Spermatocele

Zwelling van het scrotum

In de balzak (het scrotum) kan een zwelling ontstaan, een zogenaamde spermatocele. Dit is een goedaardige aandoening. De uroloog kan in overleg met u besluiten de spermatocele te verwijderen met een operatie. Op deze webpagina wordt u geïnformeerd over de aandoening en de operatie.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over spermatocele

In de balzak (het scrotum) kan een zwelling ontstaan, een zogenaamde spermatocele. Dit is een goedaardige aandoening. De uroloog kan in overleg met u besluiten de spermatocele te verwijderen met een operatie. Op deze webpagina wordt u geïnformeerd over de aandoening en de operatie.

Een spermatocele

Een spermatocele is een goedaardige zwelling in het scrotum, gevuld met spermacellen. Deze zwelling is vaak klein en pijnloos. Soms wordt een spermatocele zo groot dat de zwelling hinderlijk wordt. U kunt dan besluiten deze operatief te laten verwijderen.

Ontstaan

Een spermatocele ontstaat vanuit de bijbal. Vanuit de bijbal gaat zaadvocht via de zaadleider naar de prostaat. De bijbal bestaat uit kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo’n buisje, omdat de afvoer van het zaad niet goed verloopt. Vaak blijft zo’n verwijding klein, maar soms wordt deze groter en ontstaat er een spermatocele.

Voorbereiding

Preoperatief spreekuur

Ter voorbereiding op de operatie gaat u eerst naar het preoperatief spreekuur (POS). Het opnamebureau zal u thuis bellen voor het maken van deze afspraak. Tijdens het spreekuur zal de anesthesioloog uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik met u doornemen. De anesthesioloog zal u informeren over de verschillende anesthesiemogelijkheden. Daarna ziet u een verpleegkundige en een apotheker.

De afspraak

Meestal wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Van de polikliniek Urologie krijgt u bericht waar en hoe laat u zich moet melden.

Eten en drinken

U moet voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat u niets mag eten en drinken. De anesthesioloog bespreekt met u vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan zal de uroloog met u bespreken hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie. Neemt u alle medicijnen die u gebruikt mee naar het ziekenhuis.

Strakke onderbroek

Direct na de operatie moet u een strakke onderbroek of zwemslip dragen (geen boxershort). Dit ondersteunt de balzak en voorkomt verdere zwelling. U neemt de strakke onderbroek mee als u opgenomen wordt.

De opname

Op de verpleegafdeling informeert de verpleegkundige u over de gang van zaken op de afdeling. Zodra u geopereerd kunt worden, brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer. De anesthesioloog geeft u een algehele verdoving (narcose) of een plaatselijke verdoving (ruggenprik). Het scrotum wordt geschoren.

De operatie

De uroloog maakt een snee in de balzak. Via deze snee worden de bal en bijbal onderzocht en de spermatocele verwijderd. De wond wordt met oplosbare hechtingen gehecht. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. De verpleegkundige geeft u indien nodig medicijnen tegen de pijn. U krijgt eerst wat te drinken en, wanneer dit goed gaat, wat te eten. Als het goed met u gaat, mag u naar huis. Meestal is dit nog op de dag van de operatie.

Leefregels

Lichamelijke activiteiten

 • U mag de eerste week niet sporten of zware lichamelijke inspanningen verrichten. Dit is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat u geen nabloeding krijgt.
 • U mag de eerste week niet in bad of zwemmen. Douchen mag wel.
 • U kunt direct weer gaan werken als u weinig pijnklachten heeft en als u geen zwaar lichamelijk werk doet. Doet u wel zwaar lichamelijk werk? Overleg dan met uw arts wanneer u weer kunt werken.
 • Draag gedurende één week een strakke onderbroek, ook ’s nachts. Hiermee vermindert u de kans op zwelling en geeft u steun aan de gevoelige balzak.

Wondverzorging

Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting. Dit is normaal. Blauwe verkleuring en zwelling van de wond komen geregeld voor. Deze verschijnselen trekken vanzelf weg. De hechtingen lossen vanzelf op en hoeven niet verwijderd te worden. Laat de verbandgazen er één dag op zitten. Als er vocht uit de wond komt, kunt u er zo nodig een droog gaasje op doen. Dit is verkrijgbaar bij de drogist of apotheek.

Pijn

Het is mogelijk dat u last heeft van pijn. Voor de pijn kunt u zo nodig paracetamol innemen. U mag hiervan drie keer per dag twee tabletten van 500 mg innemen.

Controle

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een controleafspraak mee voor de polikliniek Urologie.

Complicaties

De bijbal zorgt voor de afvoer van zaadcellen tussen zaadbal en prostaat. Bij een operatie aan de bijbal bestaat het risico op een beschadiging. Dit kan leiden tot onvruchtbaarheid. Als u een kinderwens heeft, bespreekt de uroloog de gevolgen van de operatie uitgebreid met u. Soms ontstaat er na de operatie een bloeduitstorting. Deze blauwe verkleuring van de wond komt vaak voor. Dit hoeft niet behandeld te worden.

Andere complicaties waarmee u te maken kunt krijgen, zijn:

 • een nabloeding
 • een infectie
 • de zwelling komt terug

De kans dat u 1 van deze 3 complicaties krijgt, is 20%. Als de zwelling terugkomt, is er een kans dat u een nieuwe operatie nodig heeft.

Wanneer een arts waarschuwen

Als u na de ingreep last krijgt van onderstaande klachten, adviseren wij u contact op te nemen:

 • Koorts boven de 38,5º C;
 • Een sterke zwelling van de balzak;
 • Een wondje dat blijft bloeden;
 • Veel pijn.

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Uw vragen kunt u stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’.
Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:
088 979 41 44

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Spermatocele

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis