Urologisch onderzoek bij vrouwen

Binnenkort worden bij u een aantal onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken vinden plaats op de polikliniek Urologie. In deze webpagina kunt u meer lezen over deze onderzoeken zodat u zich hierop kunt voorbereiden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over urologisch onderzoek bij vrouwen

Binnenkort worden bij u een aantal onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken vinden plaats op de polikliniek Urologie. In deze webpagina kunt u meer lezen over deze onderzoeken zodat u zich hierop kunt voorbereiden.

☐ Straalmeting

Bij dit onderzoek wordt de kracht, het patroon en het volume van de urinestraal gemeten. Terwijl u in de trechter van een speciaal apparaat plast, worden gegevens geregistreerd. Het onderzoek duurt ongeveer twee minuten.

Voorbereiding

Het is belangrijk om met een (goed) gevulde blaas naar de polikliniek te komen. Als u hevige aandrang heeft, meldt u dit dan aan de balie. U kunt dan meteen met het onderzoek starten.
Heeft u (nog) geen aandrang, meldt u dit dan ook. U neemt dan plaats in de wachtkamer en drinkt eventueel wat voordat het onderzoek kan starten.

De uitslag

De uitslag van de onderzoeken krijgt u direct van de uroloog.

☐ Echografie van de blaas

U bent door de uroloog doorverwezen voor een echografie van de blaas. Bij dit onderzoek wordt met behulp van geluidsgolven de blaas in beeld gebracht. Met echografie kan de blaasinhoud worden gemeten en kan beoordeeld worden of u goed uitplast. Een echografie is veilig, eenvoudig en niet pijnlijk.

Voorbereiding

U plast vooraf uit. Indien u ook een straalmeting moet doen, plast u uit in een speciale trechter. Anders plast u uit in een normaal toilet.

Het onderzoek

U neemt plaats op een onderzoekstafel, waarna u gevraagd zal worden de buik bloot te maken. Op uw onderbuik wordt een gelei aangebracht. Dit voelt koud aan. De arts of verpleegkundige beweegt de echokop over uw buik. Hierdoor worden geluidsgolven door de organen in het lichaam teruggekaatst. Deze geluidsgolven worden via een computer omgezet in beelden. Op deze manier kan de blaas in beeld worden gebracht. Het onderzoek duurt vijf tot tien minuten, inclusief de voorbereiding.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Uw vragen kunt u stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’.
Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:
088 979 41 44

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Urologisch onderzoek bij vrouwen

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis