Spondylodese van de nek

De neurochirurg heeft voorgesteld om een aantal wervels in uw nek vast te zetten met een operatie. Deze operatie wordt spondylodese (“spondyl” betekent wervel en “dese” betekent vastzetten) genoemd. U wordt hiervoor enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Op deze webpagina vindt u informatie over de operatie en de adviezen voor thuis na de operatie.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove en
HMC Westeinde 088 979 43 65
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

HMC Bronovo 088 979 44 26
ma t/m vr van 09.00 - 16.00 uur

Locatie

Cijfers

HMC is sinds 2015 landelijk expertisecentrum voor gliomen

Over spondylodese van de nek

De neurochirurg heeft voorgesteld om een aantal wervels in uw nek vast te zetten met een operatie. Deze operatie wordt spondylodese (“spondyl” betekent wervel en “dese” betekent vastzetten) genoemd. U wordt hiervoor enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Op deze webpagina vindt u informatie over de operatie en de adviezen voor thuis na de operatie.

Spondylodese

Door slijtage van de tussenwervelschijf kan de ruimte tussen de wervels kleiner worden. Ook kan de stand van de wervels veranderen en kunnen wervels gaan verschuiven. Hierdoor wordt de ruimte voor de zenuwen en het ruggenmerg kleiner en ontstaat er een beknelling. Dit kan leiden tot nekpijn, pijnklachten in de armen en vermindering van kracht en gevoel in de armen en de benen. Een verschuiving van wervels kan ontstaan door een aangeboren zwakke plek in de nek of een breuk van de wervelboog. Een gezwel of een infectie kunnen ook oorzaken zijn. Om weer voldoende ruimte te kunnen maken voor de zenuwen en het ruggenmerg is een operatie nodig. Dit kan via de hals (voorzijde) of via de nek (achterzijde). Op de polikliniek zal met u besproken worden op welke manier de operatie uitgevoerd zal worden.

 

nekwervel.jpeg
Zijaanzicht van de nek

Voorbereiding op de operatie

Medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen die invloed hebben op de bloedstolling, zoals bloedverdunners (bijvoorbeeld Ascal) en een aantal pijnstillers? Dan moet u hier enkele dagen voor de operatie tijdelijk mee stoppen. Dit is op de polikliniek met u besproken.

Preoperatief spreekuur

Praktische informatie over uw opname en de gang van zaken in het ziekenhuis krijgt u tijdens het preoperatieve spreekuur. Tijdens dit spreekuur heeft u onder andere een gesprek met de anesthesioloog, een arts die gespecialiseerd is in het toedienen van de verdoving.

Tijdstip van de operatie

Het is nooit precies te zeggen wanneer u aan de beurt bent. Operaties kunnen langer duren dan verwacht en er kunnen spoedoperaties plaatsvinden. Op de dag van de operatie proberen we u zo goed mogelijk in te lichten over het verwachte tijdstip waarop u geopereerd wordt.

Nuchter zijn

De avond voor de operatie moet u vanaf 24.00 uur nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf dat moment niets meer mag eten en drinken.

Roken

Uit onderzoek is gebleken dat roken een zeer ongunstig effect heeft op het vastgroeien van de wervels. Om goed te kunnen herstellen na de operatie en om problemen na de operatie te voorkomen, is het belangrijk dat u gestopt bent met roken.

De operatie

De verpleegkundige brengt u naar de operatieafdeling. Medewerkers van de anesthesie zullen u hier ontvangen. U krijgt een infuus en wordt naar de operatiekamer gebracht. De anesthesioloog brengt u onder narcose.

Operatie aan de voorzijde

De arts maakt een horizontale snede in de rechterzijde van de hals. Vervolgens wordt de versleten tussenwervelschijf of wervel verwijderd. Daarvoor in de plaats wordt een cage (kunststof kooitje) geplaatst die zorgt voor de juiste hoogte tussen de wervels. Hierdoor ontstaat er weer voldoende ruimte voor de zenuwen. Soms is het nodig dat er schroeven in de wervels geplaatst moeten worden om meer steun te geven. Uiteindelijk zullen de wervels boven en onder de cage aan elkaar vastgroeien, zodat ze niet meer kunnen bewegen.

Operatie aan de achterzijde

De arts maakt een snede in de nek. Eerst worden de nekspieren opzij geschoven. Daarna verwijdert de arts één of meerdere stukjes bot aan de achterkant van de wervel (wervelboog). Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor de zenuwen, zodat deze niet meer bekneld zijn. Daarna worden de wervels vastgezet met schroeven en twee dunne staven. Dit zorgt ervoor dat de nekwervels niet verder kunnen verschuiven.

Afhankelijk van de ingreep en uw gezondheidstoestand kan het zijn dat u na de operatie opgenomen wordt op de intensive care. Dit wordt vooraf met u besproken.
Hoe lang de operatie duurt, is afhankelijk van het aantal wervels dat vastgezet moet worden. Meestal duurt de operatie een paar uur.

Na de operatie

Na de operatie moet u de eerste vier uur op uw rug blijven liggen om nabloeding van de wond te voorkomen. Daarna mag u onder begeleiding van de verpleegkundige uit bed komen. Het fixatiemateriaal is hier stevig genoeg voor. De fysiotherapeut begeleidt u tijdens de opname bij het in beweging komen en zal u adviezen geven over uw houding en hoe u dagelijkse activiteiten kunt doen. Sommige patiënten krijgen na de operatie een halskraag om de nek. Dit is nodig wanneer het bot extra ondersteuning nodig heeft bij het aan elkaar vastgroeien. De arts bepaalt tijdens de operatie of dit in uw geval nodig is. Het dragen van de halskraag is tijdelijk.

Herstel

Na de operatie kan het zijn dat uw nek minder beweeglijk is. U moet hieraan wennen. Na de operatie kunt u veel last hebben van nekpijn. De klachten die u vóór de operatie had kunnen verergeren. Dit komt regelmatig voor en neemt na een aantal dagen tot weken af. De herstelperiode wisselt per patiënt. Houdt er rekening mee dat het een paar maanden kan duren voordat u het resultaat van de operatie merkt.

Ontslag

De opnameduur varieert van één tot enkele dagen. Fysiotherapie is in principe niet nodig nadat u naar huis gaat. De fysiotherapeut in het ziekenhuis geeft u tijdens uw opname adviezen en oefeningen mee voor thuis.

Controle

U komt na drie maanden terug voor controle op de polikliniek. Er zal dan ook een afspraak gemaakt worden voor een controlefoto of CT-scan om te beoordelen of de wervels voldoende zijn vastgegroeid. Draagt u een nekkraag, dan hoort u tijdens de afspraak met de neurochirurg hoe lang u daarmee door moet gaan.

Adviezen voor thuis

De operatiewond en de zenuwen die bekneld gezeten hebben, hebben tijd nodig om te herstellen. Ook moeten de wervels aan elkaar vast gaan groeien. Het is daarom belangrijk dat u uw nek de eerste drie maanden recht houdt en niet te zwaar belast. Voor de eerste drie maanden gelden de volgende adviezen:

Vermijd onverwachte bewegingen

Pas op bij mogelijke gevaarlijke situaties, zoals kuilen in de weg of losliggende vloerkleden, in verband met gevaar voor struikelen en vallen. Let bijvoorbeeld op bij het uitlaten van een hond.

Vermijd “extreme” bewegingen

Vermijd het helemaal voorover of achterover buigen van het hoofd. Ook moet u voorzichtig zijn met het draaien van de nek.

Zorg voor afwisseling in uw houding

Wissel activiteiten regelmatig af, zodat u niet te lang loopt, staat of zit. Regelmatig lopen of wandelen is een goede oefening. Wij raden u aan om drie keer per dag een half uur te rusten.

Tillen

De eerste drie maanden mag u niet zwaar tillen.

Douchen en in bad gaan

Thuis kunt u gewoon weer douchen en in bad. De eerste dagen na de operatie moet u een douchepleister op de wond dragen. Als de wond genezen is, mag u zwemmen. Dit is een goede oefening. Draagt u een nekkraag, dan mag deze af tijdens douchen en baden.

Wondverzorging

Na de operatie hoort u of de hechtingen verwijderd moeten worden en wanneer. Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. De verpleegkundige geeft u instructies over de eventuele verzorging van de wond.

Vervoer

Wij adviseren u de eerste zes weken niet te fietsen en bromfiets, motor of auto te rijden. U moet aan uw verzekering vragen of u na deze zes weken weer aan het verkeer mag deelnemen. U mag gebruikmaken van het openbaar vervoer, maar wees voorzichtig bij plotselinge bewegingen.

Huishoudelijke activiteiten

U mag geen zwaar huishoudelijk werk doen de eerste drie maanden, zoals stofzuigen, bed opmaken of ramen wassen.

Sporten

U mag de eerste drie maanden niet intensief sporten, zoals tennissen of andere balsporten. Wel mag u bijvoorbeeld zwemmen, op een hometrainer en wandelen. Het is belangrijk dat u in beweging blijft. Vraag uw fysiotherapeut welke sport voor u geschikt is.

Werk

Wanneer u weer kunt beginnen met werken is afhankelijk van uw conditie, uw herstel en de aard van uw werk. Overleg hierover met uw bedrijfsarts en uw fysiotherapeut.

Houding

Let goed op uw houding en houdt uw hoofd zoveel mogelijk recht. Stel een bureau, werkblad of een computerscherm iets hoger in.

Slapen

U kunt op uw zij en op uw rug slapen. Als u op uw zij ligt, moet u een kussen in de ruimte tussen uw nek en schouder leggen ter ondersteuning van de nek.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico en ook bij deze operatie is er een kleine kans op complicaties, zoals:

 • Er kan een infectie of een nabloeding optreden, waardoor soms opnieuw geopereerd moet worden.
 • Doordat rondom het ruggenmerg en de zenuw geopereerd wordt, is er een kleine kans dat een lek ontstaat in het ruggenmergsvlies. Dit veroorzaakt hoofdpijn en herstelt spontaan na een aantal dagen bedrust.
 • Een zenuwwortel kan beschadigd raken, waardoor u minder controle heeft in een spier of minder gevoel in het gebied van de zenuw. Het herstel hiervan is onzeker en duurt vaak maanden.
 • Beschadiging van het ruggenmerg of het ontstaan van een dwarslaesie is zeer zeldzaam.
 • Het fixatiemateriaal is lichaamsvreemd materiaal en kan breken, loslaten of verschuiven.
 • Als u aan de voorkant van de nek bent geopereerd, kunt u na de operatie moeite hebben met slikken en/of hees zijn. Dit is meestal tijdelijk en herstelt na een aantal dagen tot weken.

Wanneer contact opnemen met een arts

U moet contact opnemen met de polikliniek Neurochirurgie als:

 • U binnen twee weken na de operatie koorts krijg;
 • Als u na een val op de nek of na een verkeersongeval meer pijnklachten in uw nek, armen of benen krijgt;
 • De wond pijnlijk, rood en/of warm is of als er vocht uit lekt. Er is dan misschien antibiotica nodig.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Neurochirurgie om u af te melden. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur op de telefoonnummers onderaan deze webpagina. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u contact opnemen met afdeling Neurochirurgie.
HMC Antoniushove en HMC Westeinde kunt u van ma t/m vr
van 08.00 - 17.00 uur bereiken via 088 979 43 65.
HMC Bronovo kunt u van ma t/m vr van 09.00 - 16.00 uur bereiken via 088 979 44 26.

De afdeling Fysiotherapie kunt u van ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur bereiken via
088 979 23 23.

Spondylodese van de nek

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis