Sport inspanningstest

Als u voor uw sport uitgebreide informatie wilt hebben over uw conditie kunt u voor een maximale inspanningstest terecht bij de sportartsen van HMC. Ook kunt u de informatie gebruiken om uw duurprestaties te beoordelen en uw trainingsprogramma te verbeteren. Er is een loopband- en fietsergometertest met ademgasanalyse.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
088 979 48 90
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

sportgeneeskunde 780

Als u voor uw sport uitgebreide informatie wilt hebben over uw conditie kunt u voor een maximale inspanningstest terecht bij de sportartsen van HMC. Ook kunt u de informatie gebruiken om uw duurprestaties te beoordelen en uw trainingsprogramma te verbeteren. Er is een loopband- en fietsergometertest met ademgasanalyse.

Loopbandtest met ademgasanalyse (hardlopers, spelsporters)

Voor wie: voor hardlopers en spelsporters die meer willen weten over:

 • fitheid/duuruithoudingsvermogen
 • optimalisering van trainingsprogramma's op de fiets
 • de oorzaak van kortademigheid tijdens inspanning

Dit onderzoek geeft uitgebreide informatie over uw conditie. Ook kunt u dit gebruiken om uw duurprestaties te beoordelen en uw trainingsprogramma’s te verbeteren. Dit onderzoek is niet geschikt als u een gezondheidsscreening wilt. Bij jongere sporters (< 35 jaar) zonder cardiale risicofactoren en zonder (cardiale) klachten kan gekozen worden voor een uitgebreid sportmedisch onderzoek inclusief een maximaaltest met gasademanalyse op de loopband. Dit zal vooral telefonisch beoordeeld moeten worden. Bij twijfel wordt zonder meer geadviseerd om eerst een maximaaltest op de fietsergometer te doen, aangezien daarbij een inspannings-ECG wordt gemaakt. Dit kan niet op de loopband.

Inhoud loopbandtest

De test wordt uitgevoerd op een brede lamellen loopband met een veiligheidsharnas en ademgasanalyse (oxycon). Na een periode van warming-up gaat de snelheid en later de hellingshoek geleidelijk omhoog. Na de test vindt een cooling-down plaats. De ademgasanalyse test is een sportspecifieke test die veel informatie geeft over fitheid en conditie. Tijdens de test krijgt u een masker op. De zuurstofopname en de CO2-afgifte worden gemeten, waarbij uw duuruithoudingsvermogen (conditie), omslagpunt (anaerobe drempel) kunnen worden bepaald. Aan de hand daarvan kunnen hartslagzones worden gegenereerd, die uw trainingsopbouw kunnen ondersteunen. 

Aan de hand van de gegevens zal de sportarts met u het trainingsprogramma bespreken en zo nodig aanpassen.

Tarief
€ 175-

Tijdens deze loopbandtest registreren we geen ECG, omdat bij het hardlopen geen betrouwbare hartregistratie mogelijk is. Mocht de arts dit in uw geval, in verband met mogelijke risico’s, toch belangrijk vinden dan kan hij besluiten om hiervoor in de plaats een fiets ergometertest te doen.

Algemene vragenlijst Sport Medisch Onderzoek (BSMO / GSMO / USMO)


Fiets ergometertest met ademgasanalyse

Voor wie: voor sporters die meer informatie willen over:

 • fitheid/duuruithoudingsvermogen;
 • optimalisering van trainingsprogramma’s op de fiets;
 • de oorzaak van kortademigheid tijdens inspanning.

Inhoud van de fietsergometer-test

Tijdens de test doen wij een ademgasanalyse (oxycon)test. Dit is een nauwkeurige test die veel informatie geeft over fitheid en conditie. Tijdens de test krijgt u een masker op. De zuurstofopname en de CO2-afgifte worden gemeten, waarbij uw duuruithoudingsvermogen (conditie), omslagpunt (anaerobe drempel) kunnen worden bepaald. Aan de hand daarvan kunnen hartslagzones worden gegenereerd, die uw trainingsopbouw kunnen ondersteunen.

Hiernaast registreren wij de elektrische hartactiviteit met een 12-afleidingen hartfilmpje (ECG), zodat de sportarts kan beoordelen hoe het hart bij (maximale) inspanning functioneert. Deze hartregistratie bij inspanning is alleen bij de fietsergometer-test mogelijk. Daarbij krijgt u informatie over het maximaal geleverde vermogen (Watt).

De test vindt plaats na een korte warming-up. Het is beter om niet zwaar te trainen op de dag voor de test. U fietst op een fietsergometer die aangestuurd wordt door de computer. In de loop van 10 – 15 minuten wordt de weerstand verhoogd totdat u niet verder kunt fietsen. Na de test vindt een cooling-down plaats.

Met de test kunnen wij de volgende waarden bepalen:

 • maximale zuurstofopname (absoluut – zegt iets over aanleg voor duursport en getraindheid);
 • de verzuringsdrempel of omslagpunt. Het vermogen waarop dit gebeurt is een voorspeller van duurprestaties. De hartslag kan gebruikt worden voor het verbeteren van de trainingszones;
 • de eventuele oorzaak van kortademigheid tijdens de inspanning (indien van toepassing).

Tarief

€ 175,-

Sport inspanningstesten

Voordelen

 • Ervaren, gespecialiseerde sportartsen
 • Samenwerkingsovereenkomsten met sportbonden
 • Ook health checks voor bedrijven
 • Samenwerking met o.a. radiologie, orthopedie en andere specialismen

Het team