Tenolyse of tenodese van de bicepspees

De bicepspees is de pees waarmee de spierballen (biceps) aan de schouder vastzitten. Als deze pees pijn doet, kan de orthopeed de bicepspees doorsnijden (tenolyse) of vastzetten (tenodese). Dit gebeurt tijdens een kijkoperatie, waarbij de orthopeed in de schouder kijkt met een camera op een dun buisje.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Focuskliniek Orthopedie verpleegafdeling
088 979 80 81
Gesloten van vr 18.00 uur tot ma 07.00 uur

Is de afdeling gesloten? Bel dan bij dringende vragen of bij complicaties het ziekenhuis
088 979 79 00. Vraag naar de dienstdoende arts van de afdeling Orthopedie.

Spoedeisende Hulp (SEH) HMC Westeinde
088 979 23 80
Spoed, buiten kantooruren

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

Circa 3.500 orthopedische operaties

19.000 nieuwe patiënten Orthopedie

8,6 voor patiënttevredenheid verpleegafdeling Focuskliniek

Over een tenolyse of tenodese van de bicepspees

De bicepspees is de pees waarmee de spierballen (biceps) aan de schouder vastzitten. Als deze pees pijn doet, kan de orthopeed de bicepspees doorsnijden (tenolyse) of vastzetten (tenodese). Dit gebeurt tijdens een kijkoperatie, waarbij de orthopeed in de schouder kijkt met een camera op een dun buisje.

Wat is een tenolyse of tenodese van de bicepspees?

Oorzaak

De spieren in de bovenarm noemen we de biceps. Deze zitten met een lange pees (de bicepspees) vast aan de schouder. De bicepspees loopt door een gootje boven in de schouder. De bicepspees kan uit dat gootje schieten of gaan slijten.

bicep_tendinitis_tendon_350px.jpg

De bicepspees. Het geïrriteerde deel is rood.

Klachten

Een bicepspees die uit zijn gootje schiet of slijt, zorgt voor pijn in de schouder.

Behandeling

Met een camera op een dun buisje (een scoop) kan de orthopeed in de schouder kijken. Daar ziet de orthopeed of de bicepspees versleten is of uit het gootje is geraakt. Dit gebeurt tijdens een kijkoperatie ofwel een 'artroscopie'. Dit woord komt uit het Grieks en betekent letterlijk 'in een gewricht (arthros) kijken (scopie)'. Om de scoop in te brengen, maakt de orthopeed twee kleine sneetjes in de schouder. Als de orthopeed ziet wat er aan de hand is, kan deze meteen de bicepspees behandelen.

Door wie wordt u geopereerd?

U wordt geopereerd door de orthopeed die u heeft gezien op de polikliniek, eventueel samen met een arts-assistent. Een arts-assistent is een afgestudeerde arts, die we in het HMC opleiden tot specialist of die in ons ziekenhuis ervaring opdoet. Arts-assistenten voeren ook zelfstandig (delen van) operaties uit. De medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk voor de operatie.

Voorbereiding

Polikliniek

In HMC heeft u een afspraak met de orthopeed op de polikliniek Orthopedie. Deze arts vraagt naar uw klachten, onderzoekt u en bepaalt aan de hand hiervan of aanvullend onderzoek nodig is.

De doktersassistente vertelt u over uw opname in het ziekenhuis en waar u zich kunt melden. U krijgt informatie mee over de operatie. Het is belangrijk dat u deze informatie van tevoren goed doorleest.

Preoperatief onderzoek

De orthopeed heeft u een verwijzing gegeven om een afspraak te maken met de anesthesioloog. Deze arts zorg voor de verdoving tijdens de operatie. De anesthesioloog onderzoekt u om te bepalen wat de beste en veiligste manier is om u te verdoven. Meestal is dit een zogenoemde zenuwblokkade. Hiermee verdooft de anesthesioloog een zenuw, zodat die geen pijn meer doorgeeft. Soms krijgt u de zenuwblokkade in combinatie met een algehele narcose. Deze verdooft het hele lichaam. U bent dan een tijdje buiten bewustzijn.

Als het nodig is, vragen we bloedonderzoek aan, laten we een hartfilmpje (ECG) en een röntgenfoto van de longen maken. Een enkele keer is er aanvullend onderzoek nodig door een andere arts, bijvoorbeeld een internist, cardioloog of longarts.

U spreekt ook een medewerker van de apotheek om het gebruik van uw medicatie die u gebruikt met u door te nemen.

Kunt u niet naar een afspraak komen?

Heeft u een probleem waardoor u niet op tijd naar een afspraak kunt komen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de Focuskliniek Orthopedie – uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. U kunt zich afmelden van maandag tot en met vrijdag, tijdens kantooruren. Als u een afspraak niet of te laat afmeldt, moeten we de afspraak helaas in rekening brengen.

Bellen met de verpleegafdeling

Twee werkdagen voor uw opname belt de verpleegafdeling u tussen 14.00 en 16.00 uur op. Een van onze medewerkers staat u te woord. De medewerker:

 • vraagt of er veranderingen zijn in uw gezondheidstoestand sinds uw laatste afspraak
 • geeft informatie over de gang van zaken op de afdeling
 • vertelt hoe laat we u op de afdeling verwachten
 • vraagt of alles duidelijk is voor u

Pijnstillers

Zorg dat u voldoende paracetamol in huis heeft voor na de operatie.

Vervoer

Zorg voor vervoer na de operatie. U mag dan namelijk niet zelf naar huis rijden. De verdoving is dan nog niet helemaal uitgewerkt en uw arm zit in een draagband.

Thuis

Omdat u met uw arm rustig aan moet doen, is het prettig als er thuis iemand is die u na de operatie opvangt.

Eten en drinken

Het is belangrijk dat u vóór de operatie nuchter bent vanaf 0.00 uur. Dat betekent dat u niets heeft gegeten of gedronken.

Opname

De opname is op de dag van de operatie. De opname is op de Focuskliniek Orthopedie van HMC Bronovo, afdeling Margriet, eerste etage, route 19.

Doe het volgende op de dag van opname:

 • Neem thuis een douche vóór u naar het ziekenhuis gaat.
 • Gebruik geen make-up, nagellak, zalfjes of crèmes.
 • Lees als voorbereiding de folder Voorbereiding op de anesthesie.
 • Laat kostbare spullen thuis.
 • Neem een muntstuk van twee euro mee voor het kluisje in uw kamer.

Een verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en geeft u informatie over de voorbereiding op de operatie en de gang van zaken tijdens uw verblijf op de afdeling. Als het nodig is, nemen we bloed bij u af en meten we uw bloeddruk. Voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u een operatiejasje aan. Als u een kunstgebit heeft, doet u dat uit.

Sling

Na de operatie zit uw arm drie dagen in een speciale draagband. Deze band noemen we een sling. De fysiotherapeut maakt de sling voor u op maat. U heeft één sling en twee stukken klittenband.

U doet de sling zo om:

 • Maak een lus waar uw onderarm doorheen past aan het einde van de sling. Zet deze lus vast met het klittenband. Schuif de lus over uw onderarm tot net voor de elleboog.
  sling1_295pxhoog.jpg
 • Leg de sling schuin achterlangs over de rug. Leg hem naar voren, over de niet-geopereerde schouder. Leg hem over de borst tot onder de pols.
  sling2_476px.jpg
 • Maak van achter naar voren een lus om de pols. Haal het einde van de sling terug naar de schouder. Maak de sling vast met het klittenband.
  sling3_476px.jpg
 • Zorg dat de hand iets hoger ligt dan de elleboog. Zo voorkomt u dat uw hand en vingers opzwellen.
  sling4_295pxhoog.jpg

Operatie

De verpleegkundige brengt u naar de holding. Dat is de ruimte waar we u voorbereiden op de operatie. De anesthesiemedewerker prikt een infuus in uw hand of arm. Via het infuus krijgt u vocht en medicijnen binnen. De medicijnen zorgen ervoor dat u geen infectie krijgt en dat u minder pijn voelt. U krijgt plakkers op uw borst, waarmee we uw hartritme meten. U krijgt een band om uw arm, waarmee we uw bloeddruk meten. We doen een dopje op uw vinger, waarmee we het zuurstofgehalte in uw bloed meten. Vervolgens krijgt u een verdoving.

De orthopeed tekent met een stift een pijl op de arm waar de kijkoperatie gaat plaatsvinden. De orthopeed maakt twee sneetjes in de schouder, één voor en één achter. Via één sneetje gaat een camera op een dun buisje (een scoop) naar binnen. Dit gebeurt samen met spoelvloeistof, om de wond schoon te houden. Via het andere sneetje brengt de orthopeed instrumenten in de schouder om de pees te behandelen.>

Vastzetten van de pees (tenodese)
Tijdens de operatie zet de orthopeed de bicepspees met een schroef vast op de bovenarm. Dit gebeurt meestal via een grotere snee, net onder de schouder.

Losmaken van de pees (tenolyse)
De bicepspees zit bovenaan vast op twee punten. Tijdens de operatie maakt de orthopeed de bicepspees los op de plek waar de pees vastzit aan de bovenarm. Hiervoor maakt de orthopeed twee kleine sneetjes in de schouder. De pees zakt weg in het gootje in het bot. Normaal gesproken verdwijnt hierdoor de pijn. De spierballen (biceps) houden voldoende kracht.

De ingreep duurt ongeveer dertig minuten.

Na de operatie

Herstel

Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer, ofwel de verkoever. Daar verblijft u ongeveer een uur. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling. Daar controleert een verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Als alle controles goed zijn, gaat u naar de verpleegafdeling. Uw arm zit in een draagband (mitella).

De orthopeed of de arts in opleiding tot specialist (aios) komt bij u langs om de operatie met u te bespreken. Als er geen bijzonderheden zijn, mag u dezelfde avond nog naar huis.

Pijn

Het is normaal dat u pijn heeft na de operatie. De verpleegkundige vraagt u regelmatig of u pijn heeft. U krijgt pijnstillers van de verpleegkundige. Het is belangrijk deze in te nemen, ook als u weinig pijn heeft. Het is normaal dat u na de operatie pijn en ongemak (zoals misselijkheid) ervaart. Laat het de verpleegkundige weten, als dat zo is.

U krijgt een recept voor pijnstillers. Deze kunt u ophalen bij de apotheek van HMC. U kunt ook paracetamol innemen. Op de afdeling vertellen we hoe u de medicijnen gebruikt.

Wondjes

We hechten de wondjes met oplosbare hechtingen en soms ook met hechtpleisters. Twee dagen na de operatie mag u met de hechtingen douchen, maar alleen als de wond droog is. Doe daarna een droog verband of pleister op de wond. Heeft u hechtpleisters op de wond? Houd de wondjes dan een week droog, anders laten de pleisters los. U mag dan dus wel douchen, als u de hechtpleisters maar droog houdt.

Eten en drinken

U kunt in de loop van de dag weer gewoon eten en drinken, wanneer u terug bent op de verpleegafdeling. Vooral drinken is erg belangrijk.

Complicaties

Een complicatie is een extra medisch probleem dat zich voordoet. Bij iedere operatie bestaat de kans op een complicatie, dus ook bij deze operatie. Gelukkig komen complicaties bij een kijkoperatie niet vaak voor. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke complicaties:

 • een lekkende wond
  Soms komt er nog vocht of bloed uit de wondjes. Dit kan geen kwaad.
 • beschadiging van een huidzenuw
  Dit geeft een doof gevoel in een deel van de huid. Meestal verdwijnen deze klachten in de loop van de tijd vanzelf. Soms zijn ze blijvend.
 • een wondinfectie
  De wond wordt rood en doet pijn. Soms heeft u koorts en komt er vocht uit de wond. We kunnen dit meestal goed behandelen met antibiotica.

Wanneer moet u meteen contact opnemen met HMC?

Neem meteen contact op met het ziekenhuis:

 • u kortademig bent of pijn heeft op uw borst bij het ademen
 • uw wond gaat bloeden
 • uw schouder dikker of roder wordt of warm aanvoelt
 • uw schouder steeds meer pijn gaat doen, ook al bent u minder gaan oefenen en bewegen
 • u meer dan 38,5°C koorts heeft.

Controle

Enkele dagen na de operatie neemt een verpleegkundige contact met u op en vraagt hoe het met u gaat.

Daarna komt u enkele keren terug naar de polikliniek voor controles:

 • Na tien tot veertien dagen bezoekt u de verpleegkundig specialist. Deze controleert de wond en controleert de pijn.
 • Na zes weken gaat u voor controle naar de orthopeed.

Oefeningen

Voordat u het ziekenhuis verlaat, komt de fysiotherapeut bij u langs. Deze geeft u een revalidatieprogramma mee. Hierin staan de oefeningen die u thuis moet doen. Uw fysiotherapeut bespreekt de oefeningen met u en vertelt hoe en hoe vaak u de oefeningen thuis moet doen. Het is belangrijk voor uw herstel dat u deze oefeningen doet. Als u niet beweegt, kunnen uw gewrichten verstijven.

 • Probeer uw arm zo ver mogelijk te bewegen, tot het moment dat u pijn krijgt.
 • Na twee weken moet u uw arm tot een hoek van 90 graden kunnen bewegen.
  armen_recht_295pxhoog.jpg
 • Vanaf twee weken gaat u oefenen om uw arm verder te bewegen, tot u met uw hand de schouder kunt aanraken. Dat doet u tot het moment dat u pijn voelt.
 • Oefen regelmatig met de vingers. Maak een vuist en strek de vingers.
  vingers afb 1
 • Maak een vuist en draai linksom en rechtsom rondjes met de pols.
  vingers afb 2
 • Draai uw onderarm naar binnen en naar buiten met gebogen elleboog.
  vingers afb 3
 • Buig en strek uw elleboog. U kunt uw onderarm ondersteunen met de andere arm.
  vingers afb 4
 • Draai voorwaarts en achterwaarts rondjes met de schouders.
  vingers afb 5

Adviezen voor thuis

 • Draag de sling twee tot drie dagen. Draag de sling daarna alleen nog, als het echt nodig is.
 • Begin meteen met de bovenstaande oefeningen.
 • Til de eerste zes weken geen zware voorwerpen.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over de operatie? Of heeft u vragen over uw medische situatie? Bel dan met de Focuskliniek Orthopedie.

Heeft u vragen over fysiotherapie of over de oefeningen? Bel dan tijdens kantooruren met de afdeling Fysiotherapie, via 088 979 23 23.

We willen graag dat iedereen onze patiënten informatie begrijpt. Heeft u een opmerking over de tekst hierboven? Mail deze dan naar nhouben@haaglandenmc.nl. Dank u wel voor uw feedback!

Tenolyse of tenodese van de bicepspees

Waarom HMC?

 • Uw eigen behandelend arts
 • Persoonlijke begeleiding
 • Elke patiënt is welkom, ongeacht de medische voorgeschiedenis

 

Het team

foto van dr. E.R.A. van Arkel

dr. E.R.A. van Arkel

Orthopedisch chirurg

foto van J.W.A. Swen

J.W.A. Swen

Orthopedisch chirurg

foto van dr. P. van der Zwaal

dr. P. van der Zwaal

Orthopedisch chirurg