Stoppen met dialyse

Ondersteuning in de laatste levensfase

De dialysebehandeling is een ingrijpende, levensverlengende behandeling met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Na verloop van tijd kan het zijn dat de behandeling te zwaar wordt voor u. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Wellicht dat u in deze fase nadenkt over het stoppen van de dialysebehandeling.

 

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
ma t/m za van 07.30 - 16.00 uur
zondag van 08.30 - 17.00 uur

HMC Westeinde
ma t/m vr van 07.30 - 22.00 uur
za van 07.30 - 16.00 uur
zo van 08.30 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over stoppen met dialyse

De dialysebehandeling is een ingrijpende, levensverlengende behandeling met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Na verloop van tijd kan het zijn dat de behandeling te zwaar wordt voor u. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Wellicht dat u in deze fase nadenkt over het stoppen van de dialysebehandeling.

Dit is voor u en uw naasten een moeilijke beslissing. Ook kan het zijn dat u noodgedwongen moet stoppen. Dit kan het geval zijn als er een andere aandoening ontstaan is, waardoor het uitvoeren van de dialysebehandeling niet meer mogelijk is. In alle gevallen zal het beëindigen van de dialysebehandeling tot gevolg hebben dat uw laatste levensfase ingaat. Wij vinden het belangrijk dat er persoonlijke aandacht is voor u en uw naasten bij het maken van een keuze. Mogelijk heeft u behoefte aan informatie, advies en begeleiding. Binnen onze dialyseafdeling hebben wij een begeleidingsteam dat u hierin kan ondersteunen. Op deze webpagina leest u wat u en uw naasten in de laatste fase kunnen verwachten en wat het begeleidingsteam voor u kan betekenen.

Begeleidingsteam

Het team bestaat uit een nefroloog, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.

Gesprek

Als u overweegt te stoppen met dialyse, kunt u een gesprek met uw nefroloog of iemand uit ons begeleidingsteam aanvragen. Als u dat wilt, kunnen uw naasten ook bij dat gesprek aanwezig zijn.
Het is belangrijk om de redenen waarom u wilt of moet stoppen met dialyseren goed met elkaar te bespreken en ideeën ten aanzien van uw laatste dialysebehandeling en uw laatste levensfase aan te geven.
U heeft vast veel vragen over de gevolgen van het stoppen van de dialysebehandeling. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent, dus stel uw vragen in de komende gesprekken met het begeleidingsteam.

Veelgestelde vragen

We hebben de meestgestelde vragen met de antwoorden voor u op een rij gezet.

Hoe bespreek ik mijn gedachten en gevoelens met mijn familie en vrienden en hoe kan ik dit besluit eventueel samen met hen nemen?

Veel mensen vinden het moeilijk om met hun naaste(n) te praten over de laatste levensfase. U bent misschien bang voor hun reactie. Toch is het goed om uw keuze en uw wensen open met elkaar te bespreken. Als u daar behoefte aan heeft, kunnen wij deze gesprekken begeleiden.

Is stoppen van de dialyse een vorm van euthanasie?

Bij stoppen met de dialysebehandeling is er sprake van staken van een niet langer gewenste behandeling, waarbij u uiteindelijk komt te overlijden. Stoppen met dialyseren is echter géén vorm van euthanasie, omdat bij euthanasie sprake is van actief beëindigen van het leven. U kunt euthanasie wel bespreekbaar maken bij uw nefroloog.

Wanneer stopt u met dialyseren?

U kunt ervoor kiezen om te stoppen met dialyseren, wanneer u zelf vindt dat de behandeling geestelijk of lichamelijk te zwaar wordt. Ook kan het zijn dat dialyse (al dan niet in samenhang met een andere aandoening) technisch niet goed meer mogelijk blijkt. Wanneer u stopt met dialyseren, breekt uw laatste levensfase aan. Medische zorg en controle in het ziekenhuis zijn dan in principe niet langer nodig. Uw nefroloog draagt de zorg over aan uw huisarts. Ons begeleidingsteam en de nefroloog blijven telefonisch bereikbaar bij vragen of onduidelijkheden. Indien gewenst, kunnen wij contact met u of uw naasten onderhouden.

Hoe lang duurt de laatste levensfase?

Hoe lang de laatste levensfase duurt, verschilt per persoon. Het hangt af van uw conditie, wat u eet en drinkt en of u nog plast. Met de nefroloog kunt u bespreken wat de verwachte duur is van uw laatste levensfase.

Met welke lichamelijke veranderingen moet ik rekening houden?
Hoe vervelend het ook is, er zijn een aantal lichamelijke veranderingen te verwachten. Dit verloop kan van persoon tot persoon verschillen. De meest voorkomende tekenen van ongemak zijn:

  • Jeuk

Heeft u een droge huid Gebruik dan geen ontvettende zeep. Smeer de huid in met vochtinbrengende crème of lotion. Houd de omgeving koel.

  • Benauwdheid door overvulling

Let op signalen van overvulling: dikke benen en/of zware ademhaling door vocht in de longen (vooral bij platliggen). De kans op overvulling is groter als u niet meer plast. Overvulling kunt u voorkomen door weinig te drinken. Neem bij benauwdheid en/of kortademigheid door overvulling contact op met de huisarts of nefroloog. Overleg in geval van peritoneale dialyse met de nefroloog.

  • Droge lippen en mond

Omdat de behoefte aan eten en drinken minder wordt, vraagt het lichaam hier niet meer om. Het kan zijn dat de lippen en de mond dan erg droog worden. Maak de lippen en mond regelmatig vochtig en gebruik een vochtinbrengende lipbalsem.

  • Weinig/geen pijn

Het wegvallen van de nierfunctie veroorzaakt meestal weinig tot geen pijn.

Met welke geestelijke veranderingen moet ik rekening houden?

Bij afnemend bewustzijn kan het zijn dat uw gedrag verandert. Bij tekenen van ernstig ongemak, schrijft uw nefroloog of huisarts eventueel rustgevende medicatie voor.

Zorg na het beëindigen van dialyse

U bepaalt zelf waar u wilt overlijden. Dit kan zijn in uw vertrouwde thuissituatie. Het kan zijn dat er regelingen getroffen moeten worden met de thuiszorg om u en uw naasten te ondersteunen bij de verzorging. Het kan ook zijn dat u in een verpleeghuis of hospice wenst te overlijden.

Huisarts

Uw huisarts neemt de zorg en begeleiding over in de laatste fase. De huisarts komt bij u langs en bespreekt nogmaals uw wensen. Ook overlegt de huisarts of u thuiszorg nodig heeft. Denk hierbij aan verzorging en/of verpleging thuis, eventueel ook ’s nachts. Indien nodig kunt u via de thuiszorg hulpmiddelen lenen, bijvoorbeeld een aangepast bed voor in de woonkamer. De nefroloog zorgt voor een volledige overdracht naar uw huisarts en blijft bereikbaar voor vragen.

Arts en hospice

Wilt of kunt u de laatste levensfase niet thuis doorbrengen, dan kunt u kiezen voor verblijf in een hospice. Een hospice is een plek waar mensen met een terminale ziekte een thuis hebben. Familie en vrienden zijn continu welkom. U wordt in het hospice verzorgd door verpleegkundigen en speciaal opgeleide vrijwilligers. De huisarts vervolgt de medische zorg en begeleiding.

Specialist ouderengeneeskunde

Als u in een verpleeg-of verzorgingshuis woont, draagt uw nefroloog de zorg en begeleiding over aan de specialist ouderengeneeskunde.

Indicatie

Voor thuiszorg en het verblijf in een hospice heeft u een indicatie nodig. Uw huisarts of uw nefroloog kan deze voor u aanvragen. Als u al thuiszorg heeft, kan dit zo nodig worden uitgebreid.

Moeilijke en mooie momenten

U zult merken dat loslaten van het leven zowel moeilijke als mooie momenten met zich meebrengt. Momenten van verdriet, angst, machteloosheid, boosheid, maar ook momenten van dankbaarheid, liefde, hoop en geloof. Al deze emoties horen erbij en zijn belangrijk om samen te delen.

Contact

U en uw naaste(n) kunnen met vragen altijd contact opnemen met uw hoofdbehandelaar. Als u gestopt bent met dialyseren, is dit uw huisarts/verpleeghuisarts. Het begeleidingsteam van de dialyseafdeling blijft laagdrempelig bereikbaar voor overleg met uw huisarts of voor u als u nog vragen heeft.

U kunt op werkdagen van 10.00 tot 11.00 uur contact opnemen met de dialyseafdeling in HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 21 28 of (op dezelfde tijden) met de dialyseafdeling van HMC Antoniushove via telefoonnummer 088 979 40 34.

Bij dringende zaken zijn wij van 07.30 tot 21.30 uur telefonisch bereikbaar in HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 21 28.

 

Stoppen met dialyse

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis