Uitleg aan ouders over melding bij Veilig Thuis

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Specialismen en team

Contact

Als u naar aanleiding van de melding nog vragen heeft, dan kunt u altijd terecht bij Veilig Thuis, te bereiken via telefoonnummer 0800 20 00 of (070) 346 97 17.

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over uitleg aan ouders over melding bij Veilig Thuis

Wat is Veilig Thuis AMHK?

Veilig Thuis is een organisatie waar iedereen die zich zorgen maakt over kinderen kan aankloppen. Veilig Thuis geeft advies en onderzoekt of de zorgen terecht zijn. Als dat nodig is, zorgt Veilig Thuis voor hulp voor het gezin, zo veel mogelijk in overleg met de ouders. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp.

Bij het onderzoek kan Veilig Thuis ook informatie vragen aan mensen die het gezin beroepshalve goed kennen, bijvoorbeeld de huisarts, een medewerker van het consultatiebureau of een leraar op de school van de kinderen.

Als de situatie voor het kind levensbedreigend is of als ouders geen hulp accepteren, dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. Die kan hulp verplicht stellen.

Veilig Thuis doet aangifte als het denkt dat er een ernstig strafbaar feit is gepleegd. Onderzoek door de politie is dan belangrijk voor de veiligheid van het kind.

Waarom is er melding gedaan?

Er is melding gedaan bij Veilig Thuis omdat medewerkers van het ziekenhuis zich zorgen maken over uw kind(eren). De melding wil niet zeggen dat zij u verdenken van kindermishandeling.

Er zijn verschillende redenen voor een melding. Maar in alle gevallen zijn er zorgen over situaties in de directe leefwereld, die een goede ontwikkeling van het kind kunnen bedreigen. Zo is het niet goed voor een kind op te groeien in een gezin waarin een ouder:

 • Mishandeld wordt;
 • Drugs of overmatig alcohol gebruikt;
 • Ernstige psychische klachten heeft;
 • Een zelfmoordpoging onderneemt.

Er kunnen ook zorgen zijn over de gezondheid of veiligheid van een kind, bijvoorbeeld wanneer:

 • Het verhaal van ouders en de verwonding van hun kind niet met elkaar kloppen;
 • Te laat is gevraagd om medische hulp;
 • Ouders zich in het ziekenhuis ongepast gedragen tegenover hun kind, schelden, dreigen en/of slaan;
 • Een kind in korte tijd vaker met letsel op de Spoedeisende Hulp komt, zonder een duidelijke medische reden.

Wat gaat er nu gebeuren?

Binnen twee weken neemt iemand van Veilig Thuis contact met u op, per brief of telefonisch. U wordt uitgenodigd langs te komen bij Veilig Thuis. Of een medewerker van Veilig Thuis komt bij u thuis. Deze zal met u praten over de melding en, als dat nodig is, samen met u een plan maken voor verbetering van de situatie thuis.

Als Veilig Thuis hulp aanbiedt, is die hulp dan vrijwillig?

Dat hangt ervan af. U krijgt uitleg waarom hulp binnen uw gezin nodig is. Ook wordt een plan voor verbetering gemaakt. Maar als u de hulp niet aanneemt of als er geen verbetering plaatsvindt, dan kan de Raad van de Kinderbescherming worden ingeschakeld. Die onderzoekt dan of gedwongen hulp nodig is; gelukkig is dat vaak niet het geval.

Als u naar aanleiding van de melding nog vragen heeft, dan kunt u altijd terecht bij Veilig Thuis. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0800 20 00 of (070) 346 97 17.

Uitleg aan ouders over melding bij Veilig Thuis

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis