Sperma-onderzoek

Om de vruchtbaarheid van uw zaad vast te stellen, wil uw arts uw sperma onderzoeken. Hiervoor moet u sperma inleveren bij het laboratorium. Het is voor het onderzoek belangrijk dat u uw sperma op de juiste manier verzamelt en vervoert.

Afspraak en contact

U kunt het sperma uitsluitend op dinsdag en woensdag inleveren. U moet hiervoor een afspraak maken.
HMC Westeinde 088 979 27 93
ma t/m vr 08.30 – 16.30 uur

Poliklinieken

Cijfers

Jaarcijfers ziekenhuisbreed

35.043 opgenomen patiënten
18.453 dagbehandelingen
188.013 verpleegdagen
87.012 SEH-bezoeken
329 medisch specialisten

Over sperma-onderzoek

Om de vruchtbaarheid van uw zaad vast te stellen, wil uw arts uw sperma onderzoeken. Hiervoor moet u sperma inleveren bij het laboratorium. Het is voor het onderzoek belangrijk dat u uw sperma op de juiste manier verzamelt en vervoert.

Voorbereiding

Voor het beste onderzoeksresultaat adviseren wij u 3 dagen voor de inleverdatum geen zaadlozing te hebben. Het onderzoek is alleen betrouwbaar, wanneer het sperma door massage is verkregen na goede reiniging van de penis met water (zonder zeep) en na goed drogen. Houd er rekening mee dat u het sperma alleen op dinsdag- en woensdagmorgen kunt inleveren.

Potje met deksel

Voor het opvangen van het sperma mag u alleen het potje gebruiken dat u van uw arts heeft gekregen (zie afbeelding). Het potje moet handwarm zijn wanneer u het sperma erin opvangt. U mag het potje niet vooraf schoonmaken. Ook mag u geen condoom gebruiken.

potje_sperma_onderzoek.png

Hoeveelheid

Het is belangrijk dat u al het geloosde sperma voor het onderzoek aanbiedt. Als een deel verloren is gegaan, vermeldt u dit op het aanvraagformulier onder de rubriek ‘Bijzonderheden’. Dit aanvraagformulier krijgt u van uw huisarts of aanvragend specialist. Vermeldt ook welk deel van het sperma verloren is gegaan: het eerste of het laatste.

Overige bijzonderheden doorgeven

Voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten is het van belang dat u eventuele bijzonderheden op het aanvraagformulier invult bij de rubriek ‘Bijzonderheden’.
Vul deze rubriek in als u binnen 3 maanden voor het spermaonderzoek:

 • koorts heeft gehad
 • een overgevoeligheidsreactie (zoals hooikoorts, astma, netelroos, eczeem) heeft doorgemaakt
 • medicijnen (inclusief aspirines) heeft gebruikt
 • onder narcose bent geweest

Bij ’Bijzonderheden’ vult u ook in:

 • of u oververmoeid bent
 • of u onvoldoende nachtrust heeft gehad
 • of u werkt met giftige stoffen of in onvoldoende geventileerde ruimten

Vervoer sperma

U moet het sperma zo snel mogelijk na de zaadlozing en handwarm (in de broekzak vervoeren) op het laboratorium bezorgen op de tijd waarop u de afspraak heeft gemaakt.

 • Zorg ervoor dat het schroefdeksel van het potje stevig is aangedraaid en dat het potje rechtop staat tijdens het vervoer.
 • Neem het aanvraagformulier mee dat u van uw huisarts of aanvragend specialist heeft gekregen. Vul vooraf de eventuele bijzonderheden in.

Afspraak

U kunt zelf een afspraak maken met het laboratorium, telefoonnummer 088  979 23 09. Bij het maken van een afspraak kunt u kiezen of u op dinsdag of op woensdag wilt inleveren. Als u niet op tijd op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan telefonisch doorgeven en een nieuwe afspraak maken?

Uitslag

U moet 4 tot 5 werkdagen wachten op de uitslag van het onderzoek. U krijgt de uitslag altijd van de arts die u behandeld. Deze bespreekt met u vervolgens de behandeling. Het laboratorium geeft nooit uitslagen door aan een patiënt.

Sperma-onderzoek

Meld ons bijzonderheden

 • koorts
 • overgevoeligheidsreactie (zoals hooikoorts, astma, netelroos, eczeem)
 • medicijnen (inclusief aspirines)
 • narcose
 • oververmoeid
 • onvoldoende nachtrust
 • werk met giftige stoffen of in onvoldoende geventileerde ruimten