Urodynamisch onderzoek

Binnenkort wordt er bij u een urodynamisch onderzoek verricht. Dit is een inwendig onderzoek naar de functie van de lage urinewegen (blaas en afsluitmechanisme). Deze webpagina geeft u hierover meer informatie.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over urodynamisch onderzoek

Binnenkort wordt er bij u een urodynamisch onderzoek verricht. Dit is een inwendig onderzoek naar de functie van de lage urinewegen (blaas en afsluitmechanisme). Deze webpagina geeft u hierover meer informatie.

Doel van het onderzoek

Met een urodynamisch onderzoek is na te gaan wat de oorzaken zijn van uw plasklachten. Urodynamisch onderzoek wordt gedaan als u moeite heeft met plassen of last heeft van ongewild urineverlies (incontinentie). Ook wanneer u in combinatie met plasproblemen nog andere aandoeningen heeft, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel, kan dit onderzoek inzicht geven in de oorzaak van de plasklachten.

Voorbereiding

Twee weken voor het onderzoek dient u urine in te leveren bij het laboratorium om te kijken of u geen blaasontsteking heeft. Het urodynamisch onderzoek twee weken later vindt plaats op de polikliniek en wordt uitgevoerd door een doktersassistente of verpleegkundige. Soms is er ook een arts aanwezig. Op de dag van het onderzoek komt u met een volle blaas. U wordt verzocht uw onderkleding uit te trekken. Uw sokken mag u aanlaten. Als u moeite heeft met staan of lopen, horen wij dit graag voor de afspraak.

Het onderzoek

De verpleegkundige legt u het onderzoek stap voor stap uit. Wanneer u iets niet begrijpt of meer wilt weten, vraagt u dit dan gerust. Voordat het onderzoek begint, plast u uit in een speciale trechter. De stroomsnelheid van de urine wordt daarbij gemeten.
U zit tijdens het onderzoek op een speciale onderzoeksstoel. Het uiteinde van de plasbuis wordt gereinigd, waarna de verpleegkundige of de arts een dun slangetje (katheter) in de blaas brengt. Met dit slangetje wordt gemeten hoeveel urine er in uw blaas is achtergebleven na het uitplassen.
Het slangetje wordt daarna weer verwijderd.
Daarna wordt er een slangetje ingebracht in de urinebuis en één in de anus (rectum) of de vagina. Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk, maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes zitten met pleisters vast op uw huid, zodat ze op hun plaats blijven zitten. U krijgt enkele plakkers op het bovenbeen en op de billen, rondom de anus. Deze dienen om de activiteit van de bekkenbodemspieren te meten.
Vervolgens wordt de blaas langzaam met water gevuld. Tijdens het onderzoek wordt u verschillende keren gevraagd te hoesten. Als u dan urine verliest, wordt dit geregistreerd. Zij vraagt u ook om te vertellen wanneer u aandrang krijgt om te plassen. Als u voelt dat u de plas niet meer kunt ophouden, kunt u uitplassen. Onder de stoel is een trechter waarin de urine wordt opgevangen. Terwijl u uitplast, wordt de stroomsnelheid van de urine opnieuw gemeten. Tegelijkertijd wordt dit keer de druk in de blaas en de buikholte gemeten. Alle gegevens worden geregistreerd. Op het computerscherm kunt u meekijken. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Aanvullend onderzoek

De specialist kan een aanvullend onderzoek aanvragen. Bij het aanvullend onderzoek wordt de lengte en de druk van de plasbuis gemeten. De katheter die in de plasbuis zit, wordt verbonden met een apparaatje dat langzaam de katheter uit de plasbuis trekt. Hierbij wordt dan de lengte en de druk van de plasbuis gemeten.
Dit onderzoek wordt tweemaal gedaan. Het onderzoek gebeurt één keer in rust (u hoeft niets te doen). De katheter wordt hierna weer automatisch door het apparaat teruggeschoven in de plasbuis. De tweede keer wordt u gevraagd om een aantal keer te hoesten. Aan het eind van dit onderzoek wordt de katheter verwijderd. De duur van het aanvullend onderzoek is ongeveer tien minuten.

Nazorg

De behandelend arts bespreekt de uitslag direct na het onderzoek met u of u krijgt een afspraak mee. Na het onderzoek kunt u naar huis gaan. Gebruik van de eigen auto of het openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen

Na het onderzoek kan het plassen de eerste paar keren een pijnlijk of branderig gevoel geven, met soms een beetje bloedverlies. De eerste uren tot dagen na het onderzoek kunt u meer aandrang hebben om te plassen. Dit komt omdat de urinebuis geïrriteerd is door de slangetjes. Dit is niet verontrustend. Wij adviseren u na het onderzoek veel te drinken.

Complicaties

Als u na het onderzoek last krijgt van onderstaande klachten, adviseren wij u contact op te nemen:

  • Koorts boven de 38,5º C;
  • Moeite hebben met plassen;
  • Veel pijn.

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de de afdeling Spoedeisende Hulp.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Continentie consulent: 088 979 60 24

Uw vragen kunt u ook stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’. Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Urodynamisch onderzoek

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis