Uw kind is opgenomen op de afdeling neonatologie

Een kort of langer verblijf in het ziekenhuis is voor uw kind en voor u als ouder of verzorger een ingrijpende gebeurtenis. Op de neonatologieafdeling doen wij er alles aan om uw kind een vertrouwd en veilig gevoel te geven. Wij vinden het belangrijk om u, als ouder of verzorger, te betrekken en deel te laten nemen bij de verzorging. U bent dan ook de hele dag welkom op de afdeling.
In overleg met de kinderverpleegkundige kunt u bespreken of er een mogelijkheid is om bij uw kind te blijven slapen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 22 13

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over uw kind is opgenomen op de afdeling neonatologie

Een kort of langer verblijf in het ziekenhuis is voor uw kind en voor u als ouder of verzorger een ingrijpende gebeurtenis. Op de neonatologieafdeling doen wij er alles aan om uw kind een vertrouwd en veilig gevoel te geven. Wij vinden het belangrijk om u, als ouder of verzorger, te betrekken en deel te laten nemen bij de verzorging. U bent dan ook de hele dag welkom op de afdeling.
In overleg met de kinderverpleegkundige kunt u bespreken of er een mogelijkheid is om bij uw kind te blijven slapen.

Het team

Het team van de neonatologieafdeling streeft ernaar om zoveel mogelijk te voldoen aan uw wensen en verwachtingen. Onze zorgverleners staan voor u klaar en stemmen samen met u af welke aanpak het beste past bij u, uw kind en uw gezin. Uw gezinssituatie staat bij ons centraal en u mag mede bepalen hoe de dagindeling rondom de verzorging van uw kind eruit ziet. Ons team bestaat uit kinderartsen, arts-assistenten, physician assistant, gespecialiseerd kinderverpleegkundigen of verpleegkundigen in opleiding hiervoor, medisch pedagogisch zorgverlener, zorgondersteuners en secretaresses.

Opname

Uw kind is opgenomen op de couveuse-/wiegenkamer of in één van de andere couveusesuites.
Wij begeleiden u bij de dagelijkse verzorging van uw kind. Het is belangrijk dat u laat weten wanneer u bij uw kind aanwezig bent en welke voeding u uw kind wilt geven. Daarnaast adviseren wij u over (borst)voeding en geven wij u hierbij ondersteuning en begeleiding.

Hygiëne

Voordat u de couveusekamer of couveusesuite binnengaat, is het volgende van belang:

 • U kunt uw jas aan de kapstok ophangen. In de couveusesuite is er een kapstok in de kamer. De kapstok van de couveusekamer vind u in de sluis;
 • Daarnaast vragen wij u van tevoren uw sieraden af te doen en uw mouwen op te stropen, zodat u uw handen kunt desinfecteren met alcohol (aanwezig bij de wastafel);
 • Wij raden u aan uw handtas, fotoapparatuur en andere persoonlijke bezittingen veilig op te bergen in de daarvoor bestemde kluisjes;
 • Mobiele telefoons moeten op de couveusekamer op stil staan in verband met rust.

Betreden en verlaten van de afdeling

De toegangsdeur van de afdeling is vanwege veiligheidsredenen afgesloten. U kunt aanbellen. De secretaresse of kinderverpleegkundige zal de deur van het slot halen zodat u de deur kunt opendoen. U kunt de afdeling verlaten door op de knop te drukken waarna u de deur kunt openen.

Bezoek

Bezoekers (maximaal twee) mogen alleen naar binnen als vader en/of moeder aanwezig zijn.
Bezoek het liefst tussen 15.00 uur en 19.00 uur in verband met de rust op de afdeling, buiten deze tijden graag in overleg met de kinderverpleegkundige
Op de couveusekamer en -suites zijn alleen broers of zussen welkom, mits zij waterpokken hebben gehad en niet verkouden zijn. Voor andere kinderen is er de mogelijkheid om door het raam te kijken.

Voedingstijden

Op de afdeling hanteren wij verschillende voedingenschema’s voor de kinderen. U hoort van de kinderverpleegkundige welke tijden dit voor uw kind zijn.

Naar huis

Meestal is het enkele dagen van tevoren bekend op welk moment uw kind naar huis gaat. Soms hoort u dit op de dag zelf. Uw ervaring over het verblijf van uw kind op de afdeling wordt besproken in het ontslaggesprek dat u heeft met een van de kinderverpleegkundige.

Dit wordt zoveel mogelijk een dag van tevoren gedaan zodat u de mogelijkheid hebt om nog vragen te kunnen stellen.

U krijgt van de kinderverpleegkundige het volgende mee:

 • Een formulier voor het consultatiebureau (wanneer uw kind van thuis komt niet)
 • Een lege envelop waarop het registratienummer staat van de hielprik (deze moet 6 maanden bewaard worden)
 • Een polikliniekafspraak, meestal wordt u met uw kind terugverwacht op de polikliniek bij de kinderarts, dit is niet altijd nodig. De arts zal dit bepalen.
 • Eventueel recept voor medicijnen

Heeft u als u thuis bent nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 088 979 22 13.

Aanvullende informatie

Parkeren

Als uw kind is opgenomen kunt u gebruik maken van een parkeerkaart. Hiermee kunt u gratis gebruik maken van het bezoekersterrein.

Tolk

Bij taalproblemen kunnen wij gebruik maken van de tolkentelefoon. Het is niet de bedoeling dat broertjes en zusjes tolken.

Suggesties en klachten

In HMC wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van de zorgverlening. De medewerkers van het ziekenhuis proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Menselijke vergissingen en fouten zijn echter niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kan ongenoegen ontstaan. Wij adviseren u dit direct en open te bespreken met de betreffende persoon of diens leidinggevende.

Vindt u dit niet afdoende, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de patiënten vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.
De patiënten-vertrouwenspersoon is bereikbaar via telefoonnummer 088 979 18 18
Meer informatie over de manier waarop u uw klacht kenbaar kunt maken, staat in de folder/webpagina Klachten. Informatie over de klachtenregeling.

Rechten en plichten

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (de WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt vastgelegd. In deze wet staat o.a. dat de behandelaar de patiënt (kinderen en ouders) goed moet informeren. Op basis van de informatie kan de patiënt dan toestemming geven voor een medisch onderzoek of een medische behandeling. Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt die toestemming gegeven door de ouders of voogd. Meer informatie is te vinden op de website van Kind en Ziekenhuis:
www.kindenziekenhuis.nl (onder het kopje Rechten).

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling neonatologie van HMC Westeinde op telefoonnummer 088 979 22 13.

Uw kind is opgenomen op de afdeling neonatologie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis