uw situatie en evalueert met u de opname. Tevens wordt aangegeven dat u na de opname nog een keer thuis gebeld wordt.

Onderzoek

copd2.png

De verpleegkundige controleert uw:
 • Temperatuur
 • Hartslag
 • Bloeddruk
 • Ademhalingsfrequentie
 • Zuurstofgehalte

Behandeling

copd3.png

U ontvangt een overzicht van uw actuele medicatiegebruik en de recepten.
Vervolgafspraken zijn voor u geregeld en deze ontvangt u van de verpleegkundige. Indien nazorg van toepassing is, wordt hierover informatie verschaft.

Multi-disciplinair overleg

copd4.png

De andere hulpverleners geven u adviezen hoe in de thuissituatie te handelen.

Leefregels

copd5.png

 • U ontvangt instructies over medicatiegebruik.
 • U krijgt adviezen ten aanzien van mobiliteit en inspanning.

Afspraken maken, wijzigen of afzeggen

Tel. 088 97 97 900

Uw zorgplan, Pneumonie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis