Trommelvliesbuisjes bij kinderen

Trommelvliesbuisjes kunnen nodig zijn bij langdurig vocht achter het trommelvlies, waardoor het gehoor minder goed is, of bij regelmatig terugkerende oorontstekingen. Op de operatiekamer wordt door de gehoorgang een sneetje gemaakt in het trommelvlies. Nadat het eventuele vocht uit het middenoor is gezogen, plaatst de KNO-arts het buisje in het sneetje.

 

Afspraak en contact

088 979 18 90
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over trommelvliesbuisjes bij kinderen

Trommelvliesbuisjes kunnen nodig zijn bij langdurig vocht achter het trommelvlies, waardoor het gehoor minder goed is, of bij regelmatig terugkerende oorontstekingen. Op de operatiekamer wordt door de gehoorgang een sneetje gemaakt in het trommelvlies. Nadat het eventuele vocht uit het middenoor is gezogen, plaatst de KNO-arts het buisje in het sneetje.

Zoals bij alle ingrepen kunnen ook bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes onverwachte complicaties optreden. Deze komen niet vaak voor. Zo kan er na de operatie een loopoor optreden. Er komt dan vocht uit het oor, soms met bloed. Dat is niet erg, maar wel zijn er oordruppels met antibiotica nodig. In dat geval mag u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO voor een recept via telefoonnummer 088 979 18 90. Het buisje valt er na gemiddeld 6-12 maanden vanzelf uit. Heel soms blijft er een perforatie in het trommelvlies achter, waarvoor in zeldzame gevallen een operatieve trommelvliessluiting nodig is. Als laatste kan het zijn dat het gehoor niet (voldoende) verbetert.

In overleg met uw Keel-, Neus- en Oorarts (KNO-arts) is besloten trommelvliesbuisjes bij uw kind in te brengen. Medisch gezien is dit een eenvoudige ingreep, maar voor kinderen is zo’n ingreep geen kleinigheid. Daarom is het van belang dat u uw kind zo goed mogelijk voorbereidt door duidelijk te vertellen wat er gaat gebeuren. Uw kind zal dan waarschijnlijk de ingreep als minder vervelend ervaren en deze beter kunnen verwerken.

Om uw kind goed te kunnen voorbereiden, is het van belang dat u zelf goed geïnformeerd bent over de gang van zaken. Daarover gaat deze folder. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw KNO-arts.

Wat zijn trommelvliesbuisjes?

Trommelvliesbuisjes zijn heel kleine buisjes die in de trommelvliezen geplaatst worden. Een trommelvliesbuisje heeft tot doel een open verbinding te bewerkstelligen tussen middenoor en uitwendige gehoorgang. Daardoor kan via het buisje lucht in het middenoor komen.

Voorbereiding bij de anesthesioloog

Op de preoperatieve polikliniek krijgt u van de anesthesioloog informatie over de narcose en pijnstilling. Daarnaast worden de longen en het hartje van uw kind onderzocht. Als u dat wilt, kan uw kind ook spelenderwijs kennismaken met het narcosekapje en het ballonnetje.

Informatie thuis

Het doel van het geven van informatie aan een kind over de ingreep (vooral de gang van zaken rond de narcose) is om het kind voor te bereiden op datgene wat er gaat gebeuren en zijn/haar angst beheersbaar te maken. Het is niet de bedoeling om het kind bang te maken. Maar alles mooier afschilderen dan het in werkelijkheid is, is evenmin goed. Door het krijgen van juiste informatie over wat er gaat gebeuren, behoudt het kind zijn/haar vertrouwen in volwassenen.

Bij peuters en kleuters zijn de ouders het meest geschikt om hun kind te informeren. Als een jong kind de informatie krijgt van iemand die het niet kent, is de kans groot dat niet goed overkomt wat hem/haar wordt verteld. Het kind richt zijn aandacht en energie dan op het zich vertrouwd maken met de onbekende tegenover hem.

Om als ouder uw kind goed te kunnen informeren, moet u goed voorbereid zijn. Hieronder geven wij per leeftijdsgroep enkele tips en adviezen. Vertel uw kind in ieder geval dat de keel na de ingreep, als de narcose is uitgewerkt, pijn zal doen. Vertel ook dat er wat bloed uit het oor zal komen en dat het slikken eveneens pijn zal doen.

Peuters

Peuters begrijpen al veel van wat hun wordt verteld, ook al kunnen zij zelf nog niet goed praten. Vertel uw kind zo eenvoudig mogelijk wat er gaat gebeuren en herhaal het regelmatig. Een kind van deze leeftijd heeft nog geen idee van tijd. Begin er daarom niet te vroeg mee. Boekjes kunnen bij het vertellen helpen (zie de boekenlijst verderop).

Vertel het kind waarom het naar het ziekenhuis gaat, hoe lang het verblijf duurt en dat u meegaat en bij hem/haar blijft. U kunt de gewone zaken vertellen, zoals in bed liggen, pyjama dragen en spelen. De minder gewone zaken, zoals thermometer, zetpil, drankje, de vreemde zusters, rare apparaten en de pijn na de operatie, moeten vooral niet worden weggelaten.

Vertel uw kind dat er waarschijnlijk meer kinderen op de kamer zullen liggen. Door met uw kind het verhaal te spelen, bijvoorbeeld met een dokterssetje, kan alles wat begrijpelijker worden.

Kleuters

Bij kleuters geldt min of meer hetzelfde als bij peuters, alleen kan uw verhaal wat uitgebreider zijn. Op deze leeftijd gaan kinderen vragen stellen. Wees wel voorzichtig met het vertellen over de ingreep zelf. Kleuters kunnen dit niet overzien. Het is snel beangstigend en ze kunnen erover gaan fantaseren.

Het is van belang dat uw kind weet dat hij/zij voor de operatie onder narcose (in slaap) wordt gebracht. Daardoor zal uw kind niets voelen van de operatie. Als het kind wakker wordt, heeft het wel pijn. Vraag uw kind eens of hij/zij weet wat er met hem/haar in het ziekenhuis gaat gebeuren. Zo komt u erachter of uw verhaal goed is overgekomen.

Oudere kinderen

Bij een ouder kind wordt het gemakkelijker een ziekenhuisopname te verklaren. U kunt het beste zelf bepalen wanneer u dat doet. Het ene kind vindt het prettig tijdig te weten wat er gaat gebeuren. Het kan zich er dan beter op instellen. Een ander kind wordt juist steeds angstiger als het lang moet wachten. De fantasie slaat dan op hol. Dat kan worden versterkt als er in zijn/haar omgeving veel over wordt gepraat en wanneer u zelf ongerustheid laat merken.

Boeken en filmpjes die helpen bij de voorbereiding

Onderstaande boeken kunt u gebruiken als hulp bij de voorbereiding op de opname. Het is aan te bevelen deze boeken samen met uw kind te lezen.

Deze boeken (en andere boeken over het ziekenhuis) kunt u lenen bij de

bibliotheek:

 • Dick Bruna, Nijntje in het ziekenhuis, ISBN: 9789073991873
 • J. Boone, De operatie van de kleine olifant, ISBN: 9789058385802
 • C. Kliphuis, De ziekenboeg (meerdere delen), ISBN: 9789045107578
 • I. Wolffers, Doktertje spelen, ISBN: 9789044810998
 • J. Zoeler, Het ziekenhuis, ISBN: 9789045107578

Ernst en Bobbie hebben ook een filmpje gemaakt over het inbrengen van trommelvliesbuisjes in HMC Bronovo. U vindt het op Youtube onder de titel “Naar het ziekenhuis voor je oren en/of neus”.

Voorbereiding

Om de ingreep zo goed mogelijk te laten verlopen, dient u zich aan een aantal zaken te houden.

Uw kind moet nuchter zijn

Voordat uw kind wordt opgenomen voor een operatie, heeft u een afspraak bij de anesthesist. De anesthesist bespreekt met u of uw kind een anesthesie krijgt met behulp van een prik of een kapje. Ook vertelt de anesthesist u hoelang van tevoren u uw kind nuchter moet houden.

Eigen medicijngebruik

Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, bespreekt u dit dan van tevoren met de KNO-arts. Deze kan dan beoordelen of hier rekening mee gehouden moet worden.

Vervoer naar huis

Regelt u van tevoren vervoer per auto naar huis, maar rij niet zelf. Tijdens het rijden kan uw kind misselijk worden. Het is daarom te adviseren om een handdoek mee te nemen.

Ziekte

Als uw kind ziek is, kan de ingreep niet doorgaan. De ingreep kan ook niet doorgaan wanneer er in de directe omgeving van uw kind infectieziekten voorkomen, zoals mazelen, kinkhoest, rode hond, bof of roodvonk. Mocht u maar enigszins twijfelen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 979 18 90. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Wat neemt u mee:

 • de HMC patiëntenpas;
 • eventuele medicijnen die uw kind moet innemen;
 • een knuffel, pop, (voorlees)boek en/of wat speelgoed voor in de wachtkamer.

Gang van zaken op de dag van de behandeling

Uw kind krijgt een polsbandje met de naam erop. Na ongeveer een half uur wordt u (één ouder) samen met uw kind opgehaald en naar de behandelkamer gebracht. Daar staat het medische team in operatiekleding klaar.

De anesthesioloog houdt een kapje voor het gezicht van uw liggende kind en vraagt het om hierin te blazen. Na één à twee minuten valt uw kind in slaap. Als uw kind onder narcose wordt gebracht, is het mogelijk dat hij/zij zich wat onrustig beweegt. Ook blijven de ogen soms geopend of snikt uw kind nog na. Dit is een normale reactie op het narcosemiddel. Zodra uw kind slaapt, wordt u verzocht de behandelkamer te verlaten. De hele ingreep duurt slechts enkele minuten. Daarna wordt uw kind bij u teruggebracht. In de uitslaapkamer is altijd een verpleegkundige aanwezig. De meeste kinderen huilen bij het wakker worden. Soms komt er wat bloed of vocht uit het oor. Kort na de ingreep, als uw kind goed wakker is, kunt u met uw kind naar huis.

Weer thuis

Weer thuis kunt u uw kind wat te drinken geven. Wanneer het niet misselijk is van de narcose mag uw kind weer alles eten en drinken. De dag na de ingreep kan uw kind weer naar school. Uw kind mag één week na de ingreep zonder voorzorgsmaatregelen weer zwemmen. Voor douchen en baden zijn ook geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

Afreageren van spanningen

De mogelijkheid bestaat dat uw kind zijn of haar opgekropte spanningen wil afreageren. Het kan daardoor de eerste dagen wat lastig zijn. Wanneer uw kind thuis goed wordt opgevangen, gaat dit meestal vanzelf over. Het kan helpen uw kind de eerste tijd veel aandacht te geven. Het heeft gewoon wat extra warmte en geduld nodig. Dus een beetje verwennen kan geen kwaad.

Wanneer een dokter waarschuwen

Als er na twee dagen nog vocht uit de oren komt, neemt u dan contact op met het ziekenhuis. Overdag kunt u bellen met de polikliniek KNO, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 18 90. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u bellen met huisartsenpost SMASH via telefoonnummer 070 346 96 69.

Controle

Zes weken na de ingreep wordt u met uw kind voor controle op de polikliniek KNO verwacht. Hiervoor krijgt u een kaartje mee waarop de afspraak vermeld staat. Er zal dan vaak een gehoortest verricht worden (bij een kind onder de vier jaar een computer “OAE”, bij een kind boven de vier jaar een normale gehoortest).

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze webpagina nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. Deze is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 18 90.

Wij stellen uw menig op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze brochure of over uw behandeling, laat dit ons dan weten.

Aanvullende informatie

Bijwerkingen en complicaties bij anesthesie

Geen enkele ingreep is geheel zonder risico. Met goede bewakingsapparatuur en gekwalificeerde medewerkers zorgen wij zo goed mogelijk voor uw veiligheid en comfort rondom de operatie. Toch willen wij u attent maken op mogelijke bijwerkingen en complicaties.

Tijdens de algehele anesthesie of narcose kunnen de volgende complicaties optreden:

 • allergische reactie op medicijnen;
 • beschadiging van gebit of keel door inbrengen van het beademingsbuisje;
 • calamiteiten samenhangend met de conditie en gezondheid van de patiënt.

Na het ontwaken uit de algehele anesthesie of narcose kunnen de volgende complicaties optreden:

 • slaperigheid;
 • na de uitwerking van de verdoving: pijn in het operatiegebied;
 • misselijkheid en/of braken;
 • droge keel of keelpijn van het beademingsbuisje. Deze irritatie verdwijnt vanzelf binnen enkele dagen.

Recht op informatie en toestemming

Elk kind heeft het recht zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over een behandeling of ingreep. Dat is vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst). De rechten van een kind verschillen in dit opzicht niet van de rechten van een volwassene. Alleen wat betreft het geven van toestemming voor een behandeling ligt het anders. In grote lijnen is de toestemming voor een behandeling als volgt wettelijk bepaald.

Kinderen tot twaalf jaar

Voor kinderen onder de twaalf jaar beslist de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouders) over de behandeling.

Kinderen van twaalf tot zestien jaar

Voor kinderen tussen twaalf en zestien jaar geldt dat ouders en kind samen beslissen. Dat betekent dat zowel de ouders als het kind met een behandeling moeten instemmen.

Kinderen vanaf zestien jaar

Vanaf zestien jaar wordt een kind voor de WGBO als volwassene gezien en beslist hij of zij geheel zelfstandig over een behandeling. De informatievoorziening is in de eerste plaats gericht op de jongere zelf en wordt alleen aan de ouders of verzorgers gegeven als de jongere zelf hiermee instemt.

Een behandeling mag nooit plaatsvinden zonder toestemming van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Uitzonderingen zijn: acute situaties of situaties waarin gevaar voor het kind ontstaat als het niet behandeld wordt.

Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis

Voor ouders is er de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis. Deze vereniging heeft tot doel: het bevorderen van het welzijn van het kind vóór, tijdens en na een opname in het ziekenhuis. Er worden folders uitgegeven en er is een handige website. Sinds april 2008 heeft HMC Bronovo van de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis een Smiley ontvangen voor de kinderafdeling. De vereniging kent het Smiley kwaliteitskeurmerk toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders.

Stichting Kind en Ziekenhuis
Churchilllaan 11, 6e etage
3527 GV Utrecht
Postbus 197
3500 AD Utrecht

(030) 291 67 36

info@kindenziekenhuis.nl 
www.kindenziekenhuis.nl

Trommelvliesbuisjes bij kinderen

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis