Stuitligging

Versie (uitwendig draaien) van uw baby

Deze webpagina geeft informatie over een stuitligging en versie. Een versie is het uitwendig draaien van uw kind door de gynaecoloog / arts. Er wordt uitgelegd wat een stuitligging is, wat een versie is, hoe de versie wordt uitgevoerd en wat u na afloop van de versie kunt verwachten.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Bronovo
HMC Westeinde 088 979 24 22
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Spoed (ook overdag) en buiten kantooruren 088 979 21 04

Contact per e-mail

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over stuitligging: Versie (uitwendig draaien) van uw baby

Deze webpagina geeft informatie over een stuitligging en versie. Een versie is het uitwendig draaien van uw kind door de gynaecoloog / arts. Er wordt uitgelegd wat een stuitligging is, wat een versie is, hoe de versie wordt uitgevoerd en wat u na afloop van de versie kunt verwachten.

Wat is een stuitligging?

Bij een stuitligging ligt het hoofd van het kind boven in de baarmoeder, terwijl de billen en/of de voetjes beneden liggen bij de uitgang van het bekken.
Er zijn verschillende soorten stuitligging:

 1. Onvolkomen stuitligging: de benen liggen helemaal omhoog naast het lichaam, zodat het kind als het ware op zijn tenen kan sabbelen.
 2. Volkomen stuitligging: de bovenbenen zijn langs het lichaam gestrekt, maar de knieën zijn gebogen, zodat de voeten naast de billen liggen, zoals in kleermakerszit.
 3. Half onvolkomen stuitligging: een been ligt gestrekt naar boven, zoals bij een onvolkomen stuitligging. Het andere been ligt naar beneden, zoals bij een volkomen stuitligging.
 4. Voetligging: het kind ligt met een of beide benen gestrekt naar beneden, zodat een of twee voetjes onder de billen liggen.

Vroeg in de zwangerschap komt een stuitligging veel voor. Tussen de 20 en 25 weken ligt ongeveer 1/3 van alle kinderen met het hoofd naar boven. Naarmate de zwangerschap vordert, draaien steeds meer kinderen met hun hoofd naar beneden. Rond de 32e week ligt nog 10-15% van de kinderen in stuitligging. Rondom de uitgerekende datum is dat gedaald naar 3%.

Waarom ligt een kind in stuitligging?

Waardoor een stuitligging rond de uitgerekende datum nog bestaat, is onduidelijk. Wel is er bij een vroeggeboorte vaker sprake van een stuitligging, omdat het kind bij een kortere zwangerschapsduur nog vaak met het hoofd naar boven ligt. Echter, bij meer dan 85% van de zwangeren is er geen verklaring voor de stuitligging (bij 15% dus wel).

Onderstaande oorzaken kunnen een reden zijn waardoor het kind niet met het hoofd beneden in de baarmoeder kan liggen:

 • Een meerlingzwangerschap;
 • Een afwijkende vorm van de baarmoeder of het bekken;
 • Een voorliggende placenta of een vleesboom bij de uitgang van het bekken;
 • Aangeboren afwijkingen van het kind.

In overleg met u en uw arts is er gekozen voor een versiepoging: een uitwendige draaiing van uw kind. Hieronder wordt uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld.

Doel van een versie

Het doel van een versiepoging is het draaien van het kind met het hoofd naar beneden in de baarmoeder, zodat er op deze manier een keizersnede kan worden voorkomen. U kunt dan vaginaal bevallen. Uiteindelijk zal 60-70% van de zwangere vrouwen vaginaal bevallen nadat er eerder een succesvolle versie is gedaan.
De kans op een succesvolle versie is 40-60%. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de zwangerschapsduur, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. Wanneer de versiepoging mislukt, dan betekent dit niet direct dat u door middel van een keizersnede zal bevallen. In een gesprek met uw gynaecoloog / arts wordt besproken en gekeken naar de mogelijkheden om een tweede versiepoging te verrichten of - ondanks de stuitligging - alsnog vaginaal te bevallen.

Wat is het beste moment voor een versie?

De meest geschikte zwangerschapsduur om een kind te draaien, is tussen de 35 en 37 weken. Na de 37e week neemt de kans van slagen af en voor de 35e week draait een kind vaak nog zelf.

Hoe verloopt een versie?

Het is raadzaam om voor een versiepoging geen grote maaltijd te nuttigen. U meldt zich op de afgesproken tijd op de Verloskamers. De contactgegevens staan verderop deze webpagina.
U wordt door de verpleegkundige naar een verloskamer gebracht. De gynaecoloog / arts kan besluiten om u een weeën remmend medicijn toe te dienen, zodat de baarmoeder zich goed kan ontspannen. U krijgt dan een infuus en er wordt bloed afgenomen. Dit weeën remmend medicijn heeft in principe geen effect op u of uw kind. Voor¬afgaand aan de versiepoging wordt er een CTG, een hartfilm van de baby, gemaakt.

Vervolgens zal de versie uitgevoerd worden. U ligt daarbij op uw rug, zo comfortabel mogelijk. De gynaecoloog / arts zal met behulp van zijn of haar handen proberen om uw kind uitwendig te laten draaien. Het kind moet als het ware een soort koprol maken. Meestal is dat een koprol voorover, maar als dit niet lukt, dan wordt er een koprol achterover geprobeerd. De gynaecoloog / arts omvat met de handen de billen van uw kind en brengt deze naar één kant van het bekken. Dit kan een vervelend gevoel geven, omdat de blaas zich daar bevindt. Als de billen zijn opgetild, probeert de gynaecoloog / arts de hand hieronder te houden, zodat uw kind niet meer terug kan zakken. Met de andere hand wordt het hoofd naar voren bewogen. Doordat nu de billen omhoog staan en het hoofd geleidelijk naar beneden wordt bewogen, zal het kind zelf verder draaien.

Na afloop

Als de versiepoging is uitgevoerd, succesvol of niet, dan zal er opnieuw een CTG gemaakt worden. Dit duurt ongeveer 30 minuten. De uitkomst van de versiepoging wordt met u besproken en er wordt een controleafspraak gemaakt op de polikliniek om uw bevalling te bespreken. Wanneer de versiepoging is gelukt, zal de gynaecoloog / arts bij een volgende controle altijd opnieuw naar de ligging van uw kind kijken. Als u tijdens de zwangerschap werd gecontroleerd door de verloskundige en de versiepoging is geslaagd, dan kan de verloskundige de zorg weer overnemen.
Indien u een Rhesus negatieve bloedgroep heeft en uw kindje een Rhesus positieve bloedgoep, dan krijgt u 1000 IE anti-D toegediend. Dit gebeurt ongeacht of de versie succesvol is geweest. De 1000 IE anti-D voorkomt dat u antistoffen tegen de bloedgroep van uw baby gaat aanmaken.

Complicaties

De buik kan door het harde duwen een paar dagen gevoelig en wat pijnlijk zijn. Dit is vervelend, maar kan geen kwaad.
Bij minder dan 10% van de kinderen is de hartslag na het draaien tijdelijk wat langzamer. Daarom wordt er na afloop van de versie een CTG gemaakt. Een heel enkele keer, bij minder dan 1% van de kinderen, blijft de hartslag afwijkend en is het nodig het kind terug te draaien of direct een keizersnede te doen. Daarom dient een versiepoging altijd in het ziekenhuis plaats te vinden.

Kans op succes?

Of het zal lukken om uw kind te draaien, valt niet altijd te voorspellen. Over het algemeen geldt: hoe vroeger in de zwangerschap en hoe meer vruchtwater er is, des te gemakkelijker is het om uw kind te draaien. Maar dat heeft ook een keerzijde: als er veel vruchtwater is, is de kans ook groter dat uw kind nog te veel ruimte heeft in de baarmoeder om uit zichzelf weer terug te draaien. Bovendien draaien voor de 35e zwangerschapsweek nog veel kinderen uit zichzelf. Er wordt dus samen met uw gynaecoloog / arts naar het juiste moment gezocht.
Naarmate de zwangerschap vordert, neemt de hoeveelheid vruchtwater af en wordt het draaien moeilijker. Wanneer u overgewicht heeft, is het ook lastiger om het kind te draaien. Tot slot is ook de ligging van de placenta van belang. Als deze tegen de voorwand van de baarmoeder ligt, is kan het vaak moeilijker zijn om het kind vast te pakken.

Wanneer de versie niet gelukt is

Uw gynaecoloog / arts zal met u de meest geschikte manier van bevallen bij een stuitligging bespreken; een vaginale bevalling of een keizersnede. Deze keuze hangt af van een aantal voorwaarden en van uw eigen voorkeur. Soms wordt dit op de dag van de versie besproken, het kan ook dat u hiervoor een poliklinische afspraak krijgt.

Contact opnemen

Voelt u na enkele uren uw kind minder bewegen dan u gewend bent, heeft u vruchtwaterverlies of bloedverlies of voelt u hevige buikpijn of weeën? Dan dient u direct contact op te nemen met het ziekenhuis.

Direct contact voor HMC Bronovo:

 • Maandag t/m vrijdag van 08.00- 17.00 uur, polikliniek Gynaecologie HMC Bronovo: 088 979 24 22.

Direct contact voor HMC Westeinde:

 • Maandag t/m vrijdag van 08.00- 17.00 uur, polikliniek Verloskunde 088 979 24 22 
 • Bij spoed neemt u contact op met de verloskamers via telefoonnummer 088 979 21 04. U kunt zeven dagen per week, 24 uur per dag bellen. U krijgt contact met de dienstdoend verpleegkundige van de verloskamers.
 • De verloskamers bevinden zich op de 12e verdieping, route groen.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend gynaecoloog / arts of verloskundige.
Meer informatie over stuitligging en versie vindt u op:

 • De website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: www.nvog.nl;
 • De website van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen: www.knov.nl.

Stuitligging: Versie (uitwendig draaien) van uw baby

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis