Uw zorgplan, Exacerbatie COPD

U bent opgenomen in Haaglanden Medisch Centrum voor de behandeling van exacerbatie COPD (longaanval). In dit zorgplan leest u over de zorg bij en behandeling van deze ziekte. Ook bevat dit zorgplan een tijdslijn waarop u kunt zien op welke dagen welke onderdelen van de behandeling plaatsvinden. Het kan voorkomen dat van deze planning afgeweken wordt. Als dit gebeurt, bespreekt de verpleegkundige dit met u.
De verpleegkundige begeleidt u tijdens uw opname. Vragen en opmerkingen kunt u met hem of haar bespreken.
De arts en verpleegkundige bespreken in eerste instantie alle informatie met u. Als u daarnaast behoefte heeft aan een gesprek met de behandelaar, u en uw familie dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 76
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over uw zorgplan, Exacerbatie COPD

U bent opgenomen in Haaglanden Medisch Centrum voor de behandeling van exacerbatie COPD (longaanval). In dit zorgplan leest u over de zorg bij en behandeling van deze ziekte. Ook bevat dit zorgplan een tijdslijn waarop u kunt zien op welke dagen welke onderdelen van de behandeling plaatsvinden. Het kan voorkomen dat van deze planning afgeweken wordt. Als dit gebeurt, bespreekt de verpleegkundige dit met u.
De verpleegkundige begeleidt u tijdens uw opname. Vragen en opmerkingen kunt u met hem of haar bespreken.
De arts en verpleegkundige bespreken in eerste instantie alle informatie met u. Als u daarnaast behoefte heeft aan een gesprek met de behandelaar, u en uw familie dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse.

Dag 0 - Opname

copd1.png

Informatie

 • De arts en de verpleegkundige voeren een opnamegesprek met u over uw klachten en situatie.
 • We vragen altijd een overzicht van uw actuele medicatiegebruik bij opname bij de huisapotheek/ instellingsapotheek.
 • De arts geeft informatie over de onderzoeken en behandeling.
 • U ontvangt van de verpleegkundige informatie over uw verblijf, onderzoek en behandeling.

copd2.png

Onderzoek

Er wordt bloed afgenomen en sputum ingezet op kweek. De arts bepaalt welke andere onderzoeken nodig zijn. De verpleegkundige controleert uw:
 • Temperatuur
 • Hartslag
 • Bloeddruk
 • Ademhalingsfrequentie
 • Zuurstofgehalte
 • Gewicht
 • Pijnscore

copd3.png

Behandeling 

 • U start met medicatie gericht tegen de exacerbatie COPD. Mogelijk krijgt u dit via een infuus toegediend. De arts spreekt met u af welke medicatie u moet inhaleren.
 • Soms spreekt de arts af dat u zuurstof toegediend mag krijgen. De verpleegkundige legt dit uit.

copd4.png

Multidisciplinair overleg

Tijdens deze opname zijn ook andere hulpverleners betrokken, zoals de (long)verpleegkundige, fysiotherapeut en diëtiste.

copd5.png

Leefregels 

 • U ontvangt tijdens deze opname instructies over medicatiegebruik.
 • Als u nog rookt, wordt u geadviseerd te stoppen met roken. Als u overweegt te stoppen, kunt u dit bespreken met de (long)verpleegkundige.
 • U krijgt adviezen over mobiliteit en inspanning.


Dag 1-3: Verblijf

copd1.png

Informatie 

 • De arts en de verpleegkundige bespreken dagelijks tijdens de artsenvisite met u uw klachten en het verloop van de opname.
 • De arts vertelt de uitslagen van de onderzoeken en geeft informatie over eventuele onderzoeken en behandeling.
 • U ontvangt informatie over onderzoek en behandeling van de verpleegkundige.

copd2.png

Onderzoek

De arts bepaalt of er nog andere onderzoeken worden uitgevoerd. U wordt hierover geïnformeerd.
De verpleegkundige controleert dagelijks uw:

 • Temperatuur
 • Hartslag
 • Bloeddruk
 • Ademhalingsfrequentie
 • Zuurstofgehalte

copd3.png

Behandeling

 • U krijgt dagelijks medicatie gericht tegen de exacerbatie COPD. De arts bepaalt dat de medicatie veranderd moet worden en het moment waarop u uw eigen inhalatie medicatie weer kan gebruiken.
 • Afhankelijk van de uitslag van de onderzoeken bepaalt de arts of u nog zuurstof nodig heeft. 

copd4.png

Multidisciplinair overleg

 • De verpleegkundig consulent komt bij u langs om met u uw situatie te bekijken en adviezen te geven. Ook zal zij de leefregels met u bespreken.
 • Indien van toepassing komt de fysiotherapeut en/ of diëtiste bij u langs.
 • Tijdens uw verblijf wordt met u gekeken naar uw thuissituatie voor eventuele hulp na ontslag uit het ziekenhuis.

copd5.png

Leefregels

 • De instructies over medicatiegebruik worden met u besproken.
 • Als u overweegt te stoppen, kunt u hierover in gesprek met de (long)verpleegkundige.
 • Ook de adviezen over mobiliteit en inspanning worden nogmaals met u door genomen.


Dag 4: Ontslag

copd1.png

Informatie

 • De arts vat informatie van de opname samen, geeft adviezen over de behandeling en draagt de zorg over aan de huisarts.
 • U ontvangt informatie over uw verblijf, onderzoek en behandeling van de verpleegkundige.
 • De verpleegkundige voert een ontslaggesprek met u over uw situatie en evalueert met u de opname. Tevens wordt aangegeven dat u een week na de opname thuis gebeld wordt.

copd2.png

Onderzoek

De verpleegkundige controleert uw:
 • Temperatuur
 • Hartslag
 • Bloeddruk
 • Ademhalingsfrequentie
 • Zuurstofgehalte
 • Gewicht

copd3.png

Behandeling

 • U ontvangt een actueel medicatieoverzicht en de recepten die van toepassing zijn na uw ontslag.
 • Vervolgafspraken zijn voor u geregeld en deze ontvangt u van de verpleegkundige.
 • Indien nazorg van toepassing is, wordt hierover informatie verschaft.

copd4.png

Multidisciplinair overleg

 • De andere bij u betrokken hulpverleners geven u adviezen hoe in de thuissituatie te handelen.
 • Zo nodig wordt u aangemeld voor de longrevalidatie. 

copd5.png

Leefregels 

 • U ontvangt instructies over medicatiegebruik.
 • Indien u overweegt te stoppen met roken, kunt u hierover in gesprek met de (long)verpleegkundige.
 • U krijgt adviezen over mobiliteit en inspanning.


Afspraken maken, wijzigen of afzeggen

Beheer zelf uw afspraak via mijnHMC of neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde via 088 979 43 76.

Telefonisch spreekuur

Van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur, telefoonnummer 088 979 43 76.

Uw zorgplan, Exacerbatie COPD

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis