Transthoracale punctie

Aanprikken van een longafwijking

In overleg met uw arts krijgt u een transthoracale punctie. Dit is een longonderzoek waarmee de longarts afwijkingen die dieper in de long zitten, kan onderzoeken. Afhankelijk van de plaats van de afwijking in de long, doet de longarts dit onderzoek met behulp van een echo-apparaat of met röntgendoorlichting.
Voor een punctie met het echo-apparaat verwachten we u op de afdeling Endoscopie. Voor een punctie met röntgendoorlichting verwachten we u op de afdeling Dagbehandeling. Op deze webpagina vindt u uitleg over het onderzoek.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Westeinde
088 979 28 70
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over transthoracale punctie: Aanprikken van een longafwijking

In overleg met uw arts krijgt u een transthoracale punctie. Dit is een longonderzoek waarmee de longarts afwijkingen die dieper in de long zitten, kan onderzoeken. Afhankelijk van de plaats van de afwijking in de long, doet de longarts dit onderzoek met behulp van een echo-apparaat of met röntgendoorlichting.
Voor een punctie met het echo-apparaat verwachten we u op de afdeling Endoscopie. Voor een punctie met röntgendoorlichting verwachten we u op de afdeling Dagbehandeling. Op deze webpagina vindt u uitleg over het onderzoek.

Uw afspraak

Wij verwachten u op: __________________________ om: __________ uur

U kunt zich melden bij

☐ HMC Westeinde, afdeling Endoscopie (tweede verdieping)
☐ HMC Westeinde, afdeling Dagbehandeling (C6a)

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de afdeling Endoscopie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 28 70. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat is een transthoracale punctie

Bij een punctie wordt een klein stukje weefsel verwijderd met een dunne naald. Bij een transthoracale punctie prikt een longarts een dunne naald door de wand van de borstholte en neemt een klein stukje longweefsel weg. Transthoracaal betekent “door de (trans) wand van de borstkas (thorax)”. Het verwijderde weefsel wordt daarna in een laboratorium onderzocht op afwijkingen. Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Voorbereiding op het onderzoek

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren aan uw longarts doorgeven of u:

Bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt;

 • Allergisch bent voor bepaalde medicijnen;
 • Zwanger bent.
 • Het kan zijn dat u uw medicijnen voor het onderzoek moet aanpassen of dat het onderzoek niet door kan gaan.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan moet u hier een week van tevoren (tijdelijk) mee stoppen. De arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd, bespreekt dit met u.

Eten en drinken

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee

Op de dag van het onderzoek neemt u het volgende mee:

 • Uw HMC-patiëntenpas: u kunt uw pas laten wijzigen of een nieuwe laten maken bij het Inschrijf- en afspraakbureau in de centrale hal.
 • De verwijsbrief van uw huisarts of specialist.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Endoscopie of de afdeling Dagbehandeling. Een endoscopie-verpleegkundige brengt u naar de onderzoekskamer. U trekt uw bovenkleding uit. Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik of rug op een onderzoekstafel.
De longarts bekijkt met behulp van een echo-apparaat of met röntgendoorlichting waar hij moet prikken en tekent deze plaats af op uw huid. Hij verdooft vervolgens uw huid en prikt met de naald door de borstwand. Het is belangrijk dat u tijdens het prikken goed stil ligt en de instructies van de longarts goed opvolgt.

Via de naald neemt de longarts vervolgens een klein stukje weefsel weg. Het kan zijn dat de longarts meerdere keren moet prikken als er niet genoeg bruikbaar weefsel is weggehaald. Dit wordt tijdens het onderzoek beoordeeld door een medewerker van het laboratorium.
Als de longarts wat kleine bloedvaatjes heeft geraakt, kan het zijn dat u na het prikken wat bloed ophoest. U hoeft hier niet van te schrikken. Het is niet erg en gaat binnen een paar minuten over. U krijgt een pleister op de aangeprikte plaats.
Na het onderzoek gaat u op een bed liggen en brengt de verpleegkundige u naar de afdeling Dagbehandeling.

Na het onderzoek

Na het onderzoek moet u ongeveer twee uur rustig op bed blijven liggen. U mag wel gewoon eten en drinken.
Krijgt u het na het onderzoek benauwd of hoest u bloed op? Waarschuw dan een verpleegkundige.

Er is een kleine kans dat u na het onderzoek een klaplong krijgt. Dat kan gebeuren als er via het prikgaatje lucht van buitenaf in de borstholte terechtkomt. Deze lucht drukt de long in elkaar. Om er zeker van te zijn dat alles in orde is met uw long, wordt er twee uur na het onderzoek een longfoto gemaakt. Als de foto goed is, mag u naar huis.

Klachten na het onderzoek

Het kan zijn dat de plek waar u geprikt bent de eerste uren na de punctie nog gevoelig is. In overleg met de longarts mag u hiervoor een pijnstiller nemen.

De uitslag

Twee tot drie dagen na de punctie krijgt u op de polikliniek Longgeneeskunde de uitslag van de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Complicaties

Een transthoracale punctie is over het algemeen een veilig onderzoek.
De kans is dan ook niet groot, maar het kan zijn dat u:

 • Bloed ophoest;
 • Een klaplong (pneumothorax) krijgt.

Als u een klaplong krijgt, brengt de longarts een dunne slang (drain) in tussen de longbladen om de ingeklapte long te ontplooien. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Voor deze ingreep moet u een paar dagen in het ziekenhuis blijven.

Vragen

Heeft u na lezen van deze webpagina nog vragen? Neem dan contact op met
de afdeling Endoscopie van HMC Westeinde. Dat kan op werkdagen van 08.30 -17.00 uur via telefoonnummer 088 979 28 70.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Transthoracale punctie: Aanprikken van een longafwijking

Over HMC

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis